MUDr. Josef Pleskot sedmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 64, 2019, No. 4, p. 44
Kategorie: Osobní sdělení

MUDr. Josef Pleskot se narodil dne 4. 7. 1949 v Chrudimi. Po maturitě na Střední všeobecné vzdělávací škole v Pardubicích v roce 1967 zahájil studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, které úspěšně završil promocí v roce 1973. Svůj zájem o patologii a soudní lékařství projevoval již během studií, kdy nejen pravidelně docházel na Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice v Pardubicích, ale dokonce zde brigádně strávil několik letních prázdnin jako pitevní zřízenec.


Po promoci se rozhodoval mezi obory patologie a soudní lékařství. Nakonec s ohledem na své pardubické kořeny, ale i kolegiální cítění vůči svému ročníkovému spolužákovi MUDr. Petru Uhlířovi se stejným oborovým zaměřením, zvolil profesní dráhu patologa a nastoupil na oddělení patologie Nemocnice v Pardubicích, kde pracoval až do roku 1987. V letech 1973 až 1974 absolvoval základní vojenskou službu, v roce 1977 složil I. atestaci z patologické anatomie a od roku 1978 na pracovišti působil jako samostatný ordinář pro cytodiagnostiku. K jeho nejvlivnějším učitelům patologie patřili prim. MUDr. Miroslav Hub (v letech 1939–1976 primář oddělení) a zejména prim. MUDr. Ivo Šteiner (v letech 1976–1990 primář oddělení), pozdější univerzitní profesor, dlouholetý přednosta Fingerlandova ústavu patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v období let 1997 až 2003.

V roce 1987 se MUDr. Josef Pleskot rozhodl následovat svůj trvající zájem o soudní lékařství a nastoupil na uvolněné tabulkové místo lékaře do Fakultní nemocnice Hradec Králové na soudnělékařské oddělení Krajského ústavu národního zdraví. V roce 1989 složil atestaci ze soudního lékařství a v témže roce byl jmenován znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství. Na královehradeckém ústavu soudního lékařství nejprve působil jako sekundář, následně byl jmenován vedoucím histologické a sérologické laboratoře a v letech 2001 až 2004 zastával funkci zástupce přednosty pro léčebně-preventivní činnost. Posléze na ústavu pracoval jako starší sekundář, a to až do svého odchodu do důchodu v roce 2012.

MUDr. Josef Pleskot se věnoval praktickému soudnímu lékařství v celé šíři oboru, blíže se pak zaměřoval na patologii srdce a cév ve vztahu k náhlým úmrtím, na násilnou smrt v dětském věku, fenomenologii sebevražedného jednání a problematiku dušení. Za své největší učitele soudního lékařství považoval profesora Milana Srcha, docenta Přemysla Klíra a dále profesory Lubomíra Neorala, Josefa Korbičku a Stanislava Hájka. Na pracovišti do praxe zavedl nové sérologické metody a rozšířil diagnostický rejstřík histologických a doplňkových laboratorních metod. Dlužno uvést, že MUDr. Josef Pleskot znalecky posuzoval dva nejzávažnější případy české kriminalistiky polistopadové éry. Společně s kolegou MUDr. Petrem Lacinou figuroval jako hlavní soudnělékařský znalec v kauze manželů Jaroslava a Dany Stodolových, sériových vrahů, kteří v období let 2001 až 2002 spáchali celkem osm loupežných vražd, za něž byli odsouzeni na doživotí. Na závěr své soudnělékařské kariéry ve spolupráci s řadou odborných konzultantů zpracoval komplexní znalecký posudek ve věci obětí „heparinového vraha“ Petra Zelenky, který byl obviněn a odsouzen za 7 vražd a 10 pokusů o vraždu na doživotí.

V roce 2001 začal MUDr. Josef Pleskot neúnavně pracovat na koncepci výstavby nového pavilonu soudního lékařství v centrálním areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, z jejíž realizace bohužel z důvodů finančních škrtů, ale i neshod s vedením nemocnice sešlo. Původní záměr výstavby nového ústavu znovu společně uchopil až se současným vedením ústavu v roce 2008, kdy byla zahájena nová jednání a práce na projektové dokumentaci. Výstavba nového pavilonu soudního lékařství a současně probíhající rekonstrukce budovy sousedícího Fingerlandova ústavu patologie nakonec trvaly dlouhých 5 let. Moderně vybavený pavilon soudního lékařství svůj provoz zahájil v únoru roku 2013.

MUDr. Josef Pleskot vychoval dvě stávající generace nejmladších soudních lékařů na královehradeckém ústavu, které mu vděčí nejen za předání základů soudnělékařského řemesla, ale i za první znalecké krůčky a následný profesní růst. Svým nejmladším kolegům MUDr. Josef Pleskot vždy ochotně radil a nezištně předával své bohaté zkušenosti a znalosti jak z patologie, tak soudního lékařství, a to bez ohledu na vlastní pracovní úkoly a drahocenný čas. Při zpětném ohlédnutí lze říci, že právě kontakt s nejmladšími kolegy a společné diskuze nad soudnělékařskými problémy těšily našeho emeritního primáře ze všeho nejvíce. MUDr. Josef Pleskot stále pravidelně dochází na své domovské pracoviště, zajímá se o dění na ústavu, vypomáhá se školením nejmladších kolegů a se stážemi v rámci specializačního vzdělávání. Nadále působí jako člen Poradního sboru pro znalecké otázky při Krajském soudu v Hradci Králové a zůstává pilným dopisovatelem Kriminalistického sborníku.

Kdykoliv vzpomeneme na našeho obětavého učitele, spravedlivého nadřízeného a excelentního soudního lékaře, vždy nám na mysli vytane to stejné, co našeho milého jubilanta vystihuje nejlépe: Dobrý člověk přeci jen ještě žije…

Vážený pane primáři, milý Josefe,

do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, životní energii, pohodu, spokojenost a trvající radost z Tvých vnoučat.

V úctě a s poděkováním za celý pracovní kolektiv

Petr Hejna & Miroslav Šafr


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.