Průkaz některých nových antidepresivchromatografií na tenké vrstvě


Detection of Some new Antidepressants by thin Layer Chromatography

Series of new antidepressants appeared in the treatment of central nervous system disorders inthe last years. Into this group belong: 1. antidepressants of the 3rd generation which selectivelyinhibit serotonine reuptake; 2. thymoleptics - a group of compounds which have no anticholinergiceffects and act as noradrenaline reuptake inhibitors or noradrenaline and serotonine reuptakeinhibitors; 3. antipsychotics from the group of selective serotonine and dopamine antagonists.All they have less undesirable side-effects than classical tricyclic antidepressants of the firstgeneration and thymoleptics of the second generation. Thus they are nowadays more often usedas the drugs of the first choice and are therefore met more often in the biological materialanalyzed in toxicological laboratories. This contribution deals with the detection and identificationof paroxetine, sertraline, venlafaxine, mirtazapine, tianeptine, risperidone and quetiapine inurine by thin layer chromatography.

Key words:
thin layer chromatography - antidepressants of the 3rd generation - detection in urine


Autoři: E. Nováková
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství a toxikologie, VFN a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Soud Lék., , 2004, No. 1, p. 2-6
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních letech se v terapii poruch centrální nervové soustavy objevila celá řada novýchpsychofarmak. Patří mezi ně antidepresiva III. generace, která selektivně inhibují zpětné vychytáváníserotoninu; další thymoleptika, jejichž společným znakem je nepřítomnost anticholinergníchúčinků, působící jako inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu, či noradrenalinua serotoninu současně; antipsychotika ze skupiny selektivních antagonistů serotoninu a dopaminu.Jsou to látky, které mají méně nežádoucích účinků než klasická tricyklická antidepresiva I.generace a thymoleptika II. generace. Proto jsou stále častěji používány jako léky první volbya objevují se tedy stále častěji i v biologickém materiálu analyzovaném v toxikologických laboratořích.Příspěvek se zabývá záchytem a identifikací některých z těchto nových psychofarmak a to paroxetinu,sertralinu, venlafaxinu, mirtazapinu, tianeptinu, risperidonu a quetiapinu v moči metodouchromatografie na tenké vrstvě.

Klíčová slova:
chromatografie na tenké vrstvě - psychofarmaka III. generace - průkaz v moči

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se