ZÁVISLOST MEZI POČTEM ZDRAVOTNICKÝCH SUBJEKTŮA NÁKLADY NA JEDNOHO POJIŠTĚNCE V OKRESECH ČR


R e l a t i o n b e t w e e n t h e N u m b e r o f Health Profession a lsand Expenditureper Insured Clientin District softhe Czech Republic

The authors present statistical evidence of the relationship between the number of health professional and the expenditure perinsured subject in districts of the Czech Republic. Using the correlation coefficient and linear regression function data of thehealth insurance company of bank, insurance company and building industry employees were processed. The suitability ofthe used regression model was tested by the F-test and t-tests. The tests confirmed the significance of the results and thepaper confirms also that it is essential in deal with the problem of the network of health institutions under conditions prevailingin the Czech Republic.

Key words:
number of health professionals in the district – mean expenditure per insured subject in district – correlationcoefficient – linear regression function – total F-test – t-tests for individual parameters of the line


Autoři: D. Vaník;  J. Gebhart
Působiště autorů: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2000, č. 4, s. 67-69
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení statisticky dokazuje závislost mezi počtem zdravotnických subjektů a výší ná kladů na jednoho pojištěnce v okresechČR. Použitím korelačního koeficientu a vyrovnání pomocí lineární regresní funkce byla zpracována data Oborové zdravotnípojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a data Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vhodnost použitého regres-ního modelu byla testována F-testem a t-testy. Testování potvrdilo významnost vypoč tených výsledků. Sdělení potvrzujenezbytnost zabývat se problematikou sítě zdravotnických zařízení v podmínkách ČR.

Klíčová slova:
počet zdravotnických subjektů v okrese – průměrné náklady na jednoho pojištěnce v okrese – korelačníkoeficient – lineární regresní funkce – celkový F-test – t-testy pro jednotlivé parametry přímky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se