Exemestan zlepšuje interval bez relapsu při karcinomu prsu

15. 5. 2019

Steroidní inhibitor aromatázy exemestan dokáže prodloužit a zkvalitnit přežití bez relapsu. Prokázaly to výsledky klinické studie u žen s estrogen receptor pozitivním karcinomem prsu v počátečním stadiu (T1-3N1M0), kterým byl exemestan podáván po dobu pěti let.

Steroidní inhibitor aromatázy exemestan dokáže prodloužit a zkvalitnit přežití bez relapsu. Prokázaly to výsledky klinické studie u žen s estrogen receptor pozitivním karcinomem prsu v počátečním stadiu (T1-3N1M0), kterým byl exemestan podáván po dobu pěti let po ukončení předchozí standardní pětileté terapie tamoxifenem.

Studie B-33 v rámci projektu NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-33 trial), jejíž podrobné výsledky byly zveřejněny v časopise Journal of Clinical Oncology, se zúčastnilo celkem 1598 pacientek s ukončenou menopauzou, u kterých došlo po terapii tamoxifenem k remisi onemocnění. Pacientky byly randomizovány do dvou skupin. První skupina měla po dobu pěti let užívat exemestan v dávce 25 mg denně, druhé bylo naordinováno placebo.

V průběhu studie se ukázalo, že užívání podobné látky, letrozolu, je v této indikaci přínosné (studie MA.17). Komise sledující průběh studie proto doporučila odslepení randomizace a převedení pacientek užívajících placebo na exemestan. Došlo k tomu i přesto, že přežití bez onemocnění (disease free survival), které se stalo hlavním cílem studie, prodlouženo nebylo. Na exemestan tak bylo převedeno celkem 44 procent pacientek z „placebové“ skupiny a v jeho užívání pokračovalo 72 procent pacientek léčených exemestanem.

Celkově bylo užívání exemestanu spojeno s delším, nicméně statisticky pouze hraničně signifikantně prodlouženým intervalem bez nemoci. Čtyřleté přežití bez onemocnění bylo zjištěno u 91 procent pacientek užívajících exemestan a u 89 procent pacientek užívajících placebo (p = 0,07). Na druhou stranu v případě exemestanu došlo ke statisticky významnému zlepšení čtyřletého intervalu bez relapsu proti placebové skupině (96 % oproti 94 %, p = 0,004).

Autoři studie shrnují, že trial B-33 neprokázal prodloužení přežití při léčbě exemestanem, nicméně podobně jako následná léčba letrozolem zlepšil interval bez relapsu onemocnění.

(zak)

Zdroj: Journal of Clinical Oncology 2008;26(12):1965–1971.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se