Efektivita léčby infliximabem u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou

14. 5. 2019

V etiopatogenezi Crohnovy choroby (CD) se předpokládá přítomnost chronického a rekurentního zánětu, jehož následkem by podle posledních studií mohla být ztráta tolerance vůči normální střevní mikroflóře u geneticky predisponovaných jedinců.

V etiopatogenezi Crohnovy choroby (CD) se předpokládá přítomnost chronického a rekurentního zánětu, jehož následkem by podle posledních studií mohla být ztráta tolerance vůči normální střevní mikroflóře u geneticky predisponovaných jedinců. Tato odlišná imunologická reakce může být způsobena defektem v imunitním systému střevní epiteliální bariéry. U pacientů s CD dochází k neadekvátní aktivaci T-buněk a k výraznému zvýšení produkce tumor necrosis faktoru alfa (TNF). Na základě studií na zvířatech, které dokázaly prozánětlivou úlohu TNF u kolitid, byla vyvinuta v roce 1993 antiTNF protilátka, infliximab (IFX), blokující tento cytokin.

Užití IFX k udržení remise choroby u dospělých pacientů se středními a těžkými formami CD bylo popsáno v řadě studií. Multicentrická randomizovaná pediatrická studie Hyatta et al. jako první analyzovala účinnost IFX jako udržovací terapie u 112 dětí se střední až těžkou formou CD. IFX byl používán ve formě opakovaných infuzí ve dvou- nebo tříměsíčních intervalech, po 54 týdnech dosáhlo v první skupině 56 % dětí remise (v druhé skupině pouze 23,5 %).

Důležitým aspektem terapie IFX v dlouhodobém užívání u pediatrických pacientů je její bezpečnost. U dospělých byla dlouhodobá udržovací terapie IFX prohlášena za dobře snášenou a bezpečnou. Studie francouzských autorů si proto kladla za cíl ověřit účinnost a bezpečnost této dlouhotrvající léčby u dětí s těžkou formou CD a srovnat výsledky s terapií IFX při navození remise.

Do multicentrické randomizované studie bylo zařazeno 40 dětí s CD [penetrující i nepenetrující forma CD bez striktur, průměrný věk 13,9 ± 2,2 roku, Harvey-Bradshawův index (HBI) nejméně 5; sedimentace erytrocytů (FW) > 20, a to navzdory prováděné imunomodulační léčbě azathioprinem, merkaptopurinem, methotrexátem v kombinaci se steroidy]. Pacientům byly podány tři infuze IFX v dávce 5 mg/kg v 0., 2. a v 6. týdnu. V desátém týdnu bylo zhodnoceno dosažení klinické remise (HBI < 5). Pacienti, kteří na léčbu odpověděli, byli randomizováni k udržovací terapii na 1 rok a rozděleni do dvou skupin (skupina A – podávání IFX podle daného plánu, skupina B – aplikace IFX pouze v případě relapsu).

Výsledky ukázaly, že během indukční terapie IFX došlo k remisi u 34 dětí. Na konci druhé fáze bylo v remisi ve skupině A 15 z 18 dětí (83 %) a pouze 23 % dětí mělo relaps onemocnění. Ve skupině B se dostalo do remise 8 ze 13 dětí (61 %), avšak relaps CD byl pozorován u 92 % pacientů. U obou léčených skupin nebyly pozorovány žádné závažné vedlejší účinky léku.

Závěrem autoři konstatovali, že infliximab je dobře snášen i jako dlouhodobá terapie u dětských pacientů s CD s jednoznačným benefitem opakovaného podávání dle klasického schématu.

(moa)

Zdroj:
Ruemmele F. M. et al.: Efficacy of infliximab in pediatric Crohn's disease: a randomized multicenter open-label trial comparing scheduled to on demand maintenance therapy. Inflamm Bowel Dis. 2009 Mar; 15 (3): 388–94; doi: 10.1002/ibd.20788Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se