Podíl řidičů osobních automobilů s etanolemv krvi v běžném provozu


The Proportion of Drivers with Alcohol in Blood in a Common Traffic

The negative influence of alcohol on the ability of drivers for safe driving of motor vehicles isgenerally known. In order to determine the relative risk of traffic accident (especially with lifeconsequences) in drivers after alcohol intake in comparison with those who are sober, the occurrenceof such drivers in a common traffic is necessary. The authors controlled at random orderthe presence of alcohol in breath of 6180 drivers of passenger cars in the year 2001. The examinationswere negative in 5839 cases, 150 offences were executed at the spot (as the breath testindicated level below 0.3g/l), 36 drivers refused blood sampling, which on the other hand wasmade in 155 drivers. The concentration o 0.3g/l and more was established in 145 drivers, i.e. 2.35 %of all controlled individuals.

Key words:
alcohol – car driving ability – proportion of driver with alcohol in blood


Autoři: F. Vorel
Působiště autorů: Soudnělékařské oddělení, Nemocnice České Budějovice
Vyšlo v časopise: Soud Lék., , 2004, No. 3, p. 38-42
Kategorie: Články

Souhrn

Negativní vliv etanolu na schopnost bezpečně ovládat motorové vozidlo je obecně znám. Ke stanovenírelativního rizika dopravní nehody (zejména smrtelné) řidiče po požití etanolu ve srovnánís řidičem střízlivým je nutné znát výskyt těchto řidičů v běžném provozu. V rámci předkládanéstudie bylo v roce 2001 nahodile kontrolováno na přítomnost etanolu v dechu celkem 6 180 řidičůosobních automobilů. Z těchto kontrol bylo 5 839 negativních, 150 přestupků bylo vyřízeno namístě (tzn. byla dechovou zkouškou zjištěna koncentrace nižší než 0,3 g/kg), 36 řidičů odmítloposkytnout krev a u 155 řidičů byl proveden odběr krve. Z těchto odběrů bylo 10 s hladinou etanoluv krvi nižší než 0,3 g/kg. Koncentrace 0,3 g/kg a více byla zjištěna u 145 řidičů, tj. 2,35 % ze všechkontrolovaných.

Klíčová slova:
etanol – schopnost řídit motorové vozidlo – podíl řidičů s etanolem v krvi

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se