Možnosti použití kombinace chirurgických a endovaskulárních technik v léčbě rozsáhlých aneuryzmat a disekcí hrudní aorty


Options for Combining Surgical and Endovascular Techniques in the Management of Large Aneurysms and Dissections of the Thoracic Aorta

The surgical management of aneurysms and dissections of the thoracic aorta, as well as their endovascular management, all have their technical and medical limits. The aim of this work is to point out possibility for combination of the both treatment methods and to share our first practical experience with this procedure. The procedures conducted have been divided into the following groups:

– combined procedures, where the surgical part enables implantation of the stentgraft into the descending aorta or is managing imperfect results of such implantations,

– procedures, where combining the surgical and endovascular treatment lowers operational stress of the patient, as the extracorporeal circulation and the circulation arrest are not required,

– procedures, where advantages of both the surgical treatment in the region of the aortic arch and the endovascular treatment in the region of the descending aorta, are combined.

Using the combination of both the surgical and endovascular techniques in the management of the large aneurysms and dissections of the thoracic aorta, appears to be a perspective method. The patient may benefit from its lower perioperative risk rates and lower postoperative morbidity rates. A good long-term effect of the above treatment method may be expected, however, it has to be verified in long-term patient studies.

Key words:
aneurysms of the thoracic aorta – dissection – endovascular treatment – hybrid procedure


Autoři: R. Brát;  B. Dočekal;  R. Jursa
Působiště autorů: Kardiochirurgické centrum FNsP Ostrava, primář MUDr. R. Brát, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 4, s. 201-205.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Chirurgická léčba aneuryzmat a disekcí hrudní aorty stejně jako jejich endovaskulární léčba má své technické i medicínské limity. Cílem této práce je poukázat na možnosti kombinací obou léčebných metod a podělit se o první praktické zkušenosti z jejich provádění, přičemž prováděné výkony dělíme do následujících skupin:

– kombinované výkony, kdy chirurgická část umožňuje implantaci stentgraftu do descendentní aorty nebo řeší technicky nedokonalý efekt této implantace,

– výkony, kdy kombinací chirurgické a endovaskulární léčby podstatně snížíme operační zátěž především odstraněním nutnosti použití mimotělního oběhu a oběhové zástavy,

– výkony, při kterých kombinujeme výhody chirurgické léčby v oblasti aortálního oblouku a endovaskulární léčby v oblasti descendentní aorty.

Použití kombinace chirurgických a endovaskulárních technik v léčbě rozsáhlých aneuryzmat či disekcí hrudní aorty se jeví jako perspektivní metoda. Nemocnému může přinést nižší perioperační riziko a nižší pooperační morbiditu. Lze předpokládat dobrý dlouhodobý efekt této léčby, který však bude třeba verifikovat dlouhodobým sledováním nemocných.

Klíčová slova:
aneuryzma hrudní aorty – disekce – endovaskulární léčba – hybridní výkon


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se