Účinek léčby golimumabem u aktivní revmatoidní artritidy léčené metotrexátem nastupuje již ve druhém týdnu léčby

14. 5. 2019

Cílem studie nedávno uveřejněné v časopise Annals of the Rheumatic Diseases bylo zhodnotit účinnost léčby golimumabem.

Inzerce

Cílem studie nedávno uveřejněné v časopise Annals of the Rheumatic Diseases bylo zhodnotit účinnost léčby golimumabem podávané společně s metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou.

Metoda

Do randomizované, multicentrické, dvojitě slepé a placebem kontrolované studie bylo zařazeno celkem 592 pacientů s revmatoidní artritidou, jejichž onemocnění bylo aktivní navzdory léčbě metotrexátem (v dávce 15 až 25 mg týdně). Pacienti byli randomizováni do dvou skupin (v poměru 2:1). První skupina dostávala intravenózně golimumab v dávce 2 mg/kg, druhá skupina infuzi s placebem v týdnech 0, 4 a dále každých 8 týdnů. I nadále bylo pokračováno v léčbě metotrexátem. Pacienti užívající placebo s méně než 10% zlepšením v kritériích otoku/citlivosti kloubů mohli být v 16. týdnu převedeni na léčbu golimumabem 2 mg/kg. Primárním výstupem bylo 20% zlepšení podle American College of Rheumatology (ACR20, 20% zlepšení 5/7 ukazatelů) ve 14. týdnu léčby.

Výsledky

Ve 14. týdnu dosáhla signifikantního zlepšení podle ACR20 (p < 0,001) větší část pacientů léčených golimumabem a metotrexátem (59 % pacientů) než pacientů léčených placebem a metotrexátem (25 % pacientů). Významně více pacientů léčených golimumabem (81 % vs. 40 %) dosáhlo také nízké (good/moderate) aktivity onemocnění podle kritérií Evropské ligy proti revmatismu (EULAR). Ve skupině pacientů léčených golimumabem bylo také dosaženo vyššího mediánu skóre podle dotazníku hodnotícího zdravotní stav (0,500 vs. 0,125). Zlepšení oproti skupině léčené placebem a metotrexátem bylo u skupiny léčené golimumabem a metotrexátem patrné již druhý týden od zahájení léčby. Vedlejší příznaky byly hlášeny přibližně stejně často v obou skupinách v 16. týdnu léčby (47 % vs. 44 %) i ve 24. týdnu léčby (53 % vs. 49 %). Vážné vedlejší účinky ve 24. týdnu léčby však byly významně častější u pacientů léčených golimumabem (4,1 % vs. 2,0 %).

Závěr

Zavedení intravenózního golimumabu do léčby významně a rychle zlepšuje příznaky onemocnění u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou léčenou metotrexátem, u některých již během dvou týdnů od zahájení léčby.

(vek)

Zdroj: Weinblatt M. E. et al: Intravenous golimumab is effective in patients with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy with responses as early as week 2: results of the phase 3, randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled GO-FURTHER trial. Ann Rheum Dis. 2012 Jun 1. [Epub ahead of print]Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více