K významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Oldřicha Fryce


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 58, 2013, No. 1, p. 12
Kategorie: Osobní sdělení

Jubilant se narodil 30. 10. 1932 v Teplicích. Maturoval na Gymnáziu v Plané u Mariánských Lázní. Po studiu a promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze se od samého počátku lékařské praxe věnoval zejména morfologickým oborům, tj. patologii a soudnímu lékařství. V oboru patologické anatomie nejprve působil v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, pak v Krajské nemocnici v Karlových Varech, poté na Katedře patologické anatomie Ústavu pro doškolování lékařů v Praze a následně v Okresní nemocnici v Mostě. Po odchodu z republiky do Švýcarska v r. 1968 pracoval v oboru patologické anatomie v Kantonální nemocnici v Neuchatelu. Vzhledem k odborným schopnostem a jazykovým znalostem posléze získal místo na Univerzitním ústavu soudního lékařství v Ženevě.

Nejen nadání, ale též nesmírná píle, pečlivost a pracovitost přispěly u našeho jubilanta k odborným a vědeckým úspěchům, zejména v soudním lékařství i toxikologii.

U příležitosti uznání samostatnosti oboru soudního lékařství Federací švýcarských lékařů získal v Bernu roku 1981 titul Specialisty v oboru soudního lékařství. V roce 1982 byl habilitován docentem a v roce 1985 pak jmenován profesorem soudního lékařství na Univerzitě v Ženevě.

Významná je pedagogická činnost jubilanta. Již na Katedře patologické anatomie Ústavu pro doškolování lékařů v Praze připravoval lékaře k atestaci z patologické anatomie. Ve Švýcarsku pořádal v oboru soudního lékařství kurzy na Lékařské fakultě i Právnické fakultě v Ženevě, ale též pro potřeby policie, např. v Institutu švýcarské policie v Neuchatelu nebo pro kantonální policii v Ženevě a Bernu.

Rozsáhlá je i publikační aktivita jubilanta, zvláště v oborech patologické anatomie, soudního lékařství, toxikologie, genetiky, dopravní medicíny, ale i ve spolupráci s klinickými obory.

Rovněž nelze opominout významné zahraniční mise prof. Fryce, kterých se z pověření OSN a Mezinárodního výboru Červeného kříže opakovaně účastnil na Blízkém východě – v Libanonu, Sýrii, Izraeli, Iráku a Iránu. Oběma uvedenými institucemi spolu s Amnesty International byl pověřen misí v Rwandě a Burundi. Odbornou náplní zmíněných misí byla zejména identifikace a posuzování poranění.

Po roce 1989 umožnily politické změny v naší republice, aby prof. Fryc opět navštívil svoji rodnou zem a k naší radosti se také plně zapojil do odborného a společenského dění v České i Slovenské republice. Významně je oceňována jeho pedagogická aktivita, zejména přednášky v kontinuálních kurzech postgraduálního vzdělávání, pořádaných IPVZ pro soudní lékaře, v nichž kromě vlastních zkušeností předává i odborné informace o aktuálních poznatcích oboru v zahraničí. Za významné, mj. i pro zvýšení prestiže oboru, je nutné považovat opakované členství prof. Fryce v atestační komisi pro obor soudního lékařství v ČR. Tím, že umožnil několika mladým soudním lékařům stáž na svém pracovišti v Ženevě, výrazně přispěl k aplikaci nejnovějších poznatků oboru a vybudování první forenzněgenetické laboratoře na soudnělékařském pracovišti u nás.

Řadu let se prof. Fryc aktivně účastní soudnělékařských sjezdů, odborných konferencí a pracovních dnů pořádaných Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie i Slovenskou soudnělékařskou společností, některých, např. Ostravských dnů forenzních věd, dokonce pravidelně. Jeho odborné přednášky jsou účastníky vždy se zájmem očekávány a vysoce hodnoceny.

Nelze opomenout ani činnost jubilanta v redakční radě časopisu Soudní lékařství, stejně jako jeho četné recenze knižních publikací v oboru a oponentské posudky habilitačních i jiných kvalifikačních prací.

Prof. Fryc je členem mnohých národních i mezinárodních společností – soudního lékařství, patologické anatomie, lékařské genetiky, úrazové medicíny aj.

Získal četná uznání v ČR i na Slovensku, k nimž náleží mj. Čestná medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Medaile Slovenské lékařské společnosti, Čestné členství výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie i Čestné členství výboru Slovenské společnosti soudního lékařství.

Při všech pracovních i společenských aktivitách si profesor Fryc získává obdiv i svým milým a společenským přístupem se smyslem pro humor. Je klidný, rozvážný a vždy tolerantní k ostatním.

Jsme vděčni osudu, že je nám po řadu let dopřáno s jubilantem v oboru soudního lékařství těsně spolupracovat, zejména v oblasti postgraduálního vzdělávání. Velice si vážíme jeho osobnosti pro hodnoty odborné i lidské.

Našemu významnému jubilantovi prof. MUDr. Oldřichu Frycovi upřímně přejeme do mnoha dalších let pevné zdraví, stálý a pro něho již příslovečný životní elán, ale také radost z mnoha jeho dalších odborných, pedagogických, vědeckých i osobních úspěchů.

Ad multos annos!

Přemysl Klír a František Vorel

Adresa pro korespondenci:

doc.MUDr.Přemysl Klír, CSc.

Subkatedra soudního lékařství IPVZ

FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8

tel.: 266 083 437

email: premysl.klir@email.cz


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se