Přínos počítačové navigace pro rekonstrukci předního zkříženého vazu kolenního kloubu


Benefits of the Computer Navigation for Reconstruction of the Anterior Crutiate Ligament of the Knee Joint

Aim:
The aim of this work is a radiological assessment of accuracy of the osseous channels location in initial reconstructions of the anterior crutiate ligament (PZV) conducted using a navigation system.

Methodology:
Following arthroscopic preparation of the joint space and registration of the essential data, conducting wires for channels in tibia and femur are navigated using the navigation system. The lig. patellae graft is then pulled-through and fixed using interference screws. The channels location was assessed using radiological methods according to Bernard-Hertel and Harner.

Results:
A correct emergence of the femoral channel was found in 13 (87%) and of the tibial channel in 14 (93%) cases. The optimum graft location with respect to the both osseous channels was detected in 12 knee joints (80%).

Conclusions:
Exact location of the osseous channels is a principal prerequisite for a good result of the anterior crutiate ligament reconstruction. In case of standard procedures, this may be possible only in case the operating surgeon conducts a large number of reconstructions every year. In daily practice, however, 70% of reconstructions are conducted by less experienced orthopaedic surgeons. Our initial results indicate that the navigation system could become an effective tool for the surgeons who do not have the opportunity for conducting the above procedures too often.

Key words:
anterior cruciate ligament – computer navigation system – reconstruction of the anterior cruciate ligament


Autoři: R. Hart;  J. Krejzla;  P. Šváb
Působiště autorů: Ortopedické oddělení, Nemocnice Znojmo, prim. doc. MUDr. R. Hart, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 9, s. 472-475.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Cílem předkládané práce je radiologické hodnocení přesnosti umístění kostních kanálů u prvních rekonstrukcí předního zkříženého vazu (PZV) provedených s užitím navigačního systému.

Metodika:
Po artroskopické přípravě kloubního prostoru a registraci potřebných dat se cílí vodící dráty pro vrtání kanálů ve femuru a tibii pomocí navigačního systému. Štěp z lig. patellae je po té protažen a fixován interferenčními šrouby. Poloha kanálů byla hodnocena radiologicky metodami podle Bernarda-Hertela a Harnera.

Výsledky:
Korektní vyústění femorálního kanálu bylo nalezeno ve 13 (87 %) a tibiálního kanálu ve 14 (93 %) případech. Ideální poloha štěpu s ohledem na oba kostěné kanály byla zjištěna u 12 kolen (80 %).

Závěry:
Přesné cílení kostních kanálů je rozhodující pro dobrý výsledek rekonstrukce PZV. To je možné u standardních postupů jen v případě, že operatér provádí velký počet rekonstrukcí ročně. Ve skutečnosti je 70 % rekonstrukcí prováděno méně zkušenými ortopedy. První výsledky naznačují, že by navigační systém mohl být účinným pomocníkem operatérům, kteří nemají příležitost provádět tyto výkony příliš často.

Klíčová slova:
přední zkřížený vaz – počítačový navigační systém – rekonstrukce předního zkříženého vazu


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×