Vzpomínka na doc. MUDr. Františka Véleho, CSc.


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 1, pp. 3.
Kategorie: Osobní zpráva

22. listopadu 2016 se uzavřela dlouhá a velmi bohatá životní dráha významného českého odborníka v oboru rehabilitace pana doc. MUDr. Františka Véleho, CSc., který zemřel několik dnů po svých narozeninách ve věku 95 let.


Osobnost pana docenta Véleho je výjimečná z mnoha důvodů, a proto si společně připomeňme některé mezníky z jeho velmi bohatého života.

Docent Véle vystudoval lékařskou fakultu po válce. Za antikomunistické názory byl však záhy odsouzen a po dvou a půl letém vězení pracoval nejprve jako dělník v optickém průmyslu. V období celosvětové epidemie poliomyelitidy byl odvolán z práce v průmyslu a jako výpomocný lékař nastoupil do Janských Lázní, kde se začal zabývat kineziologií u pacientů postižených motorickými poruchami po poliomyelitidě. Již zde se začal zabývat rovněž elektromyografií. Po dvou letech intenzivní práce v Janských Lázních začal pracovat u profesora Macka v Institutu pro doškolování lékařů v Praze (nyní ILF), kde se ujal výuky v oblasti elektromyografie a v rehabilitaci. V tomto období byl zařazen do skupiny „Janda – Lewit – Véle“, jež představovala skupinu známou jako Pražská škola. Tato měla za úkol vytvořit novou koncepci rehabilitace na podkladě nových poznatků z neurofyziologie a kybernetiky. V pozdějších letech skupina realizovala i další ze svých cílů - zahájení vysokoškolského studia fyzioterapie. Pracovní skupina byla aktivní až do roku 1969 (obsazení sovětskou armádou), kdy se rozpadla po odvolání pana profesora Macka. Docent Véle následně pokračoval ve své přednáškové činnosti jak pro lékaře tak fyzioterapeuty v Thomayerově nemocnici.

Významným mezníkem v jeho pracovní dráze byl rok 1991, kdy nastoupil na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, na katedru fyzioterapie, kde až do loňského roku působil jako docent a několik let zastával také pozici vedoucího katedry. Během svého 25letého působení v roli pedagoga na Univerzitě Karlově vychoval velké množství fyzioterapeutů, ale především realizoval představy nového pojetí studia fyzioterapie, kde důraz kladl na funkční poruchy hybného systému. Nejen studenty fyzioterapie, ale i lékařskou veřejnost ovlivnil svými přednáškami a rovněž zásadními publikacemi „Kineziologie posturálního systému“ a „Kineziologie pro klinickou praxi“.

Docent Véle rovněž Inicioval založení Kineziologické společnosti a vždy se snažil, aby se kineziologie stala také habilitačním oborem. Docent Véle je rovněž nositelem medaile J. E. Purkyně, medaile Palackého Univerzity v Olomouci, stříbrné medaile Karlovy Univerzity v Praze a pamětní medaile k výročí založení UK.

Mnozí, kdo ho blíže znali, obdivovali jeho nesouměřitelný odborný i intelektuální záběr, jeho nadhled, rozhled i vhled nejen ve věcech medicínských, ale rovněž i veřejných a praktických. Přes své velké zásluhy i odbornou erudici byl v osobním životě nesmírně skromný.

Odchodem pana docenta ztrácíme vzácného člověka, významného odborníka, ale především ztrácíme velkou, neopakovatelnou a příkladnou osobnost.

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.,

vedoucí katedry fyzioterapie


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se