Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

15. 5. 2019

Pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi (SVR) u dosud neléčených pacientů s virem hepatitidy C (HCV) závisí na stupni fibrózy.

Pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi (SVR) u dosud neléčených pacientů s virem hepatitidy C (HCV) závisí na stupni fibrózy. Nižší hodnoty trombocytů korelují s pokročilou fibrózou, autory tedy zajímal vztah počtu destiček k SVR. Použili k tomuto účelu data ze studie EPIC.

Studie EPIC hodnotila bezpečnost a účinnost opakované léčby peginteronem alfa 2b v dávkování 2,5 mg/kg/týden subkutánně v kombinaci s ribavirinem v dávce 800–1 400 mg/kg/den. Léčba trvala do 48. týdne u těch jedinců, kde selhala předchozí léčba jakýmkoli alfa-interferonem plus ribavirinem. Cílem analýzy získaných dat bylo stanovit, zda hladina trombocytů může být prediktorem setrvalé virologické odpovědi.

Pacienti s HCV a těžkou fibrózou nereagující na léčbu interferonem a ribavirinem (IR) nebo ti, kteří vyvinuli relaps po předchozí léčbě založené na IR, byli přeléčeni peginterferonem (pegylovaný interferon – pegintron) a ribavirinem (PR). Všichni pacienti podstoupili před léčbou jaterní biopsii a byla u nich stanovena hladina HCV-RNA v plazmě.

Souhrnně dosáhlo SVR 22 % pacientů. Ti, kteří měli nedetekovatelnou hladinu HCV-RNA, dosáhli SVR v 56 %. U pacientů s pokročilou fibrózou nebylo dosaženo SVR tak často. Tam, kde byla výchozí hladina trombocytů nízká, bylo též dosaženo v menší míře SVR.

Závěrem lze říci, že nízká hladina trombocytů a pokročilá fibróza jsou prediktory horší odpovědi na přeléčení po původní léčbě jakýmkoli alfa-interferonem a ribavirinem. Trombocytopenie pod 150 tisíc destiček v mililitru může být jednoduchým neinvazivním prediktorem SVR při léčbě pegintronem/ribavirinem u pacientů nereagujících na předchozí léčbu interferonem a ribavirinem.

SVR je dosaženo 2,5–5× častěji u pacientů s mírnou až střední fibrózou než u pacientů s přemosťující fibrózou nebo cirhózou. Tyto biomarkery (stupeň fibrózy a počet trombocytů) by se tak v budoucnu mohly stát alternativou k jaterní biopsii.

(jos)

Zdroj: Presented at the 43rd Annual Meeting of the European Assotiation for the Study of the Liver, April 23–27, 2008, Milan, Italy.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se