Odešla profesorka Radana Königová – jedna z největších postav naší soudobé medicíny


Autoři: L. Klein
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 11, s. 659-660.
Kategorie: Nekrolog

V pátek 20. 9. 2013 v dopoledních hodinách zasáhla naši lékařskou, zdravotnickou i širší veřejnost smutná zpráva o náhlém úmrtí profesorky MUDr. Radany Königové, CSc. Odešla jedna z největších postav naší soudobé medicíny, přímá žačka a pokračovatelka v díle akademika Františka Buriana. Vynikající lékařka – chirurg, skvělý pedagog i vědec, mimořádná osobnost v oboru popáleninové medicíny, který založila a rozvíjela. Respektovaná žena a uznávaná autorita u nás i ve světě. Zemřela v nemocnici, v níž pracovala 52 let, když se jí nepodařilo navrátit po podstoupené operaci do svého „druhého domova“, na Kliniku popáleninové medicíny 3. LFUK a FNKV, kterou vybudovala a jejíž byla emeritní přednostkou.


Radana Königová se narodila 31. 7. 1930 v Praze v rodině dentisty. Na lékařské fakultě Karlovy Univerzity promovala v roce 1955. Umístěnku dostala do malé nemocnice v Podbořanech, kde pracovala na chirurgii, ale sloužila i na gynekologii a v porodnici. Po dvou letech přešla na traumatologické oddělení v Karlových Varech, kde pracovala dalších pět roků. Ráda vzpomínala na léta všestranné terénní chirurgické praxe a takto získané zkušenosti.

Rok 1962 znamenal zlom v její kariéře, neboť po stáži na klinice plastické chirurgie jí prof. F. Burian nabídl stálé místo. Systematicky pracovala ve všech oblastech plastické chirurgie včetně výzkumu popáleninových úrazů. Atestaci z plastické chirurgie složila v roce 1966. Prof. F. Burian záhy poznal talent, píli, medicínské nadšení a vysoké pracovní nasazení mladé lékařky a umožnil jí dlouhodobé stáže v Uppsale u prof. Skooga, v Edinburghu u prof. A. B. Wallace a ve Stockholmu na Karolinska Sjukhuset Plastic Surgery Department. V roce 1969 byla prof. Königová pověřena úkolem vybudovat na oddělení popálenin kliniky plastické chirurgie, tehdy ještě v Legerově ulici v Praze, jako první u nás, specializovanou jednotku intenzivní péče o těžce popálené. Tohoto úkolu se zhostila se vší zodpovědností a vytrvalostí. Postupně vybudovala první interdisciplinární popáleninový tým, zavedla do praxe princip komplexní a kontinuální péče o popálené, významně přispěla k vytvoření koncepce péče o popálené v tehdejším Československu.

V roce 1990 Radana Königová stála u zrodu samostatné Kliniky popáleninové medicíny 3. LFUK a FNKV, kterou vedla až do roku 1996. Paralelně řídila subkatedru popálenin IPVZ, dříve ILF, a zajišťovala tak postgraduální vzdělávání v oboru popáleninové medicíny nejen chirurgů, ale i anesteziologů, pediatrů, praktických lékařů i dalších odborností. V roce 1990 jí byla umožněna habilitace a v roce 1992 byla jmenována profesorkou Karlovy Univerzity pro obor popáleninové medicíny a plastické chirurgie.

Připomínají-li se významné osobnosti lékařství, školství a vědy, uvádí se zpravidla výčet jejich přenášek, publikací, autorství knih, členství ve vědeckých, redakčních radách, různých komisích apod. Několik stran by sotva stačilo k vyjmenování všech těchto aktivit prof. Königové, zahrnující více než 400 přednášek, mnoho desítek publikací v domácích a zahraničních časopisech. Zmiňme však alespoň její 4 monografie, které se staly základními pilíři oboru popáleninové medicíny a z nichž studují chirurgové i lékaři dalších odborností. Obhájené závěrečné výzkumné zprávy, kapitoly v dalších monografiích, učební texty, expertní posudky aj. představují další velkou oblast výsledků činnosti prof. Königové. Všechny tyto práce vznikaly na podkladě nesmírně bohatých klinických zkušeností z léčby tisíců pacientů, které paní profesorka za půl století aktivní chirurgické činnosti operovala a léčila. Operativu milovala nade vše a sama říkala, že na operačním sále, kde zapomene na vše ostatní kolem a je ponořena do problému léčby pacienta, se cítila nejšťastnější.

Prof. Königová byla známá nejen jako brilantní chirurg, ale také mimořádnou empatií ke svým pacientům. Vnímala jejich osud poznamenaný prodělaným termickým úrazem a jeho následky jak po stránce fyzické, tak psychické i v sociálních souvislostech. Celou řadu pacientů měla v péči mnoho desítek let, často po celý jejich život, když je operovala v útlém dětství při akutním popálení a v průběhu jejich života prováděla korekční a rekonstrukční operace následků těchto úrazů. Umožnila jim takto nejen přežít, ale často je uchránila i od tzv. sociální smrti, když tito pacienti mohli žít, byť s trvalými následky, plnohodnotný život. Názorně tak demonstrovala princip kontinuální a komplexní péče o popálené, který prosazovala a který je u nás v podstatě jedinečný na celém světě. Nedílnou součástí tohoto principu je i psychologická podpora nejen popáleného pacienta, ale i jeho rodinných příslušníků a dalších blízkých. Byla často konfrontována s komplikovanými etickými otázkami, které vyvstávaly s rozvojem medicíny, pokroky v resuscitaci, intenzivní péči nejen v souvislosti s určením prognózy rozsáhle popáleného, ale i v souvislosti s hromadnými termickými katastrofami. Pacienti, studenti, lékaři i zdravotní sestry si paní profesorky vážili pro vždy pevné odborné, etické, morální postoje a hluboce humánní přístup k jednotlivým nemocným i těmto citlivým a složitým otázkám jako celku. I proto byla mnoho roků respektovanou členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Profesorka Königová věnovala také značnou pozornost organizační odborné práci. Zásadním způsobem přispěla k vytvoření koncepce péče o popálené v našem státě. Založila odbornou společnost popáleninové medicíny v rámci ČLS JEP, jejíž byla dlouholetou předsedkyní. V mezinárodním prostředí byla zakládající a později čestnou členkou International Society for Burn Injuries (ISBI, 1965) a právě tak působila i v Evropě při vzniku a činnosti European Burns Association (EBA, 1985). Za zmínku v této souvislosti stojí jistě i fakt, že hned 3. mezinárodní kongres EBA se uskutečnil v říjnu 1989 v Praze. Za svoji velice plodnou, obětavou odbornou práci a nezištnou pomoc i v mnoha jiných zemích (Kuba, Indie, Kolumbie) obdržela prof. Königová celou řadu ocenění formou medailí, čestných členství, uznání apod. Kromě Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy zmiňme jen tři domácí, patřící k těm nejvýznamnějším. V březnu roku 2004 byla Radana Königová pasována, jako první a dosud jediná žena, na Rytíře českého lékařského stavu. V témže roce, 28. října, jí prezident republiky udělil Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy. V letošním roce, 12. 6. na zámku v Libochovicích, obdržela prof. Radana Königová z rukou předsedy ČLS JEP profesora Jaroslava Blahoše nejvyšší vyznamenání, které může lékař v naší zemi získat – Cenu Jana Evangelisty Purkyně. Řízením osudu to bylo, bohužel, poslední veřejné odborně-společenské vystoupení paní profesorky, které se stalo v mnoha ohledech pro všechny zúčastněné nezapomenutelným.

Uzavřel se život vzácného člověka ryzího charakteru, lékaře, učitele, moudrého rádce a přítele, který vychoval několik generací studentů, budoucích i současných lékařů, zejména chirurgů, kteří v naprosté většině prošli školením a stážemi u paní profesorky na klinice popálenin. I proto byly a jsou její práce a pedagogický odkaz s vděčností uznávány také širokou obcí našich chirurgů. Životní příběh paní profesorky Radany Königové byl příběhem oddanosti, starostlivosti a obětavosti. Oddanosti své práci, medicíně, obětavosti a starostlivosti o svou rodinu, studenty a kolegy, ale vždycky a především o své pacienty.

Čest její památce.

Doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

primář Odd. plastické chirurgie a léčby popálenin

Chirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové

e-mail: leo.klein@fnhk.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2013 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se