MUDr. Jaromír Hrubecký osmdesátiletý


Autoři: Hejna Petr
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 65, 2020, No. 4, p. 88
Kategorie: Osobní sdělení


MUDr. Jaromír Hrubecký se narodil dne 17. května 1940 v Náchodě. Jeho tatínek byl učitelem biologie na střední škole, maminka byla také učitelka. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Náchodě v roce 1957 se rozhodl pro studium medicíny a jako civilní student nastoupil na Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové. Po zrušení akademie pokračoval ve studiích všeobecného lékařství jako student nově ustanovené Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vážný zájem o soudní lékařství se u MUDr. Jaromíra Hrubeckého projevil již během studií, ve 4. a 5. ročníku totiž působil jako stálá pomocná vědecká síla na svém budoucím pracovišti. V roce 1963 úspěšně odpromoval a po absolvování jednoleté základní vojenské služby dne 26. září 1964 nastoupil na místo lékaře tehdejšího Soudnělékařského oddělení Fakultní nemocnice Krajského ústavu národního zdraví Hradec Králové, kterému zůstal věrný po celý svůj profesní život.

V roce 1967 MUDr. Jaromír Hrubecký složil I. atestaci z patologické anatomie. Na Katedře patologické anatomie Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů v Praze byl přitom vůbec prvním žákem asistenta Oldřicha Fryce, pozdějšího univerzitního profesora Ženevské univerzity a přednosty Ústavu soudního lékařství v Ženevě. Tentýž rok byl jmenován u Krajského soudu v Hradci Králové znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství. V roce 1970 po absolvování tříměsíční stáže u profesora Jaromíra Tesaře na Subkatedře soudního lékařství v Praze úspěšně složil nástavbovou atestaci ze soudního lékařství. V letech 1983 až 1984 absolvoval dvouletý kurz organizace a řízení zdravotnictví při Institutu dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Praze.

Díky své pracovitosti, ale i ceněným osobnostním rysům byl MUDr. Jaromír Hrubecký záhy po získání odborné kvalifikace v patologické anatomii jmenován zástupcem primáře Soudnělékařského oddělení a dne 1. dubna 1970 byl jmenován do funkce primáře – zástupce přednosty pro léčebně-preventivní péči Ústavu soudního lékařství v Hradci Králové, kterou vykonával až do svého odchodu mimo aktivní službu dne 31. května 2001. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové MUDr. Jaromír Hrubecký pracoval nepřetržitě 37 let, přičemž ve funkci primáře strávil celkem 31 let, což jej činí jedním z nejdéle sloužících primářů královéhradecké nemocnice. Jeho řídící styl se vyznačoval otcovským, přátelským a rozvážným přístupem. I vypjaté situace dokázal řešit nenásilným způsobem, bez zvýšení hlasu, v klidu a bez zbytečných emocí. Kolektiv vedl zejména svým osobním příkladem k pracovitosti, poctivosti, pečlivosti, přesnosti a pokoře.

MUDr. Jaromír Hrubecký se věnoval praktickému soudnímu lékařství v celé šíři oboru. Sám vždy zdůrazňoval, že soudní lékařství je nutné vnímat univerzálně a praktikovat všechny jeho součásti. Nicméně s ohledem na odborné zaměření pracoviště se o něco více specializoval na problematiku soudnělékařské traumatologie, diagnostiku náhlé smrti a etiku. Za svého nejvlivnějšího učitele soudního lékařství vždy jednoznačně považoval plk. doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc., přednostu Ústavu soudního lékařství v Hradci Králové v letech 1951–1971.

MUDr. Jaromír Hrubecký stále pravidelně dochází na své domovské pracoviště, zajímá se o dění na ústavu, půjčuje si odbornou literaturu a účastní se většiny jeho společenských či odborných akcí včetně každoročně pořádaného Soudnělékařského dne pro orgány činné v trestním řízení. Nadále také působí jako aktivní člen Etické komise Fakultní nemocnice Hradec Králové, jejímž hlavním úkolem je posuzování projektů klinických a biomedicínských studií a grantových projektů z etického i medicínského hlediska. 

Každé setkání s naším emeritním panem primářem se neobejde bez tradičních dotazů na naše zdraví, rodinu a volnočasové aktivity.Z jeho strany nikdy nejde o samoúčelnou konverzaci, ale o určitý nenápadný apel směřovaný na péči o to nejdůležitější, co každý člověk má či může mít. V nemoci, bez stabilního zázemí a ve stavu trvalého vyhoření se totiž se soudním lékařstvím dlouho vydržet nedá. Náš jubilant se sám rád ve volném čase věnoval turistice včetně vysokohorské a vždy se těšil poznáváním zajímavých míst, historií a literaturou, což jsou záliby, které mu vydržely doposud. Pro našeho pana emeritního primáře byla také velkou zdrojnicí energie a inspirace upřímná a neochvějná víra, víra v lepší svět a víra v dobrého člověka. Největším zadostiučiněním v této oblasti bylo pro něj osobní setkání s jednou z největších osobností 20. století – papežem Janem Pavlem II.  při příležitosti jeho návštěvy města Hradce Králové v roce 1997.

Ústav soudního lékařství v Hradci Králové měl velké štěstí, že i v dobách pohnutých a nelehkých, jakým bylo období normalizace či divoká porevoluční léta minulého století stál v čele jeho klinické části rovný, spravedlivý a dobrosrdečný pan primář, který v očích celého ústavu nadále zůstává jeho nesmazatelnou odbornou i morální autoritou.

Vážený pane primáři, milý Jaromíre,

do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, životní energii, neutuchající optimismus, spokojenost a co nejvíce šťastných chvil v kruhu Tvých nejbližších.

S poděkováním a přáním všeho dobrého za celý pracovní kolektiv

Petr Hejna


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se