PERSPEKTIVA POSUDKOVÉHO A REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 10, 2007, č. 2, s. 59
Kategorie: Zprávy

Žijeme v době velkých změn, což dokládají i vyhlášené cíle vlády ČR. Reforma zdravotnictví zahrnuje nalezení řešení financování péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. K zásadním pilířům patří rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením autonomie a konkurenceschopnosti zdravotních pojišťoven. Společně s reformou zdravotnictví se uskutečňuje reforma důchodů a sociálního systému. Současně dochází k harmonizaci práva České republiky s právem Evropské unie.

V důsledku nadcházejících změn musíme přemýšlet i o perspektivě oborů specializačního vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb. Zákonodárce nezačlenil do přílohy zákona mezi ostatních 83 specializačních oborů „obor“ tak potřebný pro zdravotní systém, jakým je revizní lékařství. Předkládáme proto naší odborné veřejnosti otázku, zda by revizní lékařství mohlo být 84 specializačním oborem se samostatným specializačním vzdělávacím programem, nebo by mělo být spojeno s jedním z oborů uvedených v příloze zákona.

Specializační vzdělávání, tedy celý vzdělávací program má být absolvován podle směrnice 93/16/EHS na akreditovaném pracovišti tzn. oficiálně schváleném. Akreditaci pracovišť upravuje rovněž zákon 95/2004 Sb.

Posudkové lékařství a revizní lékařství mají společnou minulost, která se odvíjí od Bismarckova systému solidárního sociálního pojištění. Orgánem, kde působili společně posudkoví a revizní lékaři, byla Ústřední sociální pojišťovna. I když došlo k rozdělení činnosti, při kterém revizní lékaři působí v oblasti zdravotního pojištění a lékaři posudkoví v oblasti sociálního zabezpečení, stále zůstávají v těsném kontaktu, neboť zástupci odborných společností vedou společný dialog, je vydáván společný časopis, působí na stejné katedře IPVZ a lze předpokládat i další společný vývoj vzhledem k připravovaným změnám v obou systémech, např. v oblasti nemocenského či úrazového pojištění.

Připravované organizační změny v oboru posudkového lékařství mají za cíl vytvořit, mimo jiné úřad pro posuzování zdravotního stavu jako zastřešující orgán pro všechny posudkové lékaře. Sloučením jejich činností v systému pojistných i nepojistných agend a těsnějším navázáním na posuzování v oblasti 1. a 2. stupně se zefektivní činnost lékařské posudkové služby. Nabízí se zároveň reálná možnost propojení a navázání odborných činností také pomocí revizních lékařů.

Věnujte proto pozornost dotazníku, který obdržíte prostřednictvím svých odborných společností. Vašim přičiněním by tak jeho vyhodnocení mohlo přispět ke zpřesnění kroků dalšího vývoje posudkového a revizního lékařství.

Čeledová L., Dolanský H., Čevela R.


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se