Vývojové trendy toxikologických vyšetřenív praxi


Developing Trends in Toxicological Examinations in Practice

Review presented on the occasion of the significant life jubilee of Prof. J. Tesař, MD, DrSc.,16.12.2002 in the Medical House in Prague deals with the development and application of analyticaltechnologies in toxicological practice in the last fifty years, with demands on decreasing thesize of biological samples, detection limits achievable, with possibilities of interpretation deducedfrom analyses of alternative matrices. The paper also informs about scientific guidelines appliedin Europe with attention focused on the reliable detection of illicit drugs in the workplace ordrugs and driving. Based on more advanced analytical strategy, more complete and more preciseinformation can be achieved and consequently more perfect interpretation based on objectiveevidence can be gained and it can comply to „Evidence Based Forensic Toxicology“.

Key words:
development in toxicological analyses - chromatography - immunochemistry - massspectrometry - alternative matrices - objective evidence - range of interpretation


Autoři: M. Balíková
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Soud Lék., , 2004, No. 1, p. 7-10
Kategorie: Články

Souhrn

Přehledný referát prezentovaný u příležitosti životního jubilea prof. MUDr. J. Tesaře, DrSc., dne16.12.2002 v Lékařském domě v Praze pojednává o rozvoji a uplatnění analytických technologiív toxikologické praxi zejména v posledních padesáti letech, o požadavcích na zmenšující se velikostbiologických vzorků, o dosahovaných detekčních limitech, o rozšíření interpretačních možnostíplynoucí z analýz alternativních materiálů. Zmiňuje se o odborných směrnicíchuplatňovaných v Evropě při kontrole výskytu ilegálních drog při výkonu povolání, při řízenímotorových vozidel. Na základě dokonalejší analytické strategie lze dojít k úplnějším a přesnějšímpoznatkům, a tedy přispět k dokonalejší interpretaci podložené objektivními důkazy, a tedysplnit principy tzv. „Evidence Based Forensic Toxicology“.

Klíčová slova:
rozvoj toxikologických analýz - chromatografie - imunochemie - hmotnostní spektrometrie- alternativní materiály - objektivní důkazy - rozsah oprávněné interpretace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se