Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

15. 5. 2019

Pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi (SVR) u dosud neléčených pacientů s virem hepatitidy C (HCV) závisí na stupni fibrózy.

Inzerce

Pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi (SVR) u dosud neléčených pacientů s virem hepatitidy C (HCV) závisí na stupni fibrózy. Nižší hodnoty trombocytů korelují s pokročilou fibrózou, autory tedy zajímal vztah počtu destiček k SVR. Použili k tomuto účelu data ze studie EPIC.

Studie EPIC hodnotila bezpečnost a účinnost opakované léčby peginteronem alfa 2b v dávkování 2,5 mg/kg/týden subkutánně v kombinaci s ribavirinem v dávce 800–1 400 mg/kg/den. Léčba trvala do 48. týdne u těch jedinců, kde selhala předchozí léčba jakýmkoli alfa-interferonem plus ribavirinem. Cílem analýzy získaných dat bylo stanovit, zda hladina trombocytů může být prediktorem setrvalé virologické odpovědi.

Pacienti s HCV a těžkou fibrózou nereagující na léčbu interferonem a ribavirinem (IR) nebo ti, kteří vyvinuli relaps po předchozí léčbě založené na IR, byli přeléčeni peginterferonem (pegylovaný interferon – pegintron) a ribavirinem (PR). Všichni pacienti podstoupili před léčbou jaterní biopsii a byla u nich stanovena hladina HCV-RNA v plazmě.

Souhrnně dosáhlo SVR 22 % pacientů. Ti, kteří měli nedetekovatelnou hladinu HCV-RNA, dosáhli SVR v 56 %. U pacientů s pokročilou fibrózou nebylo dosaženo SVR tak často. Tam, kde byla výchozí hladina trombocytů nízká, bylo též dosaženo v menší míře SVR.

Závěrem lze říci, že nízká hladina trombocytů a pokročilá fibróza jsou prediktory horší odpovědi na přeléčení po původní léčbě jakýmkoli alfa-interferonem a ribavirinem. Trombocytopenie pod 150 tisíc destiček v mililitru může být jednoduchým neinvazivním prediktorem SVR při léčbě pegintronem/ribavirinem u pacientů nereagujících na předchozí léčbu interferonem a ribavirinem.

SVR je dosaženo 2,5–5× častěji u pacientů s mírnou až střední fibrózou než u pacientů s přemosťující fibrózou nebo cirhózou. Tyto biomarkery (stupeň fibrózy a počet trombocytů) by se tak v budoucnu mohly stát alternativou k jaterní biopsii.

(jos)

Zdroj: Presented at the 43rd Annual Meeting of the European Assotiation for the Study of the Liver, April 23–27, 2008, Milan, Italy.Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se