Agentura pro zdravotnický výzkum a grantové projekty na léta 2015–2020


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 4, s. 187.
Kategorie: Editorial

Nevídaný konsenzus vědeckých a výzkumných pracovníků jak ze zdravotnictví, tak i z výzkumných ústavů AV ČR a vysokých škol umožnil, že začátkem letošního roku dochází k transformaci Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA) na Agenturu pro zdravotnický výzkum (AZV). Hlavním důvodem transformace je skutečnost, že IGA byla pouze poradním orgánem MZČR, což umožňovalo v minulosti některým úředníkům přidělovat grantové prostředky mimo hodnotící systém. IGA ani výhledově neumožňovala propojení základního a aplikovaného výzkumu v biomedicíně (v současné době je základní výzkum soustředěn v Grantové agentuře ČR – GAČR a aplikovaný v IGA). Řada kvalitních projektů, které není možné jednoznačně zařadit do základního či naopak do aplikovaného výzkumu, tak nemá šanci získat prostředky. Nebo mohou být projekty naopak přihlášeny jak v GAČR, tak i v IGA a financovány duplicitně. AZV je samostatnou organizací státní správy, a byť i nadále bude podléhat MZČR, bude částečným odpojením od jeho administrativy znamenat osamostatnění rozhodování v závislosti na kvalitě projektů. Zkvalitnění hodnocení projektů přinese především zavedení odzkoušeného systému GRIS používaného v GAČR, na jehož aktualizaci se AZV bude podílet. Kromě systému hodnocení přebírá AZV od GAČR i systém odborných panelů, které obsahem kopírují hlavní oblasti zaměření Národních priorit experimentálního vývoje a inovací a pokrývají celou jednu prioritu, a to prioritu, schválenou vládou ČR v dubnu 2013. V tomto duchu byla vypracována jak „Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022“ tak i „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022“. Oba dokumenty schválila letos v lednu vláda ČR.

Pro začátek bude AZV financovat aplikovaný výzkum, nicméně cílem je spojit základní a aplikovaný výzkum v biomedicíně pod „jednu střechu“ a jeho financování zabezpečit v rámci samostatné kapitoly státního rozpočtu v duchu zákona č. 130 Sb./2002, jako je tomu u Grantové agentury ČR či Technologické agentury ČR.

Přechod od jednotlivých oborových komisí, jak jsme byli zvyklí v IGA, na panely přinese změnu z oborového zaměření na zaměření problémové. Pochopení této změny, jak se již nyní ukazuje, může představovat pro řadu výzkumníků obtížně řešitelný problém. Navrhovatel projektu se musí v jednotlivých oblastech panelů „najít“.

Panely AZV

  • Metabolické a endokrinní choroby
  • Choroby oběhové soustavy
  • Nádorové choroby
  • Neurovědy a duševní zdraví
  • Poruchy imunity a infekční choroby
  • Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína
  • Věkově specifické skupiny chorob
  • Biomedicínské technologie
  • Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství

Pro nás chirurgy se tak otevírá řada panelů, a to v závislosti na zaměření konkrétního projektu. Větší šanci budou mít pravděpodobně projekty multioborové. Zařazení konkrétního projektu do nejvhodnějšího panelu bude mít nepochybně velký význam a může ovlivnit šanci na alokaci.

A důležitá informace závěrem: zřízení AZV již v letošním roce umožní využít celého 5letého období, tj. plánovat projekty na období 2015–2020. Dobíhající projekty IGA III. Rámcového programu s ukončením v příštím roce budou hodnoceny v souladu s jejich zadáním, tj. v rámci příslušných oborových komisí. Poté oborové komise zaniknou a s nimi i IGA.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U vojenské nemocnice 1200

160 0 Praha 6 – Střešovice

e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se