CO BY MĚL VĚDĚT O EPILEPSII POSUDKOVÝ LÉKAŘ


What the Physician Reviewer Should Know about Epilepsy

Epilepsy is one of the most common neurologic disease nowadays. There have been huge advances in the understanding ofpathophysiology of epilepsy and in diagnosis and treatment of epileptic disorders in the course of the last 20 years. Epileptologyhas become an independent field in neurology. Nowadays, there are departments and centres in western Europe, the USA,Canada and Australia, which specialize only in care of patients with epilepsy. Centres for epilepsy have been established alsoin the Czech Republic. Epilepsy as a chronic disease influences many aspects of the life of epileptic patients. The complex carewhich deals not only with health problems but also mental and social difficulties prevalent in people with epilepsy is of a currenttrend. There are several common situations, when a neurologist and a physician reviewer meet. Mutual communication is oneof the most important preconditions for preventing misunderstanding and mistakes. In this article, I would like to provide basicinformation on the current epileptologic terminology and the system of categorizing epilepsy according to the degree ofcompensation of an epileptic disease.

Key words:
epilepsy – epileptology – epileptic seizures


Autoři: J. Zárubová.
Působiště autorů: Katedra neurologie IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2004, č. 2, s. 19-21
Kategorie: Články

Souhrn

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění. V posledních 20 letech došlo k významnému pokroku v porozuměnípatofyziologii epilepsie, v diagnostice a léčbě epileptických onemocnění. Z neurologie se vyčleňuje obor epileptologie.V zemích západní Evropy, USA, Kanadě a Austrálii existují pracoviště, která se věnují pouze pacientům s epilepsií. Také v Českérepublice vznikla centra pro epilepsii.Jako chronické onemocnění ovlivňuje epilepsie řadu oblastí života pacientů.Současný trend je komplexní péče, která řeší nejenzdravotní problémy, ale i duševní a sociální potíže, které se u lidí s epilepsií vyskytují. Je několik oblastí, kdy se u lidí s epilepsiísetkávají neurolog a posudkový lékař. Jedním ze základních předpokladů vzájemného porozumění a vyhnutí se zbytečnýmchybám je vzájemná informovanost.V tomto článku bych chtěla seznámit posudkové lékaře s některými termíny, které současnáepileptologie používá, a rozdělením pacientů s epilepsií podle stupňů kompenzovanosti epileptického onemocnění.

Klíčová slova:
epilepsie – epileptologie – epileptické záchvaty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se