130. internistický den v Olomouc věnovaný revmatologii


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(3): 287
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Dne 3. března 2006 se uskutečnil již 130. internistický den, jehož organizace se ujal tým III. interní kliniky LF UP a FN v Olomouci pod vedením prof. V. Ščudly a vědeckého sekretáře Spolku lékařů JEP v Olomouci doc. P. Horáka. Na základě dohody mezi výbory České internistické společnosti (ČIS) a České revmatologické společnosti a Slovenské revmatologické společnosti byla zvolena témata pokrývající aktuální problematiku revmatických chorob.

Setkání se konalo v moderních prostorách Regionálního centra v Olomouci (RCO). V předvečer konference proběhly zasedání předchozího i nově zvoleného výboru ČIS a redakční rady Vnitřního lékařství. V čestném předsednictvu internistického dne zasedli děkan lékařské fakulty UP Olomouci prof. Z. Kolář, čestný předseda ČIS Prof. K. Horký a nově zvolený předseda ČIS doc. R. Češka, předseda Slovenské internistické společnosti prof. J. Murín a její vědecký sekretář doc. A. Dukát, předseda České revmatologické společnosti prof. K. Pavelka a předseda Slovenské revmatologické společnosti prof. J. Rovenský. Řečníci pozdravili v rámci slavnostního zahájení účastníky konference, kterých se sešlo ve velkém sále RCO kolem dvou set, popřáli zdar jejich jednání a seznámili auditorium stručně s výsledky voleb do výboru ČIS a s osobou nového předsedy. Prof. Horký předal čestné členství v ČIS prof. V. Ščudlovi v rámci jeho významného životního jubilea.

První blok konference byl věnován problematice revmatoidní artritidy (RA). Prof. Z. Hrnčíř přednesl úvodní přednášku věnovanou orgánovým a mimokloubním projevům revmatoidní artritidy. Navazující přednáška prof. K. Pavelky byla zaměřena na moderní léčbu RA. Doc. I. Rybár, dr. Š. Forejtová a doc. J. Zadražil se zabývali ve svých příspěvcích gastrointestinální, kardiovaskulární a ledvinnou toxicitou nesteroidních antirevmatik, tedy tématy, která jsou z hlediska praktického internisty a revmatologa velmi aktuální.

Blok věnovaný systémovým chorobám pojiva a vaskulitidám zahájil prof. J. Rovenský přednáškou o temporální arteriitidě. O složité interpretaci významu antinukleárních protilátek a jejich subtypů v diagnostice autoimunních chorob hovořil prof. J. Vencovský. Doc. J. Lukáč promluvil na téma systémového lupus erythematodes, doc. R. Bečvář systémové sklerodermie a dr. Z. Fojtík přednesl příspěvek věnovaný antifosfolipidovému syndromu.

Ve třetím bloku zazněly přednášky o nových diagnostických možnostech ankylozující spondylitidy (prof. K. Pavelka) a o možnostech její léčby (doc. D. Žlnay). Dr. T. Phillip věnoval přednášku dosud přehlížené problematice diabetické artropatii, dr. M. Žurek dně a hyperurikemii a doc. P.Horák diagnostice a léčbě osteoporózy.

Stručné souhrny přednášek byly publikovány ve Sborníku abstrakt. Jejich nezkrácená podoba bude publikována v časopise Vnitřní lékařství, které bude věnováno 130. internistickému dni.

O aktuálnosti zvolené problematiky svědčila živá diskuze po přednáškách a rovněž fakt, že závěr konference sledoval v sále prakticky neztenčený počet účastníků. Prof. K. Horký hodnotil 130. internistický den jako velmi úspěšný, což potvrzovaly pořadatelům rovněž ohlasy účastníků z pléna. Na závěr se rovněž patří poděkovat sponzorským subjektům, které nemalým dílem přispěly k úspěšnému průběhu konference.

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

www.fnol.cz

e-mail: Pavel.Horak@fnol.cz

Doručeno do redakce: 14. 3. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×