Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny


Autoři: I. Vařeka
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 20, 2013, No. 3, pp. 176.
Kategorie: Zprávy

Hradecká rehabilitační klinika uspořádala ve středu 20. března 2013 odbornou akci nazvanou Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny.

Mimo naší odborné společnosti SRFM akci zaštítila LF UK v Hradci Králové, FN v Hradci Králové a statutární město Hradec Králové. Zástupci těchto organizací - pan profesor Červinka, děkan LF, pan doktor Měšťan, lékařský náměstek fakultní nemocnice, a pan primátor doktor Fink přednesli úvodní řeči a poblahopřáli paní docentce Evě Vaňáskové, přednostce rehabilitační kliniky, k jejímu významnému životnímu výročí.

Odborný program zahájila paní docentka Vlasta Tošnerová exkurzem do historie hradecké rehabilitace a připomněla zdejší působení následujícího přednášejícího, pana docenta Františka Véleho. Ten posluchačům zdůvodnil nutnost komplexního přístupu v diagnostice pohybových poruch a zdůraznil význam fyzikálního vyšetření pacientů. Fyzikální vyšetření nenabízí, oproti sofistikovaným přístrojovým metodám, relativně přesná a podrobná data z jednoho úhlu pohledu, ale naopak méně přesné informace z více různých úhlů pohledu, což ovšem v souhrnu poskytuje přesnější obraz daného problému, a tím i užitečnější informace pro další terapii nejen struktury, ale i funkce.

Pan profesor Pavel Kolář svou přednášku věnoval problematice impingement syndromu kyčelního kloubu jako důsledku poruch komplexního pohybového chování jedince a definoval zásady včasné terapie. Přednosta hradecké ortopedické kliniky pan docent Pavel Šponer posluchače seznámil s problematikou komplikací náhrad kyčelního kloubu a specifikoval následné limity pro fyzioterapii. Pan doktor Rostislav Čevela, ředitel oboru posudkové služby MPSV ČR, přednášel spolu s paní docentkou Libuší Čeledovou o styčných bodech rehabilitace, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Pan profesor Jaroslav Opavský poskytl posluchačům fundovaný přehled historie zásadních objevů z oblasti neurověd, připomněl jejich autory a zdůraznil význam těchto poznatků pro rehabilitaci, včetně recentního vývoje sofistikovaných terapeutických systémů. Pan profesor Aleš Hep, přednosta gastroenterologické kliniky FN Brno, přednesl velmi zajímavý příspěvek o významu rehabilitace v terapii funkčních poruch gastrointestinálního traktu a nutnost mezioborové spolupráce stejně jako znalosti vlivu poruch vnitřních orgánů na funkční stav pohybového systému. Pan profesor Anton Gúth, přednosta Kliniky FBLR FNsP Bratislava, zakončil odborný program pohledem do historie našeho oboru na Slovensku. Každá přednáška byla následována živou diskusí, přičemž rozsah těchto diskusí sahal od čistě odborné problematiky k širším souvislostem, včetně filozofického pozadí.

Celodenní program za organizátory ukončila paní docentka Vaňásková a doktor Ivan Vařeka, který celou akci moderoval.

Odborné akce hradecké rehabilitační kliniky jsou inzerovány na webových stránkách www.fnhk.cz/rehab

MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Rehabilitační klinika FN Hradec Králové


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×