Nová anti-TNF léčba pro komplexní spektrum pacientů

14. 5. 2019

V červnu 2010 proběhl v Římě 11.výroční kongres EULAR (European League Against Rheumatism – Evropská liga proti revmatismu), kde byla hlavním tématem zejména biologická léčba. Jedním z diskutovaných témat se stala také nová plně humánní monoklonální anti-TNF protilátka – golimumab.

V červnu 2010 proběhl v Římě 11.výroční kongres EULAR (European League Against Rheumatism – Evropská liga proti revmatismu), kde byla hlavním tématem zejména biologická léčba. Ta prošla v poslední dekádě významným rozvojem a díky dlouhodobému sledování u ní můžeme mluvit nejen o účinnosti, ale rovněž o bezpečnosti. Jedním z diskutovaných témat se stala také nová plně humánní monoklonální anti-TNF protilátka – golimumab.

Golimumabu a jeho účinnosti a bezpečnosti u pacientů s revmatickými chorobami se týkalo hned několik studií, mezi nimi GO-BEFORE, GO-FORWARD, GO-AFTER, GO-RAISE nebo GO-REVEAL.

Studie GO-RAISE (Golimumab – A Randomized Study in Ankylosing spondylitis subjects of a novel Anti-TNF mAB Injection /SC/ Given Every Four Weeks) se věnovala využití golimumabu u pacientů s Bechtěrevovou chorobou. Během této randomizované a placebem kontrolované studie dostávali pacienti měsíčně golimumab v dávce 50 nebo 100 mg subkutánně. Celkem bylo zařazeno 356 pacientů s ankylozující spondylitidou a zánětlivá aktivita nemoci byla hodnocena pomocí MRI.

Po 14 týdnech bylo u celých 59 % pacientů užívajících 50 mg golimumabu a u 60 % pacientů užívajících 100 mg golimumabu zaznamenáno minimálně 20% zlepšení nemoci dle ASAS 20. Pro srovnání – ve skupině užívající placebo se jednalo o 22 % pacientů. Výsledky přetrvávaly i po 6 měsících a ve srovnání s placebem došlo u zhruba poloviny pacientů k 50% snížení BASDAI skóre a také k signifikantnímu zlepšení dle BASFI.

Studie GO-REVEAL (Golimumab – Randomized EValuation of safety and Efficacy in subjects with psoriatic Arthritis using a human anti-TNF MonocLonal antibody) se týkala pro změnu pacientů s psoriatickou artritidou. I zde se jednalo o randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, dvojitě zaslepenou, zahrnující celkem 405 pacientů. Ti dostávali golimumab 50 mg, golimumab 100 mg nebo placebo.

Hodnocení proběhlo ve 104. týdnu a ve všech skupinách bylo zaznamenáno zlepšení průběhu a aktivity choroby (DAS skóre) a zlepšení fyzické funkce (dotazník HAQ). Kromě toho bylo zaznamenáno, že má golimumab příznivý vliv také na kožní a nehtové projevy spojené s psoriázou.

Zbývající tři z výše zmíněných studií se pak týkaly revmatoidní artritidy. Studie GO-BEFORE (Golimumab Before Employing methotrexate as the First-line Option in the treatment of Rheumatoid arthritis of Early onset) se věnovala pacientům, u nichž došlo k rozvoji revmatoidní artritidy teprve nedávno a ještě neužívali metotrexát. Studie GO-FORWARD (Golimumab FOR subjects With Active RA Despite methotrexate) pro změnu sledovala dlouhodobou účinnost golimumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou formou artritidy bez výraznější odezvy na metotrexát. A studie GO-AFTER (Golimumab After Former anti-TNF Therapy Evaluated in RA) zahrnovala pacienty, kteří byli v minulosti léčeni jiným inhibitorem TNF alfa. Výsledky všech těchto studií vypovídají o dobré účinnosti, bezpečnosti i snášenlivosti golimumabu.

(pes)

Zdroj:
Kongres EULAR 2010, Řím, Itálie, 16.–19. června 2010.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se