Možnosti využití CT při diagnostice COVID-19: spolehlivější než PCR?

22. 3. 2020

Při podezření na nákazu COVID-19 je hlavní diagnostickou metodou vyšetření vzorku na základě polymerázové řetězové reakce (PCR). Díky studiím o diagnostice postižení plic z Číny se na Klinice zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň pod vedením prof. MUDr. Jiřího Ferdy Ph.D., začala využívat urgentní radiologická diagnostika pomocí výpočetní tomografie (CT), a to jako diagnostická metoda 1. linie. Na CT snímku plic je totiž možné vidět patologické změny ještě před výsledkem testu PCR, který následně diagnózu potvrdí nebo vyloučí.

CT diagnostika

Nové poznatky ze studií provedených v Číně ukázaly, že odběr vzorku a následné provedení PCR je sice hlavní diagnostickou metodou, ale citlivost těchto testů se může pohybovat jen okolo 60 %, proto může být vyžadováno opakované testování, hlavně pokud se stav pacienta začne zhoršovat. Ne vždy je ovšem možnost opakování testů, jelikož jich není neomezené množství. Jedním z důvodů, proč využívat CT hrudníku jako primární diagnostickou metodu, je právě fakt, že CT je nejen velmi rychlou metodou, ale navíc provedené studie poukazují na vysokou citlivost CT ještě před potvrzením pozitivity pomocí PCR testů. 

Průběh CT vyšetření

Indikovaný k provedení CT hrudníku je pacient s akutní respirační infekcí nejisté etiologie, s febrilií > 38 °C, kašlem a dušností. Na pracovišti, kde bude probíhat diagnostika suspektních nebo potvrzených pacientů COVID-19, je vhodné vyhradit CT přímo pro tyto pacienty. Je důležité, aby měl radiologický asistent pomocníka (sanitáře, zdravotní sestru), který bude v přímém kontaktu s pacientem a zároveň bude obsluhovat CT. Samozřejmě je nutné, aby zdravotníci byli v ochranném obleku zajišťujícím maximální ochranu dle vydaných doporučení. Provádí se CT hrudníku v poloze na zádech, a pokud je to nutné, tak i v poloze na břiše. Po provedeném vyšetření se veškeré plochy musejí dekontaminovat. 

CT nález a jeho hodnocení

Je důležité zmínit, že CT nález může být velmi podobný nebo shodný s jiným respiračním infektem. Až v 87 % případů jsou na snímku zobrazeny opacity typu mléčného skla, v 65 % potom smíšený obraz mléčného skla a konsolidací, v 72 % rozšířené cévy, jen vzácně je nalezen pleurální výpotek. Dominantní rozložení je v dolních částech plic, a to hlavně na periferii. V 83 % případů jsou plíce postiženy oboustranně a velmi často multifokálně. Pokud jsou na CT snímku provedeném na zádech nejasnosti, hlavně v oblasti zadních partií, je vhodné udělat snímek v poloze na břiše. 

Porovnání s PCR testem

Po provedení CT plic je doporučeno odebrat vzorek k PCR testu pro potvrzení diagnózy. Ze studie provedené v Číně na 1014 pacientech vyplývá, že pozitivita na CT dosahovala 88 %, zatímco PCR test byl pozitivní u 59 % pacientů. Až 60 % pacientů mělo pozitivní CT dříve nebo současně s provedeným PCR testováním. 

Pokud bude nález na CT pozitivní, je vysoká pravděpodobnost onemocnění COVID-19, je proto nutné s pacientem nakládat jako s pozitivním a umístit jej do izolace. V té pacient zůstává, dokud nejsou známy výsledky testu PCR. Ten může nákazu potvrdit, ale v případě jiné respirační infekce i vyvrátit.

Závěr

CT hrudníku je doporučováno v oblastech zasažených virem COVID-19 jako diagnostická metoda 1. linie. Zároveň je velmi vhodné pro sledování vývoje onemocnění. Musíme si však uvědomit, že podobný CT nález může mít i pacient s jinou respirační infekcí, proto je vhodné tuto metodu doplnit o klasické testování. 

Ve FN Plzeň se tato metoda již využívá a jedná se o metodu, která je doporučována všem nemocnicím v České republice. Expertní názor v tomto směru vydali již i představitelé Radiologické společnosti ČLS JEP.

(ver)

Zdroje: 
1. Al-Tawfiq J. A., Memish Z. A. Diagnosis of SARS-CoV-2 infection based on CT scan vs. RT-PCR: reflecting on experience from MERS-CoV. J Hosp Infect 2020 Mar 5, pii: S0195-6701(20)30100-6, doi: 10.1016/j.jhin.2020.03.001 [Epub ahead of print].
2. Ferda J., Mírka H., Baxa J., Beneš J., Matějovič M. Urgentní výpočetní tomografie při podezření na onemocnění COVID-19. Návod Radiologické společnosti ČLS JEP pro provedení, hodnocení nálezů a interpretaci výsledků v klinickém kontextu vycházející z dostupných informací a zkušeností s onemocněním COVID-19 dostupnými 15. 3. 2020. Česká radiologie 2020; 74 (1). Dostupné na: www.crs.cz/media/File/pdf/02-DOPORUCENYPOSTUP_Radio1-20_korigovany.pdfKurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se