Skúsenosti z pobytu v S-Vyasa Vivékánandovej Univerzite v Indickom Balgalore


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 1, pp. 55-59.
Kategorie: Zpráva

ÚVOD

Joga je starobylé dedičstvo Indie. Je známa po celom svete a na západe sa stala veľmi populárnou. Údaje podľa Národného centra pre doplnkové a integračné zdravie (NCCCIH) v Spojených štátoch ukazujú, že od roku 2002 do roku 2012 sa využívanie jogy medzi dospelými zdvojnásobilo. V roku 2012 až 21 miliónov, čo je 10 % populácie, cvičilo jogu, a to vyše 11 % dospelých vo veku od 18–44 rokov, čo oproti 6,4 % z roku 2002 predstavuje nárast. Hoci starší Američania používali jogu menej (7,2 % vo veku 45–64 rokov a 3,3 % starších ako 65 rokov), nárasty v týchto vekových skupinách boli tiež štatisticky významné. Záujem o jogu je na vzostupe aj u detí. V roku 2012 cvičili jogu takmer 2 milióny detí, čo bol nárast skoro o 1 %. Joga bola najpopulárnejšia medzi nehispánskymi belochmi s vyšším vzdelaním, prevažne vo forme doplnkových alebo alternatívnych cvičení (1).

Do povedomia širokej verejnosti prispela aj oslava Medzinárodného dňa jogy (IDY – International Day of Yoga). Na valnom zhromaždení OSN dňa 11. decembra 2014 bol stanovený IDYna 21. júna. Za jeho vyhlásenie hlasovalo 175 krajín zo 193 členov OSN. V roku 2015 sa prvý-krát IDY oslavoval po celom svete a samozrejme aj v samotnej Indii, kde oslavy prebiehali pompézne. Bola to celonárodná akcia, v ten deň sa cvičilo na úradoch a v školách, v armáde a aj bežní ľudia cvičili v parkoch a telocvičnach. Najväčšia pozornosť sa upriamovala do Rádžpathu v centre Dílí , kde cvičilo naraz skoro 36 tisíc ľudí na čele s premiérom N. Modim. V priamom prenose v televízii od siedmej hodiny ráno počas 60 minút sa cvičili ásany, pránajáma a krátka meditácia (obr. 1). Vznikli dva Guinessové rekordy v spoločnom cvičení jogy s 35 985 cvičencami a s najväčším počtom krajín, bolo ich 84. 21.–22. júna sa konala pod vedením Indického Ministerstva AYUSH odborná konferencia Joga pre celostné zdravie. Zúčastnilo sa jej viac ako 1000 účastníkov, z toho 50 zo zahraničia. Zo Slovenska som sa konferencie zúčastnil ako jediný zástupca vďaka podpore Indického veľvyslanectva v Bratislave. V Čechách a na Slovensku sa k Medzinárodnému dňu jogy pripojili tiež jogové skupiny, ktoré organizovali verejné cvičenia v rôznych mestách. Na Slovensku sa zapojilo do týchto osláv 25 miest, najpočetnejšiu skupinu tvorila Spoločnosť Joga v dennom živote s celkovým počtom zúčastnených tisíc.

Oslava 1. Medzinárodného dňa jogy 21. 6. 2015 v Dílí, v čele premiér Indie N. Modi.
Obr. 1. Oslava 1. Medzinárodného dňa jogy 21. 6. 2015 v Dílí, v čele premiér Indie N. Modi.
(Zdroj : http://www.thehindu.com/news/international-yoga day/ article7338904.ece?photo=1.)

V bývalom Československu sa robil výskum v oblasti jogy v Ústave fyziologických regulácií ČSAV v Prahe pod vedením akademika C. Dostálka. So svojimi spolupracovníkmi publikoval doma a v zahraničí mnohé práce, kde vedecky objasňoval účinky jogy. Dostálkov výklad o mechanizme účinkov jogy bol priaznivo prijatý v samotnej Indii, aj v Európe. Prispeli k tomu aj pracovné vzťahy Ústavu fyziologických regulácií s Ústavom pre jogu v Lonavle, Varanásskou univerzitou a Všeindickým ústavom lekárskych vied v New Dílí. Na základe tejto spolupráce navštívilo Československo niekoľko indických bádateľov a učiteľov jogy. Boli to Dr. Mukhunda Bhole z Ústavu pre jogu z Lonavly a významní jogoví učitelia Svámi Gítananda a Svámi Mahéšvaránanda. Mahéšvaránanda rozpracoval jogové cvičenia a techniky a majstrovsky prepojil pôvodnú indickú jogu s potrebami západného človeka. Je autorom Systému Joga v dennom živote, ktorý je jedným z najpoužívanejších jogových systémov v súčasnosti. V praxi sa používa už viac ako 40 rokov, a to v Čechách aj na Slovensku. Akademik Ctibor Dostálek navštívil opakovane indické pracoviská, ktoré sa venujú liečebnému použitiu jogy a výskumu v tomto smere. Tieto pracoviská navštívila aj MUDr.V. Doležalová z Prahy a profesorka MUDr. J. Motajová z Bratislavy, ktorá sa venovala výskumu jogy u kardiakov. Tiež treba spomenúť docenta Votavu, ktorý dlhé roky pracoval a viedol sekciu pre využitie jogy v rehabilitácii (2).

S-Vyasa Vivékánandova Univerzita

Na prelome januára a februára 2016 som sa zúčastnil týždňového pobytu na Vivékánandovej Univerzite v Bangalóre v Južnej Indii. Kempus Univerzity sa nachádza dve hodiny jazdy taxíkom južne od mesta v peknej prírode plnej zelene. Univerzitu založil pred 20 rokmi profesor Dr. H. R. Nagendra, ktorý predtým pracoval ako vedec a riaditeľ  NASA v Spojených štátoch (obr. 2). V Indii je zriadené samostatné Ministerstvo AYUSH, ktoré sa odčlenilo od  Ministrestva zdravotníctva. Ministerstvo AYUSH zahŕňa Ajurvédu (tradičná Indická medicína), Yogu, Unani (druh naturopatie), Siddha (druh ajurvédy v južnej Indii), homeopatiu a ostatné alternatívne medicínske systémy. Tieto metódy, ako dedičstvo Indie, zohrávali v minulosti a tiež v súčastnosti dôležitú rolu v udržiavaní zdravia, dlhovekosti a terapii obyvateľstva. Preto sa týmto odborom kladie až taký význam, že su súčasťou samostatného Ministrestva, na ktorom pôsobí aj profesor Nagendra. V súčastnosti študuje na Univerzite 5 tisíc študentov v odboroch jogová  terapia, ajurvéda a naturopatia, a to formou 3- ročného bakalárskeho štúdia, 2 -ročného master (naše magisterské) a postgraduálneho (Ph.D.) štúdia v dennej a externej forme (obr. 3). Súčastou Univerzity sú aj liečebné pobyty pacientov z Indie a zo zahraničia. Denný režim je veľmi prísny, vstáva sa o 4.00 h a končí o 20.00 h, štúdium je platené a študenti sú šťastní, že môžu študovať. Taktiež robia aj mesačné tréningové pobyty pre jogových inštruktorov. Ich program je veľmi disciplinovaný, začína o 5.00 h meditáciou a pokračuje ásanami, pránajámou, prednáškami, vzdelávaním v starých jogových textoch, karmajogou, cvičeniami, prednáškami, hathajogovými krijami, spievaním badžanov. Po mesiaci títo študenti mali vytrénované a pružné telá a dokázali veci, ktoré som nevidel ani u našich športovcov, a ich mentálny tréning im zaručene pomôže zvládať život. Takú discplínu študentov, akú som videl tam, so nevidel na žiadnej západnej vysokej škole. Univerzita má vynikájúcu knižnicu, ktorej cieľom je poskytovať dokumenty a informácie podporujúce výskum, štúdium a poradenstvo Univerzitných aktivít. V januári 2016 vyšli najnovšie publikácie, ktoré obsahujú štúdie venované využitiu jogy v liečbe rakoviny, cukrovky, v oblasti kardológie a psychických ochorení. Sú to komplementá odborných článkov na uvedené témy, uverejnené vo vedeckých časopisoch (obr. 4). Vo všetkých telocvičniach a učebniach visia na stenách postery s cvičebnými zostavami na rôzne diagnózy a štúdiami s jogou, ajurvédou a naturopatiou (obr. 5).

Profesor Dr. H. R. Nagendra vpravo v rozhovore s Paramhans svámim Mahéšvaránandom na Univerzite.
Obr. 2. Profesor Dr. H. R. Nagendra vpravo v rozhovore s Paramhans svámim Mahéšvaránandom na Univerzite.


a) Vstup do Univerzity. b) Život na Univerzite.
Obr. 3. a) Vstup do Univerzity. b) Život na Univerzite.

Najnovšie publikácie Joga a rakovina, cukrovka, kardiológia a mentálne zdravie.
Obr. 4. Najnovšie publikácie Joga a rakovina, cukrovka, kardiológia a mentálne zdravie.

a) Jogová zostava pri záchvate astmy. b) Účinné pránajámy pri hyperacidite. c) Jogové cvičenia proti zápche.
Obr. 5. a) Jogová zostava pri záchvate astmy. b) Účinné pránajámy pri hyperacidite. c) Jogové cvičenia proti zápche.

Jogová terapia

Noncommunicable diseases (NCDs), alebo inak povedané chronickým civilizačným ochoreniam, ktoré sa neprenášajú z človeka na človeka, sa venuje na univerzite veľká pozornosť. Zaraďujú sa sem kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, astma a cukrovka. Dr. Vinoy nám vysvetlil, že pri liečbe tejto skupiny chorôb je rozhodujúca intelektuálna a emocionálna rovina, ktoré sa vzájomne trú. Za bežných okolností reagujeme na ohrozenie stresom, čo je fyziologické, napr. keď stretneme hada v lese. Ale ak sa tieto stresové reakcie opakujú, tak sa stanú zvykom a tie sú už patologické, napr. negatívna emocionálna reakcia vždy po telefónáte s manželkou, šéfom a podobne. Prístup jogy vysvetlil ako naháňačku zlodeja, najskôr ho musí polícia autom dobehnúť, na to sa používa pránajáma kapála bháti a potom ho treba zastaviť, na to je pránajáma anuloma viloma. Toto sa musí zvládnuť ako prvé. Dôležité je trénovať skľudnenie mysle, postupne sa to pacienti učia zvládať, čo trvá čoraz kratší čas. Druhú úroveň tvoria rezonančné techniky ako je spievanie ÓM a starých jogových textov (Upanišády, Badžany, Mantry a pod.), ktoré pôsobia hlbšie a rozpúšťajú bloky. Podľa Dostáleka je najbežnejší účinok opakovania mantier v duchu ukľudňujúci. V elektroencefalografickom zázname býva zvýraznený alfa rytmus, v jeho meraniach pri opakovanom spievaní ÓM sa amplitúda alfa rytmu zvýšila trikrát, jeho počet sa výrazne zmnožil (3). Ďalšiou bežne používanou technikou je joganidra – jogový spánok, ktorú poznáme v ľahšej podobe pod názvom relaxácia. Počas joganidri sa používa sankalpa-pozitívne prianie, ktorú využívajú napr. športovci pri dosahovaní rekordov. Dháraná – koncentrácia je kľúčová. Ak robíme koncentráciu a máme jednu tému, ale veľa myšlienok, tak to nie je dháraná, tá je až keď je jedna téma a jedna myšlienka, a to treba trénovať. Po dhárané potom príde dhjána – meditácia. Na Univerzite majú rozpracovaný systém jogových cvičení – ásan pre jednotlivé skupiny diagnóz, do ktorej je pacient zaradený po vstupnom vyšetrení lekárom podľa svojich ťažkostí.

Jogová terapia

 • A) Neurológia (epilepsia, migréna, M. Parkinson, svalová dystrofia, centrálne parézy, skleróza multiplex, mentálna retardácia) a onkológia ( rakovina prsníka, hrubého čreva, prostaty, krvi, myelóm).
 • B) Kardiológia (vysoký a nízky krvný tlak, ochorenia srdca) a pneumológia (astma, pollinóza, chronická bronchitída).
 • C) Mentálne choroby (anxiózne stavy, depresia, psychózy, OCD, mentálna retardácia).
 • D) Reumatológia (artritída).
 • E) Ochorenia chrbtice (akútna a chronická bolesť chrbta a krku, lumbálna spondylóza, hernie IVD, skolióza).
 • F) Metabolické choroby (cukrovka).
 • G) Gastroenterológia (gastritída, peptický vred, dráždivé hrubé črevo, ulcerózna kolitída).
 • H) Endokrinné choroby (obezita, thyreotoxikóza).

PPH – program pre pozitívne zdravie

Očné choroby (krátko a dlhozrakosť, astigmatizmus, katarakta, glaukom).

Okrem jogy je súčasťou terapie aj ajurvéda. Ajurvéda v preklade znamená veda o dlhovekosti. Od roku 1982 je oficiálne uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Princípom terapie ajurvédy je úprava vikrti, odchýlky od pôvodnej konštitúcie tvorenej tromi zložkami váta – princíp pohybu, pitta – princíp energie a kapha dóši – princíp štruktúry tak, aby sa telo dostalo do rovnováhy tzv. pôvodnej konštitúcie – prakrti. Ajurvédska terapia je individuálne šitá na kaž-dého pacienta. Každý pacient dostane byliny na perorálne užívanie, diétu a procedúry. Typickými ajurvédskými procedúrami sú abjanga, shirodhara, basti a ďalšie. Abjanga je celotelová masáž olejom individuálne vybratým lekárom a prímesou bylín podľa typu konštitúcie (obr. 6). Ja som sa stretol s masérskou školou z Keraly. Technika prebiehala v ľahu na chrbte a na bruchu. Hmat maséra začínal oboma rukami na oboch dolných končatinách od prstov chodidiel a pokračoval cez celé dolné končatiny až k pupku, tam sa ruky otočili a vrátili sa opať cez nohy na chodidlá. Podobne sa masírovali horné končatiny a hrudník, tiež sa začínalo od akier prstov obojstranne a vracalo sa k pupku, hrudník sa robil ešte zvlášť. To isté prebiehalo aj v ľahu na bruchu. Potom sa pokračovalo v sede, kde sa robí masáž hlavy, obočia, čela, vlasov a nakoniec chvenie celého tela zpredu. Po masáži nasledovala parná sauna, ale len tela, hlava sa nesaunovala, tá sa nesmie prehrievať. Po procedúre sa natrela koža celého tela a hlavy, vrátane vlasov, zmesou z práškového munga. Nakoniec nasledovala sprcha. Shirodhara je jemná masáž teplým, tečúcim olejom dopadajúcim na čelo. Basti je klystýr teplým olejom s bylinami.

Masérsky stôl na abjangu a shirodharu.
Obr. 6. Masérsky stôl na abjangu a shirodharu.

Absolvoval som niektoré skupinové jogové cvičenia (obr. 7). V skupine zameranom na ochorenia gastrointestinálného traktu raz inštruktorka zahlásila, že daná ásana je dobrá na gastritídu. Bol som zvedavý akým mechanizmom ásana pôsobí, po cvičení som za ňou zašiel a opýtal sa jej na to. Odpovedala veľmi jasne „aktivuje samána pránu“. Samána prána je v tele zodpovedná za rozdelenie energie pochádzajúce zo stravy (4). Cvičenia, ktoré v zostave používala, aktivovali aj apána pránu riadiace procesy spojené s vylučovaním. Toto je cvičebná jogová zostava pri ochoreniach tráviaceho traktu:

 1. stoj stojný s nádychom upažíme horné končatiny a s výdychom pripažíme
 2. v tadasana s nádychom predpažíme do 90 st. vrátime sa s výdychom za spievania A, U, M-kár potom následujú variácie s predpažením do 145 a 180 st.
 3. v sede plný jogový dych s nácvikom brušného, hrudného a podklučného dýchania
 4. agnisára krija
 5. trikonaásany
 6. v stoji rotácie trupu do strán, horné končatiny pri rotácii sledujú pohyb trupu a sú rovnobežne
 7. v stoji nohy rozkročené, nádych s vystretými predpaženými hornými končatinami ideme do vzpaženia a s prudkým výdychom do predklonu zasunúť horné končatiny až pod seba
 8. pochodovanie na mieste
 9. drepy a držím si uši
 10. v ľahu na chrbte oprieme chodidlá na podložku cca 40 cm od bedrových kĺbov a robím v tejto pozícii ašvinimudru
 11. relaxácia v ľahu na chrbte so spievaním  A, U, M - kár
 12. surjanamaskar
 13. ÓM v sede

a) Skupinové jogové cvičenie pre artritikov. b) Skupinka s ochoreniami tráviaceho traktu. c) Skupina s back pain cvičenie na stoličke. d) Bhrámarí pránajáma.
Obr. 7. a) Skupinové jogové cvičenie pre artritikov. b) Skupinka s ochoreniami tráviaceho traktu. c) Skupina s back pain cvičenie na stoličke. d) Bhrámarí pránajáma.

ZÁVER

S-Vyasa Vivékánandova Univerzita so svojim unikátnym zameraním na jogovú terapiu, ajurvédu a naturopatiu patrí v  Indii a vo svete k najzvučnejším univerzitám. Ich vedecká činnosť na pôde jogy v prevencii a terapii chorôb dáva možnosť lepšie pochopiť túto starobylú vedu na západe, aby sa mohla použiť bez predsudkov a mystifikácie a priniesla prospech pre pacientov, či rozvíjala vnútornú pohodu, harmóniu, radosť a všeobecné zdravie ľudí.

Adresa ke korespondenci:

MUDr. Roman Bednár, Ph.D.

Tr. Hradca Králové č. 9

974 04 Banská Bystrica

Slovenská republika

e-mail: rbednar@nspbb.sk


Zdroje

1 AULT, A.: More Americans using yoga, fish oil, probiotics for health[online]. Medscape, February 10, 2015. Dostupné z: <http://www.medscape.com/viewarticle/839610>.

2. BEDNÁR, R.: Jogová zostava Khatu pranám účinná v prevencii bolestí chrbta sestier. Rehabil. fyz. Lék., roč. 21, 2014, č. 3, s. 141-150.

3. DOSTÁLEK, C.: Hathajóga. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-214-1, s. 61.

4. MAHÉŠVARÁNANDA, S.: Systém „Joga v dennom živote Parahans svámí Mahéšvaránnda“. Wien, Ibera, 2000. ISBN 3-85052-002-1, s. 392.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více