Je očkování proti klíšťové encefalitidě účinné proti omské hemoragické horečce?

7. 9. 2015

Virus omské hemoragické horečky patří do stejné skupiny jako virus klíšťové encefalitidy. Je to závažné onemocnění, proti kterému neexistuje očkování, a proto si vědci z Japonska a Zambie položili otázku, jestli proti němu může ochránit vakcína zaměřená na klíšťovou encefalitidu.

Virus klíšťové encefalitidy (KE) a virus omské hemoragické horečky (OHH) jsou klíšťaty přenášené flaviviry, které spadají do téhož sérokomplexu. To znamená, že jsou zkříženě reaktivní v sérologických testech. Dalšími členy této skupiny jsou například Langat virus, Powassan virus, Alkhurma virus a další. Většina těchto virů způsobuje encefalitidu, ostatní hemoragickou horečku.

Virus KE je důležitý lidský patogen, který způsobuje přes 10 000 případů encefalitidy ročně. Jsou popsány tři subtypy viru KE: evropský (západní, způsobující nám známou klíšťovou encefalitidu), sibiřský (jaroletní horečka, podobné onemocnění s těžším průběhem) a subtyp Dálného východu – virus japonské encefalitidy, který je nejvzácnější, má nejtěžší průběh a nejvyšší letalitu – 5–20 %.

Virus KE je rozšířen na značné rozloze Evropy a Asie. Vektorem je nejčastěji klíště rodu Ixodes (u japonské encefalitidy komár rodu Culex). Omská hemoragická horečka je endemická v Omsku a Novosibirsku, shodou okolností stejně jako ruská jaroletní horečka. Jejími hlavními vektory jsou zřejmě klíšťata rodu Dermacentor. Incidence OHH je nejasná, ale většina onemocnění je sezónních a souvisí s nárůstem populace klíšťat nebo lovem na ondatry. Ondatry, které jsou k tomuto viru vysoce citlivé, jsou považovány za rezervoár.

Očkování je hlavní zbraní v boji proti flavivirovým infekcím. V současné době jsou na světě dostupné čtyři vakcíny proti viru KE. Dvě z nich, Encepur (Chiron Behring GmbH, Marburg, Německo) a FSME-IMMUN (Baxter AG, Vídeň, Rakousko) jsou založené na evropském subtypu viru KE. Zbylé dvě – EnceVir (Virion, Tomsk, Rusko) a TBE-Moscow vakcína (Chumakovský institut poliomyelitidy a virových encefalitid, Moskva, Rusko) – jsou založeny na viru japonské encefalitidy. Tyto vakcíny jsou vysoce imunogenní proti každému z virových subtypů. Naproti tomu proti omské hemoragické horečce vakcína neexistuje. Je tedy třeba zjistit, jestli je možné použít k prevenci proti ní stávající vakcíny proti KE. Ačkoli jsou KE a OHH zkříženě reaktivní v sérologických testech, o protektivním účinku protilátek nebyl dosud dostatek informací. Proto bylo cílem této studie zjistit, zda komerční vakcíny proti KE mohou ochránit i před virem OHH.

Studie byla provedena na myších a lidech. Myši byly naočkovány a po 10 dnech přeočkovány vakcínou proti KE. 71 % myší vyvinulo detekovatelnou hladinu protilátek proti KE, 57 % mělo protilátky proti OHH. Mezi geometrickými průměry titrů protilátek nebyl významný rozdíl. Poté byly myši naočkovány letální dávkou 100× LD50 viru OHH. Bylo zjištěno, že KE vakcína zprostředkovala 100% ochranu proti letální dávce viru OHH, navíc myši neměly ani žádné klinické příznaky. Kontrolní myši, které byly infikovány bez předchozího očkování, měly 100% letalitu. Lze tedy říct, že vakcína proti klíšťové encefalitidě navodila protektivní imunitní odpověď proti infekci omské hemoragické horečky.

U lidí byly hodnoceny pouze hladiny protilátek. Sérokonverze po druhé dávce vakcíny byla 87 % pro KE a 79 % pro OHH bez významných rozdílů v geometrických průměrech titrů. Po třetí dávce stoupla míra sérokonverze na 100 % pro KE a 86 % pro OHH, opět bez významného rozdílu v geometrických průměrech titrů. Výsledkem tedy je, že i u lidí navozuje komerční vakcína proti klíšťové encefalitidě dostatečnou imunitní odpověď proti omské hemoragické horečce.

(pez)

Zdroj: Chidumayo N. et al. Evaluation of the European tick-borne encephalitis vaccine against Omsk hemorrhagic fever virus. Microbiology and Immunology 2014 (58): 112–118; doi: 10.1111/1348-0421.12122Štítky
Infekční lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se