Hybridní NOTES cholecystektomie transgastrickým a transrektálním přístupem v experimentu


Transgastric and Transrectal Hybrid NOTES Cholecystectomy – Experimental Study

Introduction:
Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) is a dynamically developing branch of miniinvasive surgery, whose aim is a minimazing abdominal wall injury. Many experimental studies describe the wide spectrum of the NOTES techniques in the animal model. The NOTES experiment begun in the porcine model for acquiring experience at the Surgical Departement in the University Hospital in Hradec Králové.

Material and methods:
Hybrid NOTES cholecystectomy with transgastric and transrectal approaches in the porcine model were performed there. Eight animals were operated and were observed for 7 to 14 days after operations. A post-operative morbidity and mortality was found as well as a post-mortal examination for intraperitoneal complications.

Results:
Three transgastric and five transrectal hybrid cholecystectomies were performed. One animal died immediately after operation due to an anaesthesiological complication. There were two transrectal operations that converted to open surgery due to massive rectum wall injury. Seven surviving animals were without complications in the post-operative period. No post-operative complication in post-mortal exploration were found, gastrotomy and colotomy were healed primarily, there were no signs for peritonitis.

Conclusion:
The experimental study showed the posibility of futher continuing development of the hybrid NOTES technique in the porcine model, also its safety, pitfalls and complications were presented.

Key words:
Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery – cholecystectomy – laparoscopy


Autoři: T. Dušek 1,2;  O. Sotona 2;  V. Špaček 2
Působiště autorů: Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany Brno vedoucí katedry: doc. MUDr. L. Klein, CSc. 1;  Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské Fakulty UK v Hradci Králové přednosta kliniky: prof. MUDr. A. Ferko, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 11, s. 670-673.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) je v současné době rychle se rozvíjející metoda miniinvazivní chirurgie, jejímž cílem je minimalizace traumatu břišní stěny. Četné experimentální studie popisují široké spektrum NOTES operačních výkonů na pokusných zvířatech. Na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové byl zahájen experiment na pokusném zvířeti určený k získání zkušeností s NOTES.

Materiál a metodika:
V experimentu na samicích prasete domácího byla provedena cholecystektomie hybridní technikou NOTES – transgastrickým nebo transrektálním přístupem. Operováno bylo celkem 8 pokusných zvířat, která byla po operaci observována 7–14 dní. Sledovaná byla pooperační morbidita, letalita a při posmrtném vyšetření nitrobřišní komplikace.

Výsledky:
Provedeny byly 3 transgastrické a 5 transrektálních hybridních cholecystektomií. Jedno zvíře po operačním výkonu uhynulo na anesteziologickou komplikaci. Dva transrektální výkony byly konvertovány pro velký defekt ve stěně rekta neošetřitelný endoskopicky. Všech 7 pokusných zvířat bylo v pooperačním období bez komplikací. Při postmortálním vyšetření jsme neprokázali žádnou pooperační komplikaci, gastrotomie a kolotomie byly zhojeny primárně, v břišní dutině nebyly známky peritonitidy.

Závěr:
Experimentální studie prokázala proveditelnost hybridní NOTES metody na zvířecím modelu. Ukázala na bezpečnost metody, její technické úskalí a možné komplikace.

Klíčová slova:
Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery – cholecystektomie – laparoskopie

Práce podpořená výzkumným záměrem MO0 FVZ 0000503.

MUDr. T. Dušek

Chirurgická klinika FN

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

e-mail: dusek.t@email.cz


Zdroje

1. Hagen, M. E., Wagner, O. J., Christen, D., Morel, P. Cosmetic issues of abdominal surgery: results of an enquiry into possible grounds for a natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES) aprroach. Endoscopy, 2008; 40(7): 581–583.

2. Dolz, C., Noguera, J. F., Martin, A., Vilella, A., Cuadrado, A. Transvaginal cholecystectomy (NOTES) combined with minilaparoscopy. Rev. Esp. Enferm. Dig., 2007; 99(12): 698–702.

3. Simopoulos, C., Kouklakis, G., Zezos, P., Ypsilantis, P., Botaitis, S., Tsalikidis, Ch., Pitiakoudis, M. Peroral transgastric endoscopic procedures in pigs: feasibility, survival, questionings, and pitfalls. Surg. Endosc., 2009; 23(2): 394–402.

4. Kobiela, J., Stefaniak, T., Mackowiak, M., Lachinski, A. J., Sledzinski, Z. NOTES – third generation surgery. Vain hopes or the reality of tommorow? Langenbecks Arch. Surg., 2008; 393(3): 405–411.

5. Marescaux, J., Dallemagne, B., Perretta, S., Wattiez, A., Mutter, D., Coumaros, D. Surgery without scars: report of transluminal cholecystectomy in a human being. Arch. Surg., 2007; 142(9): 823–826.

6. Zorrón, R., Filgueiras, M., Maggioni, L. C., Pombo, L., Lopes Carvalho, G., Lacerda Oliviera, A. NOTES. Transvaginal cholecystectomy: report of the first case. Surg. Innov., 2007; 14(4): 279–283.

7. Ramos A. C., Murakami, A., Galvao Neto, M., Santana Galvao, M., Souza Silva, A. C., Gonzalo Canseco, E., Moyses, Y. NOTES transvaginal video-assisted cholecystectomy: first series. Endoscopy, 2008; 40(7): 572–575.

8. Zornig, C., Mofid, H., Emmermann, A., Alm, M., von Waldenfels, H. A., Felixmüller, C. Scarless cholecystectomy with combined transvaginal and translumenal approach in a series of 20 patients. Surg. Endosc., 2008; 22(6): 1427–1429.

9. Sumiyama, K., Gostout, Ch. J., Rajan, E., Bakken, T. A., Knipschield, M. A., Chung, S., Cotton, P. B., Hawes, R. H., Kallo, A. N., Kantsevoy, S. V., Pasricha, P. J. Transgastric cholecystectomy: transgastric accessibility to the gallbladder improved with the SEMF method and a novel multibending therapeutic endoscope. Gastrointest. Endoscop., 2007; 65(7): 1028–1034.

10. Sporn, E., Miedema, B. W., Bachman, S. L., Astudillo, J. A., Lo, T. S., Calaluce, R., Thaler, K. Endoscopic colotomy closure after full thickness excision: comparison of T fastener with multiclip applier. Endoscopy, 2008; 40(7): 589–594.

11. Voermans, R. P., Worm, A. M., van Berge Henegouwen, M. I., Breedveld, P., Bemelman, W. A., Fockens, P. In vitro comparison and evaluation of seven gasric closure for natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES). Endoscopy, 2008; 40(7): 595–601.

12. Noguera, J., Dolz, C., Cuadrado, A., Olea, J., Vilella, A., Morales, R. Hybrid transvaginal cholecystectomy, NOTES, and minilaparoscopy: analysis of a prospective clinical series. Surg. Endosc., 2009; 23(4): 876–881.

13. Fritscher-Ravens, A., Ghanbari, A., Thompson, S., Patel, K., Kahle, E., Fritscher, T., Niemann, H., Koehler, P., Milla, P. Which parameters might predict complications after natural orifice endoluminal surgery (NOTES)? Results from a randomized comparison eight open surgical access in pigs. Endoscopy, 2007; 39(10): 888–892

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2009 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se