Možnosti využitia digitálneho zobrazovania v súdnom lekárstve


Possibility of Use Digital of Imaging in Forensic Medicine

Based on the daily practice with digital photography and documentation, the authors point out the achievements of the computer technologies implementation to the practice of forensic medicine. The modern methods of imaging, especially the digital photography, offer a wide spectrum of use in forensic medicine – the digital documentation and archivation of autopsy findings, the possibility of immediate consultation of findings with another experts via Internet, and many others. Another possibility is a creation of digital photographic atlas of forensic medicine as a useful aid in pre- and postgradual study. Thus the application of the state-of-the-art computer technologies to the forensic medicine discloses the unknown before possibilities for further development of such a discipline of human medical sciences.

Key words:
digital photography – documentation – archivation - Internet


Autoři: P. Gavaľa;  I. Ivicsics;  J. Mlynár;  F. Novomeský *
Působiště autorů: Oddelenie súdneho lekárstva NsP, Nové Zámky, Slovenská republika ;  Ústav súdneho lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin, Slovenská republika *
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 50, 2005, No. 3, p. 45-49

Souhrn

Autori na základe svojej každodennej praxe s digitálnou fotografiou a dokumentáciou poukazujú na možnosti, ktoré poskytuje zavedenie počítačových technológií do súdnolekárskej praxe. Moderné metódy zobrazovania, osobitne digitálna fotografia, ponúkajú v súdnom lekárstve široké spektrum využitia – digitálnu dokumentáciu a archiváciu pitevných nálezov, možnosť okamžitej konzultácie nálezov s inými expertmi prostredníctvom Internetu a mnohé ďalšie. Inou možnosťou je vytvorenie digitálneho fotografického atlasu súdneho lekárstva ako užitočnej pomôcky v pre- aj postgraduálnom štúdiu. Použitie najmodernejších počítačových technológií v súdnom lekárstve tak otvára doposiaľ netušené možnosti ďalšieho vývoja tejto disciplíny humánnych lekárskych vied.

Kľúčové slová:
digitálna fotografia – dokumentácia – archivácia - internet


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se