Určování krevního systému AB0 z tepelnědegradovaných krevních stop na sérologickéa molekulárně genetické úrovni


Determination of AB0 Blood Group System from Degraded Blood Stains onSerological and Molecular Genetic Level

The AB0 blood group system typing remains one of the basic laboratory tasks in a forensic practice.However, problems arise when the analysed samples are seriously degraded.We took blood samples from six volunteers (three men, three women) and made blood stains onpieces of sterile cotton cloth. Blood stains were incubated at three different temperatures (22 °C,37 °C, 56 °C) for various periods of time (1 day, 1 week, 14 days, 1 month, 3 months, 6 months, 1year). For blood stains degraded at 22 °C we also analysed the samples after 3.5 hours of incubation.Moreover, we tried to determine the AB0 blood group system after thermal degradation athigh temperature, accurately at 200 °C for 10 min. For the AB0 blood group system typing a PolymeraseChain Reaction method was used to amplify glycosyltransferase gene, when DNA hadbeen isolated from artificially created blood stains, followed by their subsequent artificial thermaldegradation. For serological AB0 typing the mixed agglutination and the Therkelsen methodwere used.The DNA analysis seemed to solve problems with seriously degraded blood stains but we foundout that classical serological methods were even better in some cases.

Key words:
AB0 system – DNA analysis – glycosyltransferase – mixed agglutination – Therkelsenmethod


Autoři: M. Zachová 1;  M. Zelený 2;  T. Pexa 2;  I. Mazura 1;  M. Hirt 2
Působiště autorů: Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity v Praze, Česká republika2Ústav soudního lékařství, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Česká republika 1
Vyšlo v časopise: Soud Lék., , 2004, No. 3, p. 43-46
Kategorie: Články

Souhrn

Určování krevního systému AB0 stále patří k základním laboratorním úkolům nejen v tzv. forenzníchpřípadech. Pokud jsou však analyzované vzorky nějakým způsobem degradované, může přijejich zpracování docházet k nejrůznějším problémům.Od šesti dobrovolníků (třech žen a třech mužů) byly odebrány vzorky srážlivé krve, ze kterýchbyly následně na sterilní bavlněné čtverečky vytvořeny krevní skvrny. Krevní skvrny byly inkuboványpři třech různých teplotách (22 °C, 37 °C, 56 °C) po různá časová období (1 den, 1 týden, 14dní, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok). Krevní skvrny degradované při 22 °C jsme analyzovali taképo 3,5 hodinách inkubace. Pro doplnění jsme se pokoušeli určit krevní skupinu AB0 po tepelnédegradaci při vysoké teplotě, a to při 200 °C po dobu 10 min.Pro určení krevního systému AB0 na molekulárně genetické úrovni byla použita polymerázovářetězová reakce k amplifikaci určitého úseku genu pro glykozyltransferázu a ze sérologickýchmetod metoda smíšené aglutinace a vysycovací metoda dle Therkelsena.Vzhledem k pokroku v molekulárně genetických metodách se předpokládalo, že tyto metody vyřešíproblém také s různě degradovanými vzorky. V této práci však bylo zjištěno, že klasické sérologickémetody mohou být v některých případech úspěšnější.

Klíčová slova:
systém AB0 – analýzy DNA – glykozyltransferáza – smíšená aglutinace – vysycovacímetoda dle Therkelsena

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se