Terapie infliximabem tlumí zánětem indukovanou slizniční angiogenezi u pacientů s Crohnovou nemocí

14. 5. 2019

Zánětem indukovaná angiogeneze se uplatňuje i v patogenezi zánětlivých střevních onemocnění. V souladu s touto skutečností byla již prokázána účinnost inhibitorů angiogeneze u experimentálních modelů kolitidy.

Zánětem indukovaná angiogeneze se uplatňuje i v patogenezi zánětlivých střevních onemocnění (IBD). V souladu s touto skutečností byla již prokázána účinnost inhibitorů angiogeneze u experimentálních modelů kolitidy. V současné době je však schopnost infliximabu inhibovat slizniční angiogenezi u pacientů s Crohnovou nemocí (CD) a ulcerózní kolitidou (UC) pořád nejasná.

Italští vědci provedli studii, které se účastnilo 14 pacientů s CD. Ti byli léčeni infliximabem po dobu jednoho roku, přičemž před zahájením a po roce terapie byly u těchto pacientů vyšetřovány vzorky periferní krve a střevní sliznice. Slizniční angiogeneze byla hodnocena barvením CD31 a Ki-67 v endoskopicky získaných bioptických vzorcích, a to jak v době zahájení, tak i na konci studie. Metodou ELISA pak bylo hodnoceno uvolňování vaskulárního endoteliálního růstového faktoru A (VEGF-A) před zahájením terapie infliximabem a po ní, stejně tak jako v kulturách lidských střevních fibroblastů (HIFs) stimulovaných TNF-α za přítomnosti či chybění infliximabu. Vyšetřována byla také migrace lidských střevních mikrovaskulárních endoteliálních buněk (HIMECs), a to pomocí testu migrace.

Mikrovaskulární denzita byla signifikantně vyšší ve sliznici pacientů s CD oproti zdravým kontrolám. Ze 14 pacientů dosáhlo po terapii infliximabem 8 pacientů (57 %) klinické remise, což bylo spojeno se signifikantní redukcí mikrovaskulární denzity. Morfometrická analýza dále potvrdila signifikantní redukci oblasti cévního oddílu po podání infliximabu. Navíc byla po léčbě infliximabem signifikantně snížená exprese markeru proliferace Ki-67 v endoteliálních buňkách. Slizniční koncentrace VEGF-A také významně poklesla, zatímco expozice HIF infliximabu pozastavila TNF-α indukovanou produkci VEGF-A. Tento fenomén nebyl pozorován u pacientů, kteří na terapii infliximabem neodpověděli.

Terapie infliximabem má tedy schopnost regulovat slizniční angiogenezi u pacientů s CD a brání produkci VEGF-A slizničními fibroblasty. Předpokládá se, že uvedené skutečnosti mohou zmírňovat zánětem indukovanou angiogenezi ve střevní sliznici a přispět tak k účinnosti blokády TNF-α.

(mik)

Zdroj: Rutella S., Fiorino G., Vetrano S. et al. Infliximab therapy inhibits inflammation-induced angiogenesis in the mucosa of patients with Crohn’s disease. Am J Gastroenterol. 2011 Apr; 106 (4): 762–70.Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se