XXIV. konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny – Jáchymov 2015


Autoři: MUDr. Štěpán Nováček;  Prim. MUDr. Jindřich Maršík
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 22, 2015, No. 2, pp. 95-96.
Kategorie: Zpráva

Jáchymovská konference se konala ve dnech 6. - 7. února a byla věnována doc. MUDr. Janu Kálalovi, CSc., u příležitosti jeho významného životního jubilea. Ústředními tématy odborného programu byly zvoleny: Rehabilitace po spondylochirurgických výkonech a Failed back surgery syndrome. Na konferenci bylo přítomno 299 účastníků, z toho 98 lékařů, 113 fyzioterapeutů a 58 zdravotních sester, 23 reprezentantů a doprovod. Z důvodu vyčerpání kapacity konferenčních prostor byla již téměř 2 týdny před zahájením uzavřena on-line registrace.

Slavnostní zahájení otevřel prim. MUDr. Maršík, jako odborný garant konference, spolu s obchodní ředitelkou LL Jáchymov Ing. Vaňkovou, prim. MUDr. Hnátkem z Lázní Luhačovice, který měl mandát výboru společnosti RFM, dále starostou města Jáchymov Ing. Grulichem a čestným hostem konference doc. MUDr. Kálalem. Poslední jmenovaný poté přednesl své poznatky ze 40leté praxe rehabilitačního lékaře a názory na perspektivu oboru do budoucna.

Druhý přednáškový blok zahájil prim. MUDr. Musil z RK Malvazinky se shrnutím indikací k výkonu u degenerativních změn páteře, kdy dle jeho názoru kromě několika stavů neexistují jednoznačná kritéria pro přesnou selekci pacientů. Prim. MUDr. Steindler z NCH Motol velice přehledně předvedl moderní způsoby spinální chirurgie při použití minimálně invazivních zásahů, a to konkrétně: minimálně invazivní mikrodisektomie, mini (či perkutánní) stabilizace a perkutánní interspinózní implantace. Tyto operace dle zkušeností urychlují zotavení po operaci, snižují nutnost analgetik a umožnují včasnější návrat k běžnému životu. MUDr. Žídek z NCH Plzeň přednesl strategii diagnostiky a operativní léčby po poranění páteře a míchy, včetně osteoporotických fraktur a u spondylogenní cervikální myelopatie.


Třetí přednáškový blok zahájila Mgr. Hlinková ze Spinální jednotky Motol s tématem režimových omezení po stabilizaci páteře u pacientů s míšní lézí. Stavy po stabilizaci páteře z důvodu posttraumatické míšní léze vyžadují omezení vertikalizace, celkové mobility pacienta a limitaci v provádění ADL. To vede k nutnosti reedukace některých pohybových stereotypů a edukaci zcela nových stereotypů. Cílem hospitalizace na spinální jednotce je pomocí intenzivní rehabilitace dosáhnout maximálních funkčních schopností pacienta. O možnostech a provádění fyzioterapie na Spinální jednotce nám přednesla zprávu Mgr. Michálková a o zkušenostech s vertebrogenními komplikacemi ze specializovaných ambulancí při spinálních jednotkách se s námi podělila MUDr. Hyšperská, včetně šesti kazuistik. Prim. MUDr. Kövari z Kliniky rehabilitace Motol se zaměřila na poruchy funkce svalů pánevního dna, které se spolupodílejí na posturální stabilizaci páteře a mohou také způsobovat vertebrogenní potíže. Součástí byla i prezentace výsledků pomocí anorektální manometrie, provedené před o po terapii. Blok uzavřel tradičně netradiční přednáškou MUDr. Skovajsa s možnostmi EMG diagnostiky svalů pánevního dna.

V dalším přednáškovém bloku jako první uvedla radioprotektivní efekt terapeutických laserů Ing. Efremová, následovaná prezentací vhodných indikačních skupin pro neinvazivní lasery Mgr. Kimličkovou, obě z Fakulty biomecínského inženýrství ČVUT. RNDr. Falk ukončil čtvrtý přednáškový blok prezentací o nových trendech v radioterapii.

Po krátké přestávce následovala poslední, a podle mnohých i jedna z nejzajímavějších sérií přednášek. Zahájil ji prof. MUDr. Wendsche, který nastínil možnost správné diagnostiky u syndromu bolesti zad a při vyčerpání konzervativní terapie přistoupení k pestré škále operativního řešení. Na tuto přednášku navázal MUDr. Vachata z NCH Ústí nad Labem, který názorně předvedl spektrum možných spondylochirurgických přístupů ve vztahu k moderním, minimálně invazivním principům. Celý blok a zároveň i celý první přednáškový den byl ukončen představením úlohy neuropsychiatra, MUDr. Fialy, včetně kazuistik ohledně spolupráce neuropsychiatra a rehabilitačního pracoviště.

Sobotní dopoledne zahájil svou prezentací prim. MUDr. Steindler z NCH Motol, popisující komplexní postup léčby u FBSS, a to nejprve od nejméně invazivních způsobů k invazivnějším. K alespoň částečnému ústupu potíží u nemocného s FBSS dojde až při využití kombinace více léčebných metod. Proto je důležitá kvalitní mezioborová spolupráce. O své zkušenosti se syndromem m. piriformis, málo zvažovanou diagnostikou a jeho efektivní léčbou pomocí MD – matrix injekcí se s účastníky konference podělil MUDr. Staňa z LL Luhačovice. Více než dvacetileté zkušenosti s metodikou Brunkow u pooperačních stavů páteře do své prezentace shrnula prim. MUDr. Marič z Lázní Bohdaneč. O významu zachycení svalových dysfunkcí u dětí předškolního věku v souvislosti s prevencí vertebrogenních potíží informovala Mgr. Musilová z komplexní rehabilitace Monáda.

Poslední, sedmý blok konference otevřel prim. MUDr. Moses z RÚ Kladruby s poutavým a pravdivým sdělením ohledně následné, rehabilitačně-léčebné péče o pacienty po těžkém poškození mozku, včetně 2 kazuistik. Následovala prezentace s dlouholetými zkušenostmi léčby a prevence pomocí celotělové kryoterapie, MUDr. Maulenovou z Alžbětiných lázních. Poslední přednáškou ukončil blok a zároveň i celou konferenci doc. PaedDr. Kračmar s tématem porovnání běhu v obuvi a naboso z pohledu fylogeneze lokomoce, pomocí povrchové polyEMG.

Za organizační a programový výbor si dovolujeme poděkovat všem přednášejícím, stejně tak i početnému auditoriu a těšíme se na Vás opět v Jáchymově v únoru 2016 s tématem jubilejní, XXV. konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny – Rehabilitace v ortopedii.

MUDr. Štěpán Nováček

Prim. MUDr. Jindřich Maršík


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×