Prevencia dehiscencie anastomózy po nízkych predných resekciách rekta


Prevention of the Anastomosis Dehiscence Following Low Anterior Rectal Resections

Authors analyse 106 patients that were operated in their department by Dixon’s method, in retrospective study. They analyse indications for operations, lesions distance in rectum, endosonographic and CT findings. Basic principles of the operation technique are adequate blood flow, sufficient colon mobilization and tightness of the anastomosis being supplemented with transanal pertubation. Out of early complications anastomosis dehiscence appeared in 6 patients (e.g. 5.6%) out of which 4 were treated conservatively and 2 were being reoperated on (by axial ileostomia and drainage). In discussion different opinions on preoperative preparation, neoadjuvant therapy, presacral drainage, transanal pertubation and other decompressive techniques are anticipated.

Key words:
low anterior resection – anastomosis dehiscence – transanal pertubation


Autoři: M. Huťan;  I. Lukáč;  V. Potičný
Působiště autorů: Chirurgické oddelenie FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, Slovenská republika, vedúci doc. ;  MUDr. M. Huťan, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 10, s. 501-504.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Autori v retrospektívnej štúdii analyzujú 106 pacientov operovaných na ich oddelení metódou podľa Dixona. Analyzujú indikácie k operácii, výšku lezie v rekte, endosonografické a CT nálezy. Zásadami operačnej techniky sú adekvátne prekrvenie, dostatočná mobilizácia hrubého čreva, tesnosť anastomózy, ktoré dopľňajú transanálnou pertubáciou. Z bezprostredných komplikácii sa vyskytla dehiscencia anastomózy u 6 pacientov, t.j. 5,6 % z ktorých sa 4 pacienti liečili konzervatívne a 2 reoperáciou (axiálna ileostómia a drenáž). V diskusii predkladajú rozdielnosť názorov na predoperačnú prípravu, neadjuvantnú terapiu, presakrálnu drenáž, ako aj na transanálnu pertubáciu a iné intraluminálne dekompresívne techniky

Kľúčové slová:
nízka predná resekcia rekta – dehiscencia anastomózy – transanálna pertubácia


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se