Neobvyklý mechanizmus vzniku poranenia pri samovražednom skoku z výšky


Unusual mechanism of injury in a case of suicide by the jump from height

Investigation of fatal cases of falls from height as well as jumps from height in suicidal ideation makes up an integral part of forensic practice. In Slovakia, a method of suicide by jumping from height is after hanging the second most chosen method of ending life. In about one third of the cases, the influence of addictive substances is determined. The basic mechanism of injury is a sudden deceleration of body movement when hitting a solid surface. Several factors influence the nature, localization, severity, and frequency of injuries. In most cases, there occur multiple injuries to the skeleton and internal organs caused by blunt objects. The authors demonstrate the case of an unusual mechanism of injury in a 55-year-old man who committed suicide by jumping from the seventh floor of a block of flats. A stepped fall from height resulted in the through knee amputation of both legs by hitting posterior thigh area and knee joints on the railing of the terrace of the block of flats on the ground floor level. The body was found in the basement. In contact with the railing, the man’s trousers and pants were pulled off. The autopsy determined the immediate cause of death as polytrauma. Additional toxicological-chemical examination of blood and urine samples collected at autopsy revealed ethanol at the concentration within the extent of laboratory error, caffeine, and nicotine in toxicologically insignificant concentrations and traces of acetone. Motivation of man’s suicide remains unknown.

Keywords:

fall/jump from height – suicide – amputation – mechanism of injury


Autoři: Šidlo Jozef 1,2;  Kováč Peter 3,4;  Očko Peter 1,2;  Mikuláš Ľubomír 1,2;  Šikuta Ján 1,2
Působiště autorů: Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika 1;  Súdnolekárske pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Slovenská republika 2;  forensic. sk – Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o., Bratislava, Slovenská republika 3;  Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, Slovenská republika 4
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 64, 2019, No. 1, p. 2-4
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Vyšetrovanie smrteľných prípadov pádov z výšky ako aj skokov z výšky v samovražednom úmysle tvorí neodmysliteľnú súčasť súdnolekárskej praxe. Základným mechanizmom vzniku poranení je náhla decelerácia. Vo väčšine prípadov ide o poranenia spôsobené tupými predmetmi. Autori demonštrujú prípad neobvyklého mechanizmu vzniku poranení v prípade samovražedného skoku 55-ročného muža zo siedmeho poschodia, kedy došlo k amputácii predkolení pri stupňovitom páde z výšky na zábradlí terasy panelového domu.

Klíčová slova:

pád/skok z výšky – samovražda – amputácia – mechanizmus poranenia

Vyšetrovanie smrteľných prípadov pádov z výšky ako aj skokov z výšky v samovražednom úmysle tvorí neodmysliteľnú súčasť súdnolekárskej praxe (1). Spôsob samovraždy skokom z výšky je na Slovensku po obesení druhým najčastejšie voleným spôsobom ukončenia života. Približne v jednej tretine prípadov sa zisťuje ovplyvnenie návykovými látkami (2). Základným mechanizmom vzniku poranení je náhla decelerácia pohybu tela pri náraze na pevnú podložku (3). Charakter, lokalizácia, závažnosť a početnosť poranení je ovplyvnená viacerými faktormi. Vo väčšine prípadov dochádza k vzniku mnohopočetných poranení skeletu a vnútorných orgánov nárazom na predmet ktorý je pevný a tupý (4). Autori demonštrujú neobvyklý mechanizmus vzniku poranení u 55-ročného muža v prípade samovražedného skoku z výšky.

KAZUISTIKA

Svedkovia videli na sídlisku v noci o 00.02 hod. padať telo vedľa panelového domu. Telo dopadlo na betónovú plochu pred vchodom do suterénu (obr. 1-3). Na terase nad telom v úrovni prízemia panelového domu sa nachádzali predkolenia, nad nimi na zábradlí boli prevesené dlhé nohavice „rifle“ (obr. 4.). Policajným vyšetrovaním v inkriminovanom dome boli na siedmom poschodí nájdené kľúče v zámke vo dverách garsónky. V garsónke sa nachádzali doklady a bolo zistené, že ide o 55-ročného muža. Na zasklenom balkóne garsónky sa nachádzala posteľ, okno bolo otvorené. V oblasti rohu postele pri okne bola prikrývka pokrčená a skrútená. Najpravdepodobnejšie išlo o stopu po vystúpení na posteľ a ďalej na parapet okna balkónu (obr. 5). Pri pitve boli zistené okrem amputácie predkolení mnohopočetné poranenia na povrchu tela, zlomeniny končatín, rebier, chrbtice a trhliny vnútorných orgánov. Doplňujúcim toxikologicko-chemickým vyšetrením vzoriek krvi a moču odobratých pri pitve bol zistený etanol v koncentrácii v pásme laboratórnej chyby, kofeín a nikotín v toxikologicky nevýznamných koncentráciách a stopové množstvá acetónu. Bezprostrednou príčinou smrti bol polytraumatizmus,

Pohľad na telo na mieste nálezu prikryté plastovým vrecom pred
vchodom do suterénu panelového domu, na zábradlí nad telom dolná
časť prevesených nohavíc (elipsa).
Obr. 1. Pohľad na telo na mieste nálezu prikryté plastovým vrecom pred vchodom do suterénu panelového domu, na zábradlí nad telom dolná časť prevesených nohavíc (elipsa).

Pohľad na telo na mieste nálezu zo zadnej strany.
Obr. 2. Pohľad na telo na mieste nálezu zo zadnej strany.

Pohľad na telo na mieste nálezu z prednej strany.
Obr. 3. Pohľad na telo na mieste nálezu z prednej strany.

Pohľad na amputované predkolenia a krvné stopy na terase panelového
domu, na zábradlí dolná časť prevesených nohavíc (elipsa).
Obr. 4. Pohľad na amputované predkolenia a krvné stopy na terase panelového domu, na zábradlí dolná časť prevesených nohavíc (elipsa).

Pohľad na stopu na posteli na zasklenom balkóne (elipsa).
Obr. 5. Pohľad na stopu na posteli na zasklenom balkóne (elipsa).

DISKUSIA A ZÁVER

Pády resp. samovražedné skoky z výšky sú najčastejšie sprevádzané vznikom mnohopočetných poranení v drvivej väčšine prípadov spôsobených nárazom na pevný tupý predmet. V demonštrovanom prípade ide o obzvlášť neobvyklý mechanizmus vzniku amputačného poranenia dolných končatín pasívnym pôsobením tupohranatého predmetu – kovového zábradlia pri samovražednom skoku z výšky, nakoľko autori v dostupnej literatúre nezistili opis podobného prípadu. Z nálezu na šatstve a na tele muža pri pitve je zrejmé, že k vzniku amputačného poranenia došlo pri stupňovitom páde pri pohybe tela smerom dolu hlavou otočeného zadnou časťou k budove. Na nohaviciach v sedacej oblasti boli prítomné stopy oteru farby zábradlia, čo svedčí o tom, že ku kontaktu došlo nárazom sedacej oblasti, zadnej plochy stehien, kolenných kĺbov a predkolení na zábradlie terasy na prízemí panelového domu. Pohyb tela pokračoval s dopadom na betónovú plochu pred vchodom do suterénu panelového domu na oblasť hlavy. Pri kontakte dolných končatín so zábradlím došlo k vyzlečeniu dlhých nohavíc, ktoré ostali prevesené na zábradlí a stiahnutiu spodných nohavíc. O mieste kontaktu končatín s tupohranatým predmetom - zábradlím - svedčia odreniny kože na zadnej ploche stehien nad líniou amputácie (obr. 6,7). Podľa vyšetrených okolností išlo o bývalého príslušníka policajného zboru, 12 rokov vo výsluhovom dôchodku. Motív jeho samovražedného konania najpravdepodobnejšie ostane nezistený nakoľko dopis na rozlúčku nebol nájdený.

Pohľad na odreninu kože na zadnej ploche pravého stehna nad
amputačnou líniou.
Obr. 6. Pohľad na odreninu kože na zadnej ploche pravého stehna nad amputačnou líniou.

Pohľad na odreninu kože na zadnej ploche ľavého stehna nad amputačnou
líniou.
Obr. 7. Pohľad na odreninu kože na zadnej ploche ľavého stehna nad amputačnou líniou.

PREHLÁSENIE

Autor práce prehlasuje, že v súvislosti s témou, vznikom a publikáciou tohto článku nie je v konflikte záujmov a vznik ani publikácia článku neboli podporené žiadnou farmaceutickou firmou. Toto prehlásenie sa týka i všetkých spoluautorov.

Adresa pro korespondenci:

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

Ústav súdneho lekárstva

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

tel: +421904819241, fax: +421220856556

e-mail: sidlo45@gmail.com


Zdroje

1. Byard RW, Austin A. The role of forensic pathology in suicide. Forensic Sci Med Pathol 2011; 7(1): 1-2.

2. Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017, http://www.nczisk.sk/aktuality/Pages/-Samovrazdy-a-samovrazedne-pokusy-v-SR-2017.aspx

3. Hájek S, Štefan J. Příčiny, mechanismus a hodnocení poranení v lékařské praxi. Praha: Grada Publishing a.s.; 1996: 129-132.

4. Hirt M, Vorel F a kol. Soudní lékařství II. díl. Praha: Grada Publishing a.s.; 2016: 146-149.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×