Conference in Hodonín (7th - 9 th November 2012)


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 16, 2013, č. 1, s. 40
Kategorie: Zprávy

Společnost revizního lékařství ČLS JEP a Spoločnosť revízneho lekárstva SLS ve spolupráci s Psychiatrickou společností ČLS JEP a Psychiatrickou spoločnosťou SLS uspořádaly ve dnech 7.–9. listopadu 2012 VII. českou konferenci revizního lékařství ČLS JEP a XIII. společnou Česko–Slovenskou konferenci revizního lékařství v Lázních Hodonín na téma Aktuální problémy psychiatrie v revizním lékařství Financování psychiatrické péče v ČR

 • Problematika skrytých sociálních hospitalizací
 • Farmakoterapie
 • Aktuální problémy z pohledu psychiatrů a zdravotních pojišťoven.

Konference proběhla úspěšně jak po odborné, tak společenské stránce. Nedostatkem byla relativně malá účast revizních lékařů z Čech. Dvě třetiny účastníků byli revizní lékaři ze Slovenska.

Bohatá diskuse ukázala narůstající rozdíl mezi ČR a SR. V SR zdravotní pojišťovny i stát revizní lékařství podporují, má kvalitně propracovaný systém postgraduálního vzdělávání a atestaci z revizního lékařství. V ČR tomu tak není.

Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří pomohli svým přispěním konferenci uskutečnit v dané podobě a rozsahu.

Sponzoři a vystavovatelé (podle abecedy):

 • Berlin-Chemie/A.Menarini Česká republika s.r.o.
 • Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.
 • DACOM Pharma s.r.o.
 • DRFG a.s. Brno
 • G.L.Pharma Czechia s.r.o.
 • Janssen-Cilag s.r.o.
 • Lundbeck Czech Republic
 • LUTO INVEST, s.r.o.
 • Ing. Milan Malík
 • REMAT GLASS s.r.o.
 • STAPRO, s.r.o.
 • Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Byly předneseny následující přednášky:

D. Zlínská (Bratislava): Východiská revizného lekárstva v súčasnosti a podpora odbornej spoločnosti

J. Calta, J. Gebhart, V. Ranc: Činnost Společnosti revizního lékařství ČLS JEP

Z. Kučerová (ÚP VZP): Skryté sociální hospitalizace v psychiatrických léčebnách

D. Tomek (Farmaceutická fakulta UK, Lekárska fakulta SZU, Bratislava): Socioekonomické dopady depresie. Výsledky z 3-mesačného sledovania v Slovenskej republike 2010

M. Tkáč (ČPZP): Centrová péče“ a naše zkušenosti z fyzických kontrol v centrech specializované péče.

M. Anders (Psychiatrická klinika 1. LF UK): Problémy depotní léčby z perspektivy plátce

T. Doležal (Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment): Náklady a práceschopnost u pacientů s roztroušenou sklerózou

T. Novák (Psychiatrické centrum Praha): Duševní poruchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

D. Cichý (DACOM Pharma s.r.o.): Studie Colafit

L. Čeledová, R. Čevela (MPSV ČR): Pregraduální výuka posudkového lékařství na lékařských fakultách

L. Čeledová, R. Čevela (MPSV ČR): Stresová zátěž lékařů posudkové služby

R. Čevela, L. Čeledová (MPSV ČR): Posuzování stupně závislosti u osob s duševními poruchami a poruchami chování

V. Kičik, I. Michal (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., KP Prešov, pobočka Humenné): Myslenie, psychiatria a revízny lekár

P. Bičišťová (STAPRO): Možnosti nemocničního informačního systému při použití v psychiatrických léčebnách

T. Uher (RS centrum, Neurologická klinika1. LF UK a VFN, Praha): Kognitivní poruchy a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

M. Prokeš (INFOPHARM a.s.): Lékové regulace v zemích EU v čase ekonomické krize

M. Prokeš, L. Dvořáček, J. Suchopár, M. Pechánek, T. Soharová (INFOPHARM a.s.): Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj v letech 2010–2011

M. Prokeš (INFOPHARM a.s.): Preskripční a indikační omezení v ČR 2012, aneb čeho je hodně toho je příliš

P. Taraba (Praha): Pohledy na psychotickou poruchu a jak k ní přistupovat v léčbě

Topické sympozium Biogen Idec

H. Šustková (Praha): Psychiatrická péče z pohledu smluvní politiky VZP ČR

V. Žižka (Dobřany): Současné problémy následné psychiatrické péče

Závěrem účastníci zhodnotili konferenci a poděkovali pořadatelskému týmu vedenému Ing. L. Dvořáčkem, Ph.D., který se zasloužil o bezvadné zázemí konference.

J. Gebhart


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×