Kvantifikované hodnotenie zraňujúceho potenciálu odrazeného projektilu pištoľového náboja kalibru 9 mm vzor 82 v balistickom experimente


Autoři: Norbert Moravanský 1,3;  Viktor Rekeň 1;  Ludvík Juříček 2,3;  Anežka Zummerová 1;  Peter Kováč 3
Působiště autorů: Institute of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava 1;  Institute of safety management of Karel Englis College Inc., Brno, Czech Republic 2;  forensic. sk Institute of Forensic Medical Analyses, LLC 3
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 58, 2013, No. 1, p. 6-11
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Otázka použitia ručnej strelnej zbrane v meste alebo husto osídlených aglomeráciách vyžaduje vysoko praktickú úroveň riešenia problematiky, avšak s poznaním teoretických predpokladov zraňujúcej balistiky odrazených projektilov. Aplikácia poznatkov zraňujúcej balistiky do praxe súdneho lekára, ale aj chirurga či traumatológa umožňuje dobré porozumenie dynamiky penetrácie projektilu cez anatomické štruktúry ľudského organizmu. Strelné poranenia končatín patria v súdnolekárskom posudzovaní k pomerne častým prípadom. Integráciou princípov zraňujúcej balistiky do skúmania strelných poranení je možné určiť aj to, či projektil prenikal do anatomických štruktúr stabilne pod priamou trajektóriou, alebo či došlo v priebehu jeho trajektórie najskôr ku kontaktu s určitým objektom v priestore pred zasiahnutím ľudského tela, t.j. či zranenie mohol spôsobiť odrazený projektil. V súvislosti s nejasnými strelnými poraneniami a ich morfologickým obrazom je nutné hlavne u náhodne zranených osôb uvažovať aj o možnosti účinku odrazeného projektilu. Každodenná prax príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky zásadne umocňuje potrebu oboznámenia sa so správaním parametricky vytypovaných odrazených projektilov v balistickom experimente s použitím modelu mestskej zástavby s typickými materiálmi a povrchmi vmedzerených objektov a modelu časti ľudskej končatiny ako potenciálneho cieľa nekontrolovateľnej odrazenej strely. Takto navrhnutý dizajn situácie má dozaista značný význam aj pri forenznom hodnotení morfologických dôsledkov odrazených projektilov. Aplikáciou výsledkov takýchto experimentov a ich finálnym porovnaním pri použití rôznych druhov streliva je možné prispieť aj k odborným podkladom v procese prezbrojenia oficiálnych ozbrojených zložiek. Cieľom našej práce je poukázať na vysoký potenciál zraňujúceho efektu odrazených striel náboja konkrétneho kalibru so zameraním sa na poranenia dlhých končatinových kostí. Použitý balistický experiment bol navrhnutý pre potreby experimentálnej časti diplomovej práce študenta Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a jeho výsledky poukazujú aj na možnosti stratégie ochrany civilného obyvateľstva pri zásahu ozbrojených zložiek.

Kľúčové slová:
Terminálna balistika – Balistický experiment – Odrazený projektil – Strelné poranenia


Zdroje

1. Moravanský N, Juříček L, Novomeský F, Kováč P, Zummerová A, Rekeň V. Forensic evaluation of wound ballistic experiment on human long bone model. Fol Soc Med Leg Slov. 2011; 1(1): 22-25.

2. Juříček L. Balistická simulace přímých účinků malorážových střel na kostní tkáně člověka. Brno, Sborník Univerzity obrany, řada „B“ 2/ 2004: 13-20.

3. Kuruc R, Šikuta J, Zummerová A, et al. The analysis of the causes and consequences of shooting in Bratislava. Fol Soc Med Leg Slov. 2011; 1(1): 105-110.

4. Krajsa J, Hirt M. Základní biologický model pro zkoušky ranivé balistiky. Soud lek. 2006; 51(4): 52-54.

5. Komenda J, Juříček L. Ranivá balistika. Vojenská akademie v Brně: Brno; 2003: 1-152.

6.  Liška P. Posouzení ranivého účinku střelné zbraně v trestním řízení. Praha, Odborná sdělení Kriminalistického ústavu VB FSVB č. 7; 1980: 16-20.

7.  Sellier K, Kneubuehl BP. Wundballistik und ihre ballistischen Grundlagen. 2. völlig überarbeitete und ergänzte Auflage. Springer – Verlag: Berlin; 2001: 1-526.

8. http://ipsc.org/rules

9. Kneubuehl BP. Das Abprallen von Geschossen aus forensicher Sicht. [These de doctorat]. Université de Lausanne: Thun; 1999: 1-148.

10. Hýkel J, Malimánek V. Náboje do ručních palných zbraní. Naše Vojsko: Praha; dotlač 2006: 1-548.

11. Ross AH. Gunshot wounds: a summary. Master`s Thesis. University of Tennessee: Tennessee; 1995.

12. Schantz B. Aspects on the choice of experimental animals when reproducing missile trauma. Acta Chirurgica Scand Suppl. 1979; 489: 121-130.

13. Swan KG, Swan RC. Gunshot Wounds: Pathophysiology and Management, 2. edition. Year Book Medical Publishers: Chicago; 1989: 1-261.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se