Sérologické vyšetření koz a ovcí může sloužit ke zmapování výskytu viru KE v dané oblasti

14. 5. 2019

Cílem studie nedávno zveřejněné v časopise Ticks and Tick-borne Diseases bylo zjistit, zda by sérologické vyšetření volně se pasoucích koz a ovcí mohlo posloužit k charakterizaci rizika nákazy virem klíšťové encefalitidy ve zkoumané oblasti.

Cílem studie nedávno zveřejněné v časopise Ticks and Tick-borne Diseases bylo zjistit, zda by sérologické vyšetření volně se pasoucích koz a ovcí mohlo posloužit k charakterizaci rizika nákazy virem klíšťové encefalitidy (KE) ve zkoumané oblasti.

Autoři studie vyšetřili zvířata pocházející z různých spolkových zemí Německa (endemické i neendemické oblasti z hlediska výskytu viru KE): Bádenska-Württemberska, Bavorska, Durynska, Severního Porýní-Vestfálska, Dolního Saska, Šlesvicka-Holštýnska a Meklenburska-Západního Pomořanska. V roce 2003 a v letech 2006 až 2009 bylo odebráno celkem 3 590 vzorků ovčího séra a 3 793 vzorků kozího séra, které byly skríninkově vyšetřeny metodou ELISA a v pozitivních případech potvrzeny také neutralizačním testem.

V oblastech Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Durynsko byly zjištěny významné rozdíly v séroprevalenci mezi jednotlivými stády (mezi 0 a 43 % pozitivních vzorků), což potvrzuje nerovnoměrné rozložení ohnisek výskytu viru KE, která mohou mít velmi variabilní velikost. Nerovnoměrný výskyt viru KE je naprosto odlišný od výskytu dalšího patogenního mikroorganismu přenášeného klíšťaty, bakterie Borrelia burgdorferi, která je rovnoměrně rozšířená ve všech oblastech, ve kterých se vyskytuje její nejdůležitější vektor ve střední Evropě – klíště Ixodes ricinus.

Podle autorů může být popsaný sérologický skrínink užitečným nástrojem při včasném vyhledávání potenciálních rizikových oblastí z hlediska nákazy virem KE. Na druhou stranu testování celkem 1 700 klíšťat ze dvou různých oblastí Bádenska-Württemberska pomocí real-time PCR odhalilo pouze jediné pozitivní klíště, což dobře ilustruje problémy spojené s drahým a časově náročným sběrem klíšťat potřebných k analýze.

(vek)

Zdroj: Klaus C. et al: Goats and sheep as sentinels for tick-borne encephalitis (TBE) virus--epidemiological studies in areas endemic and non-endemic for TBE virus in Germany. Ticks Tick Borne Dis. 2012 Feb; 3 (1): 27-37.Štítky
Infekční lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se