Ischemie střeva při střevní malrotaci (kazuistika)


Intestinal Ischaemia – Consequence Malrotation of Intestini

The subsets of acute intestinal ischaemia include mesenterica arterial occlusion, venous thrombosis and non-occlusive mesenteric ischaemia. Advances in pathophysiology, diagnosis and treatment, prognostic problems are associated still in mortality rates of more than 60%. Early diagnosis is the first in possibility for better prognosis. In our article is case one young man with acute non-occlusive intestinal ischaemia described, diagnosis and treatment. Mucosal surface necrosis and hemorrhage was supposed, sepsis was expected, mucosal regeneration after ten days surprising. While changes on the bowel were hard to decide to resection, there are bioptic picture of mucosal layer in the time described (Fig. 5–9). We have written about similar case of young man with Waldayer hernia in 1999.

Key words:
intestinal ischaemia – mesenteria ischaemia – non-occlusive ischaemia – malrotation – antimicrobial peptides – diagnosis and treatment


Autoři: J. Šváb;  I. Rathous;  J. Klofanda;  J. Výborný;  Kotrlíková E.+;  Vítková I.++;  Povýšil C.++
Působiště autorů: I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc. ;  +III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. ;  ++Patologicko-anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 12, s. 626-630.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Pod označením ischemie střeva se skrývají tři klinické soubory. Embolie a trombóza a. mesenteria superior n. uzávěr a. mesenteria inferior, trombóza mezenterických žil a neokluzivní mezenterická ischemie. V klinice je jejich diagnostika stále problémem a úmrtnost se trvale drží nad 60 % přes veškeré pokroky v poznání patofyziologie, se zavedením nových laboratorních a paraklinických vyšetřovacích metod. Pro úspěch léčby je stále v popředí požadavek včasné, rychlé diagnostiky. V klinickém projevu je v popředí buď zcela necharakteristický obraz nebo diskrepance mezi bouřlivou klinickou symptomatologií a chudým objektivním nálezem na břiše. Mezenterická arteriografie má stále nezastupitelné místo v diagnostice, v terapii chirurgické a invazivní angiografické výkony. Jen výjimečně u mezenteriální ischemie léčba medikamentózní. V chirurgii může ischemie střeva provázet strangulační uskřinutí střeva. Buď části nebo větší části střeva, jde-li o strangulaci vysokou. V roce 1999 jsme v RvCh referovali o ischemii téměř celého tenkého střeva způsobené tlakem kličkami naplněného vaku Waldayerovy kýly na kořen mezenteria tenkého střeva. Předmětem sdělení je popis klinického průběhu, popis léčebného postupu a biopticky zachycených změn ve stěně střeva v čase od uskřinutí odstupu kořene mezenteria při malrotaci (Obr. 5–9).

Klíčová slova:
intestinální ischemie – mezenteriální ischemie – neokluzivní ischemie – strangulace střeva – malrotace, antimikrobiální peptidy – diagnostika a léčba


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2005 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se