Prodloužení QT intervalu při odvykací terapii metadonem a buprenorfinem

15. 5. 2019

Metadon a buprenorfin jsou látky běžně používané v léčbě opiátové závislosti. Výsledky některých studií naznačují, že odvykací terapie metadonem může být spojena s rizikem prodloužení QT intervalu a vzniku ventrikulárních arytmií typu torsade de pointes, zatímco žádné takové riziko nebylo pozorováno u terapie buprenorfinem.

Inzerce

Metadon a buprenorfin jsou látky běžně používané v léčbě opiátové závislosti. Výsledky některých studií naznačují, že odvykací terapie metadonem může být spojena s rizikem prodloužení QT intervalu a vzniku ventrikulárních arytmií typu torsade de pointes, zatímco žádné takové riziko nebylo pozorováno u terapie buprenorfinem. Nedávno publikovaná norská studie se zabývala zvýšením rizika prodloužení korigovaného QT intervalu (QTc) u pacientů léčených těmito léky v rámci odvykací terapie opiátové závislosti (OMT). Autoři se pak také pokusili popsat možné asociace mezi změnami QTc a sérovými koncentracemi metadonu nebo buprenorfinu.

Popisované studie se účastnilo celkem 80 jedinců, 45 z nich zahájilo terapii metadonem a 35 pak terapii buprenorfinem. QTc interval byl hodnocen pomocí elektrokardiografie (EKG) v době vstupu do studie a pak po 1. a 6. měsíci odvykací léčby. V séru pak byly stanoveny koncentrace buprenorfinu a metadonu.

Prodloužení QT intervalu (definováno jako hodnota QTc kolem 450 ms) nebylo pozorováno u žádného ze sledovaných pacientů, a to ani při vstupu do studie, ani v 1. či 6. měsíci odvykací léčby. Dále také nebyla nalezena žádná spojitost mezi QT intervalem a sérovými koncentracemi buprenorfinu nebo metadonu. Nicméně nízké sérové hladiny draslíku QT interval významně prodlužovaly.

Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími zjištěními, která dokladují, že terapie metadonem v nízkých dávkách (tj. pod 100 mg/d) není spojena s klinicky signifikantním prodloužením QT intervalu. Poukazují také na fakt, že buprenorfin v běžně používaných dávkách je s ohledem na riziko prodloužení QT intervalu velice vhodnou alternativou k terapii metadonem.

(mik)

Zdroj: Stallvik M. et al. Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine-Relation to doses and serum concentrations. Drug Alcohol Depend. 2012 Oct 16. pii: S0376-8716(12)00380-8; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.09.016.Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.