Vzpomínka na prim. MUDr. Vladimíra Motyčku, CSc.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 8, s. 531.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Počátkem roku, 7. ledna 2010 jsme si připomněli nedožité sedmdesáté jubileum významné osobnosti české chirurgie a traumatologie, primáře pardubické úrazové chirurgie a přednosty Traumacentra v Pardubicích, MUDr. Vladimíra Motyčky, CSc.


Narodil se v Hradci Králové. Zde vystudoval gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové a vysokoškolská studia absolvoval na lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Již od studií měl velký zájem o chirurgii. Na chirurgické klinice v Hradci Králové u prof. Procházky se podílel jako student na práci v experimentálním výzkumném týmu. Po promoci začal pracovat na traumatologickém oddělení u primáře Jaroslava Černého a potom přešel na chirurgické oddělení vedené docentem Bohumilém Kauckým. Zde získal velmi rozsáhlé znalosti a chirurgické dovednosti. Současně se stále zajímal o traumatologii a tak se stal vlastně univerzálním odborníkem, schopným provádět všechny operace v břišní dutině a řešit kostní traumata. Atestaci II. stupně z chirurgie složil v roce 1972. Několik roků byl zástupcem primáře chirurgie a v roce 1978 po penzionování primáře Černého, se stal primářem traumatologie. Klasickou, polokonzervativní, ale jinak velice úspěšnou školu primáře Černého, vázanou na originální německou, francouzskou a rakouskou úrazovou chirurgii, zásadně změnil. Vybudoval velmi progresivní, moderní traumatologické pracoviště, zavedl nové operační postupy a způsoby ošetření. Podílel se na výuce posluchačů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Vychoval celou řadu lékařů a sester, oddaných traumatologii. V roce 1989 obhájil dizertační práci na téma „Nitrokloubní zlomeniny dolního konce pažní kosti u dospělých“ a získal vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd. Spolupracoval na grantu „Manuál pro audit traumatologických center“. Stal se jedním z protagonistů vzniku Traumacenter v České republice, a byl hlavním garantem pro vznik Traumatologického centra v Pardubicích Mnoho roků byl členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii. Svoje pracoviště vedl s přehledem, měl plné pochopení pro nemocné a všechny spolupracovníky, u nichž měl přirozenou autoritu. Svojí přátelskou povahou uměl získat mnoho příznivců. Dokázal dostát svému slovu a bylo na něj možné spolehnout. Jako spolupracovník byl nezastupitelný. Primář MUDr. Vladimír Motyčka, CSc., vedl oddělení úrazové chirurgie více než 25 roků a zcela změnil jeho program ve smyslu moderní operační traumatologie. Kromě svého oboru se velmi živě zajímal o sport a vůbec společenské dění. Nejen sám aktivně sportoval, rád lyžoval a s velkým zaujetím hrál fotbal. Mnoho roků byl lékařem pardubických hokejistů a mnoha dalších sportovců. Aktivně pracoval ve vedení automotoklubu „Zlatá přilba Pardubice.“

Poslední roky jeho života poznamenala těžká choroba, se kterou se obdivuhodným způsobem vyrovnával. Nedovolila, aby dokončil svoje velkolepé dílo. Zemřel 30. srpna 2003. Uvolněné místo v životě a práci zůstalo natrvalo prázdné. S obdivem a lítostí na něj vzpomínáme.

K. Havlíček


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2010 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×