20. Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin (Süd).


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 56, 2011, No. 4, p. 55
Kategorie: Zpráva z konference

Dňa 20. a 21. mája 2011 sa v Mníchove konali jarné dni Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva – 20. Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin Region Süd spojené so stretnutím súdnych lekárov horného Porýnia – 41. Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner. Podujatie bolo organizované pracovníkmi Institut für Rechtsmedizin Ludwig-Maximilians-Universität na čele s prof. Mathiasom Grawom. Kongresu sa zúčastnilo 135 účastníkov nielen z oblasti juhu Nemecka ale aj z Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Japonska a Slovenska. V rámci úvodného ceremoniálu, okrem profesora Grawa, vystúpila zástupkyňa bavorského ministerstva zdravotníctva, dekan lekárskej fakulty a už tradične profesor Pollak, predseda Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva. Počas piatkového popoludnia a sobotňajšieho dopoludnia odznelo 49 prednášok z oblasti biomechaniky resp. výskumu mechanizmu vzniku úrazov, kriminálnej biológie, forenznej genetiky, forenznej toxikológie, klinického súdneho lekárstva a morfológie vrátane histopatológie.

Veľmi zaujímavé boli práce z oblasti biomechaniky, ktoré boli odprezentované v najväčšom počte (12). Skúmanie biomechaniky úrazov má dlhoročnú tradíciu práve na pracovisku v Mníchove, kde v rámci Inštitútu súdneho lekárstva je etablované oddelenie biomechaniky, ktoré má osem zamestnancov. Demonštrované práce boli simuláciami dopravných úrazov ale aj účinkov explózie na pokusnom zvierati, kde boli zaznamenávané rôzne fyzikálne parametere, snímané vysokorýchlostnou kamerou, ktoré boli spolu s pitevným nálezom interpretované do prehľadných výsledkov a záverov. Zaujímavé boli kazuistiky ako napr. zaškrtenie na eskalátore (pohyblivých schodoch) alebo nezvyčajná samovražda spôsobená tupým predmetom – kameňom.

Z oblasti forenznej genetiky odznelo päť prednášok, ktoré sa zaoberali odberom materiálu z hnilobne zmenených tiel, vizualizáciou biologických materiálov pomocou 5-methylthioninuhydrinu. Odzneli aj kazuistiky interpretujúce náročnosť DNA vyšetrenia v prípade sexuálneho zneužívania žien, alebo nesprávnej interpretácie sexuálneho zneužívania dieťaťa. Na to nadväzovalo sedem prednášok z oblasti klinického súdneho lekárstva, ktoré sa venovali podpore ľudí v núdzi a vzniku a postaveniu ambulancí pre obete násilia. Na poriadajúcom pracovisku existuje za podpory bavorského ministerstva zdravotníctva už tri roky ambulancia pre vyšetrovanie týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí. Záverom odznela nezvyčajná kazuistika nálezu žiarovky v brušnej dutine. Blok šiestich prednášok bol venovaný forenznej toxikológii. Najzaujímavejšou kazuistikou bol prípad intoxikácie Fentanylom v transdermálnej náplasti. Kriminálna biológia bola zastúpená tiež šiestimi prednáškami, z ktorých zaujímavá bola štúdia odbúravania inzulínu v krvi, termografické znázornenie žilového vzoru ruky ako nová metóda identifikácie, alebo vývin muchy Calliphora vicina v závislosti od rôznych teplôt prostredia. V predposlednom bloku – Morfológia a histopatológia, odznelo sedem prednášok – Dr. Kondo z Japonska uviedol nové postupy pri určovaní veku rán detekciou fibrocytov imunohistochemickými metódami; kazuistiky nezvyčajného nálezu muža usmrteného vo vani laptopom, alebo kazuistika samovraždy otravou rybou. V tomto bloku odznela aj prednáška autorov k problematike RTG vyšetrenia počas tehotnosti. V rámci záverečného bloku – Varia odznelo šesť prednášok prevažne štatistickej analýzy, napr. retrospektívna analýza nehôd motocyklistov, alebo fenomenológia samovrážd za roky 1994–2010, v rámci ktorej bolo prezentované aj pozvanie na 90-te výročné dni Nemeckej súdnolekárskej spoločnosti (90. Jahrestagung der DGRM), ktoré sa budú konať od 26. septembra do 1. októbra 2011 vo Frankfurt am Main.

Po každej prezentácii nasledovala živá diskusia, v ktorej diskutujúci dopľňali vlastné skúsenosti, ktoré boli rovnako prínosom pre všetkých zúčastnených. V diskusii mali účastníci možnosť pokračovať v piatok večer v kuloároch počas spoločnej večere v štýlovej reštaurácii, za doprovodu živej hudby. K dobrej nálade prispel aj bohatý kultúrny program, o ktorý sa postarali zamestnanci Inštitútu pre súdne lekárstvo Ludwig-Maximilians-Univesität v Mníchove vo vlastnej réžii. Cestou z kongresovej sály na miesto večere boli účastníci rozdelení do malých skupiniek a mali možnosť vypočuť si výklad profesionálnych sprievodcov, ktorým sa oboznámili s pamiatkami centra mesta a jeho históriou.

Podujatie bolo ukončené v sobotu so sekundovou presnosťou o 13:00 hod. príhovormi prof. Grawa a prof. Pollaka, ktorí poďakovali prednášajúcim a všetkým zúčastneným za skvelú účasť a bohatú diskusiu a vyzdvihli vysokú odbornú úroveň stretnutia.

Ján Šikuta, Jozef Šidlo

Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se