Postmortální analýza souboru nemocných léčených implantabilními přístroji – uspořádání studie


Postmortem Analysis of the Group of Patients Treated with Implantable Electronic Medical Devices – Study Design

The purpose of this article is to present the aim of analysis of the group of patients treated with implantable electronic medical devices and to address pathologists who could possibly like to participate in the project. The number of implantable devices has been growing up – estimated number of annual increase in the number of implanted pacemakers recently has been about 225 000 just in the USA, number of implantable cardioverter-defibrillators is similarly increasing. Number of pacemaker implantations in Czech Republic was 4590 in 1995, in 2001 6025 patients. Number of ICD implantations in Czech Republic in 1995 was 60 patients, in 2004 650 patients. The aetiology of death depends on type of device - in group of patients with implantable cardioverterdefibrillators it is mostly cardiac death, in group of patients with pacemaker dominate non-cardiac death. Recent data shows assumption of malfunctions in 3–15 %. Post-mortem evaluation of electronic medical devices should be standard praxis.

Key words:
autopsy – the cause of death – pacemaker – implantable-cardioverter defibrillator


Autoři: M. Šindler 1;  M. Sepši 2;  J. Krajsa 1;  K. Múčková 3
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny, Brno 1;  Interní kardiologická klinika FN, Brno 2;  Ústav patologie FN, Brno 3
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 51, 2006, No. 1, p. 16-19

Souhrn

Účelem tohoto sdělení je představit cíle a metodiku postmortální analýzy implantabilních přístrojů používaných v současné kardiologii a oslovit potenciální zájemce o spolupráci na tomto projektu. Počet aplikovaných implantabilních přístrojů v současné době progresivně roste – odhadovaný roční přírůstek pacientů s kardiostimulátorem je např. jen v USA kolem 225 000, podobně progresivně vzrůstá i počet implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů. V ČR byl počet primoimplantací PM 4590 v roce 1995, v roce 2001 již 6025. Počet implantací ICD v roce 1995 60, v roce 2004 již 650. Příčina smrti u těchto pacientů se liší podle typu implantovaného přístroje – pacienti s defibrilátorem umírají ve dvou třetinách z kardiálních příčin, pacienti se stimulátorem umírají z kardiálních příčin jen v jedné třetině. Recentní údaje ukazují možnost poruchy těchto přístrojů v 3–15 % případů. Vzhledem k vysokému a stále narůstajícímu počtu přístrojů používaných v kardiologii a vzhledem k nutnosti jejich bezchybné funkce by se rutinní kontroly přístrojů post-mortem měly stát součástí běžné klinické praxe.

Klíčová slova:
pitva – kardiostimulátor – implantabilní kardiovertr-defibrilátor – příčina smrti


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se