Porovnání prognostických modelů u pacientů s renálním karcinomem

15. 5. 2019

V léčbě pokročilého renálního buněčného karcinomu došlo v posledních letech k zásadním změnám a Sunitinib se stal standardem v léčbě první linie. Studie nedávno uveřejněná v časopise BMC Cancer se zaměřila na prognostický význam některých vstupních charakteristik pacienta a jejím cílem bylo porovnat výsledky této stratifikace rizika se zavedeným modelem Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC).

V léčbě pokročilého renálního buněčného karcinomu došlo v posledních letech k zásadním změnám a Sunitinib se stal standardem v léčbě první linie. Studie nedávno uveřejněná v časopise BMC Cancer se zaměřila na prognostický význam některých vstupních charakteristik pacienta a jejím cílem bylo porovnat výsledky této stratifikace rizika se zavedeným modelem Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC).

Metoda

Autoři studie provedli retrospektivní analýzu pacientů léčených na šesti různých onkologických jednotkách patřících do systému HECOG (Hellenic Cooperative Oncology Group). Do studie byli zařazeni pacienti splňující následující kritéria: renální karcinom v pokročilém stadiu chirurgicky neřešitelný a léčený Sunitinibem. Zařazeni mohli být i pacienti s předešlou cytokinovou terapií, avšak nikoli s cílenými terapeutiky. Hlavním sledovaným ukazatelem byla celková doba přežití. Signifikance jednotlivých prognostických faktorů byla hodnocena pomocí multivariantní Coxovy regresní analýzy.

Nakonec byl vytvořen model pro stratifikaci pacientů podle rizika v souladu s následujícími kritérii:

  • „nízké“ riziko – žádný či jen jeden rizikový faktor;
  • „vysoké“ riziko – dva nebo tři rizikové faktory.

Výsledky

Do studie bylo zahrnuto celkem 109 pacientů. Medián doby následného sledování byl 15,8 měsíce a medián celkové doby přežití 17,1 měsíce (95% CI: 13,7–20,6). Nezávisle asociovány s celkovou dobou přežití byly tyto faktory: čas uplynulý od diagnózy do zahájení léčby Sunitinibem (≤ 12 měsíců vs. > 12 měsíců, p = 0,001), počet metastáz (1 vs. > 1, p = 0,003) a stav tělesné aktivity (performance status ≤ 1 vs. > 1, p = 0,001).

Výsledkem stratifikace pacientů do dvou skupin podle rizika byly zřetelně odlišné hodnoty celkové doby přežití (medián celkové doby přežití nebyl dosažen vs. 10,8 měsíce). Aplikace kritérií MSKCC stratifikovala pacienty do tří různých skupin (s nízkým, středním a vysokým rizikem) se zřetelně odlišnou prognózou. Nicméně model MSKCC neměl lepší prognostické výsledky než model vyvinutý na základě této analýzy.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že pro stratifikaci pacientů podle rizika mohou být použity jednodušší modely než MSKCC. Validitu těchto modelů je však třeba dále ověřit.

(vek)

Zdroj:
Bamias A. et al.: Prognostic stratification of patients with advanced renal cell carcinoma treated with sunitinib: comparison with the Memorial Sloan-Kettering prognostic factors model. BMC Cancer 2010; 10: 45Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se