III. celostátní konference Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 62, 2017, No. 2, p. 25-26
Kategorie: Zpráva z konference

Dne 11. 11. 2016 se v karlovarském hotelu Richmond uskutečnila konference Integrovaného záchranného systému (IZS). Mottem letošního III. ročníku bylo: „Technologie v integrovaném záchranném systému“. Organizátory byli opět Hasičský záchranný sbor (HZS) Karlovarského kraje a Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Karlovarského kraje.


Konferenci velmi symbolicky otevřel prvním příspěvkem plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru IZS z ministerstva vnitra – Generálního Ředitelství (GŘ) HZS ČR, který stál u zrodu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Dr. Hanuška je nejen ideový otec IZS, ale také jeho faktický tvůrce. Auditorium tak slyšelo z nejpovolanějších úst genezi vzniku IZS i zamyšlení, jak se podařilo původní ideu udržet a rozvinout do každodenní součinnosti složek IZS a mnoha dalších zainteresovaných subjektů.

Následovala přednáška ředitele ZZS Karlovarského kraje MUDr. Romana Sýkory, Ph.D, který upozornil na setrvalý pokles lékařů v systému a rozebral problematiku nutnosti navyšování odborných kompetencí zdravotnických záchranářů.

U zdravotnického tématu zůstal i Mgr. Martin Kubát, Dis, koordinátor projektu časné defibrilace na ZZS Ústeckého kraje. V současnosti je Ústecký kraj v čele zapojování automatizovaných externích defibrilátorů (AED) a tzv. first responderů. Jako výhodnou zmínil spolupráci tzv. mobilních AED a first responderů v rámci IZS. Přednáška shrnula výhody tohoto projektu a jeho dopady na zlepšení výsledků u pacientů s náhlou zástavou oběhu.

Kpt. Ing. Miroslav Antonín patří do týmu lektorů odborného výcviku Školícího a výcvikového zařízení (ŠVZ) HZS ČR v Brně. Tento tým využívá pro praktickou přípravu budoucích velitelů zásahů 3D simulaci řešení mimořádných událostí pomocí technologie XVR. Budoucí velitelé mají skvělou příležitost vidět okamžité důsledky svých rozhodnutí a „nakoupit tak zejména chybné zkušenosti velmi levně“. Tým ŠVZ neustále pracuje na dalším rozvoji nastoleného trendu a jednoznačně se ukázala správnost nejen investičních prostředků, ale i myšlenky na kvalitní praktickou a proaktivní přípravu velitelů.

HZS je na základě právních předpisů povinen zajišťovat informování příbuzných obětí mimořádných událostí. To se snadno vyřkne, ale mnohem hůře v praxi zajišťuje. Plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D. z HZS Karlovarského kraje prezentoval zatím ojedinělý projekt zajišťující provoz informační linky pro veřejnost pro případy mimořádných událostí s velkým počtem postižených osob (podle STČ 9/IZS). Toto centrum je díky nevídané ochotě klíčových subjektů ke spolupráci (ZZS Karlovarského kraje, Karlovarské krajské nemocnice a.s., Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, krajského úřadu atd.) spojeno on-line se všemi, kdo poskytují obětem jakoukoliv péči v celém řetězci záchrany. Od zasahujících jednotek v místě nasazení přes klíčová zdravotnická zařízení v kraji až po policii ČR, která je důležitým garantem ve ztotožňování osob. Tím, že všichni vkládají dostupné informace do jedné databáze, nevznikají nejrůznější duplicitní seznamy obětí a operátoři na informační lince mohou okamžitě reagovat na dotazy volající veřejnosti. Zkušební provoz by měl být spuštěn od poloviny prosince 2016 a díky podpoře Karlovarského kraje by mělo dojít k centrálnímu financování nové aplikace z krajského rozpočtu počátkem roku 2017. Další společné úsilí bude zaměřeno na vývoj aplikace pro chytré telefony a tablety, čímž by se údaje do systému informačního centra daly vkládat již z místa zásahu složek IZS.


Jako další v pořadí byla velmi zajímavá přednáška „WASAR - záchrana na vodě“, kdy plk. Ing. Radim Kuchař z HZS Moravskoslezského kraje představil tento záchranný tým a jeho možnosti.

Velmi atraktivní byla přednáška „Zjišťování mechanismu poranění v důsledku dopravních nehod z pohledu soudního lékaře“ prof. MUDr. Miroslava Hirta z Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně. Jednalo se o souhrnnou výukovou lekci s významným mezioborovým přesahem doplněnou o celou řadu kasuistik, které demonstrovaly, že to, co se jeví na první pohled, nemusí být vždy pravou příčinou úmrtí. Poukázal tak na významnou úlohu soudního lékaře při vyšetřování nejen dopravních nehod, ale i dalších násilných smrtí.

Vyprošťování a zkušenosti z dopravních nehod při rallye, doplněné o video ukázky a představení prvků pasivní ochrany pilotů rallye a jejich vozidel bylo hlavní téma vystoupení MUDr. Milana Procházky ze ZZS Plzeňského kraje a především předsedy Lékařské komise Federace automobilového sportu Automotoklubu ČR.

Plk. Ing. David Kareš, zástupce velitele záchranného útvaru HZS ČR presentoval technologický pokrok v těžké záchranářské technice. Záchranný útvar od roku 2007, kdy byl převeden ze struktury armády ČR do HZS ČR, ušel obrovský kus cesty. Dnešní mechanizace, kterou má IZS k dispozici, je postavena nejen na nejmodernější technice zodolněné vůči účinkům tepla a tlakových vln, s možností dálkového řízení 30t kolosů, ale opírá se především o určitou filozofii zahrnující plošnou dostupnost této výjimečné techniky na celém území ČR s profesionálně připravenou obsluhou příslušníků ve služebním poměru k ČR, s dokonale propracovanou logistikou k zabezpečení nepřerušeného dlouhodobého nasazení těžké techniky v ČR i státech EU.

Jedinečným sdělením byla prezentace „Technologie v africkém zdravotnictví“ dětské lékařky Mariany Durilové z Fakultní nemocnice Motol, která na konferenci zastupovala Lékaře bez hranic. Tato přednáška byla nejen velmi zajímavým pohledem na to, jak je třeba pracovat v podmínkách extrémního nedostatku prakticky čehokoliv, ale zároveň posloužila k uvědomění si potřebnosti zdravotní péče v rozvojovém světě a upozornila na kontrast našich současných možností, které jsou ne vždy přijímány s dostatečnou pokorou.

Následovala zcela praktická přednáška ppor. Mgr. Pavla Gaszczyka (Odbor Zásahová jednotka, KŘP PK) o chování členů IZS při mimořádných událostech: např. hromadné páchání násilí nebo držení rukojmích.

Jednou z velmi významných technologií, která již brzy bude ovlivňovat především základní složky IZS, je projekt EU nazvaný „E-call“, tedy automatizované tísňové volání uskutečněné z palubního zařízení nových civilních vozidel. Posluchačům přednesl tuto velmi sofistikovanou, avšak legislativně velmi komplikovanou problematiku plk. Ing. Luděk Prudil, který stál u projektového řešení v rámci jeho implementace v ČR. Význam „e-callu“ spočívá ve zvýšeném počtu zachráněných osob po dopravních nehodách.

Velmi zajímavým vstupem byla presentace mobilní aplikace „Záchranka“ samotným jejím autorem Ing. Filipem Maleňákem. Tato aplikace a její užívání k určení polohy volajícího na linku 155 je v současnosti jedním z nejpokrokovějších počinů týkajících se vývoje v operačním řízení a tísňovém volání. Součástí přednášky pak byly vize a vývojové směry této čerstvě aplikované novinky.

MUDr. Dagmar Märzová přednesla přednášku o novém způsobu datové komunikace mezi Zdravotnickou záchrannou služnou Karlovarského kraje a emergency Karlovarské krajské nemocnice.

Vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska plzeňské zdravotnické záchranné služby MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. ve svém sdělení: „Zdravotnické operační středisko 21. století“ zakončil odborný program konference pohledem do budoucnosti operačních středisek a přehledem novinek zejména v software pro zdravotnické operační řízení a zapojení vznikajícího systému first responderů v některých krajích.

V současnosti byl již stanoven termín IV. konference IZS na 13. - 14. listopadu 2017 opět v reprezentativních prostorách Parkhotelu Richmond a dosud připravovaná témata budou problematika alkoholu, operační řízení a varia.

Plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

e-mail: volf@hzs-kvk.cz

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

e-mail: reditel@zzskvk.cz


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×