Role biologických přípravků v progresi poškození u revmatoidní artritidy

14. 5. 2019

Rozmanitost biologických přípravků, které jsou v současné době dostupné v léčbě revmatoidní artritidy (RA), vede ke snaze porovnat jejich účinnost.

Rozmanitost biologických přípravků, které jsou v současné době dostupné v léčbě revmatoidní artritidy (RA), vede ke snaze porovnat jejich účinnost včetně objektivního zhodnocení progrese poškození. Toto objektivní srovnání by revmatologům pomohlo pomoci činit terapeutická rozhodnutí v kontrole RA.

Italští vědci nepřímo hodnotili účinek všech dosud registrovaných biologických léků užívaných v léčbě RA a metotrexátu (MTX) pomocí sledování zpomalení progrese radiografických změn za dobu 12 měsíců.

Vědci provedli systematický přehled literatury publikované od roku 1988 do roku 2011. Zahrnuty byly pouze randomizované dvojitě zaslepené kontrolované srovnávací studie, které u RA hodnotily také radiografickou progresi poškození. Radiografické skóre bylo standardizováno a pro měření změn bylo použito vyjádření průměrné progrese stupně radiografických změn za rok v procentech.

Ze 44 potenciálně relevantních studií bylo do analýzy zahrnuto pouze 12. Studie byly rozděleny do skupin s časnou fází RA a pozdní fází RA. V obou skupinách byly populační charakteristiky obdobné. Významně se lišily hodnoty radiografického skóre ve skupině s časnou fází (rozmezí 2,7−21,9) a ve skupině s pozdní fází RA (rozmezí 23,46−75). Standardizovaný odhadnutý stupeň progrese byl v rámci skupiny s pozdní fází RA obdobný, velká rozdílnost byla ve skupině s časnou fází RA. Byl zjištěn příznivý efekt biologických agens užitých v kombinaci s MTX oproti MTX v monoterapii, a to v obou skupinách studií s RA. Efekt léčby byl překvapivě větší ve skupině s pozdní fází RA (−39,25) než s časnou fází (− 16,28).

V závěru studie autoři konstatují, že byl prokázán příznivý efekt všech biologických přípravků v léčbě RA. Významná heterogenita mezi jednotlivými posuzovanými studiemi neumožnila efektivní srovnání jednotlivých biologických látek.

(eza)

Zdroj: Favalli E. G. et al. The role of biologic agents in damage progression in rheumatoid arthritis: indirect comparison of data coming from randomized clinical trials. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2012 Aug; 4 (4): 213−23.Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se