Druhé vydání učebnice algeziologie


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 20, 2013, No. 2, pp. 111-112.
Kategorie: Recenze knihy

Nakladatelství Tigis, s.r.o., rozšířilo koncem ­minulého roku nabídku lékařské literatury o druhé vydání stěžejní algeziologické publikace domácí provenience Bolest – Monografie algeziologie. Hlavní editor knihy prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, koeditoři prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA, prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., a recenzent prim. MUDr. Dimitrij Miloschewsky s autorským kolektivem předních odborníků reprezentativního výběru lékařských i nelékařských oborů připravili po šesti letech od prvního vydání jeho rozšířenou a doplněnou verzi.

Na 747 stranách (oproti 647 stranám 1. vydání) jsou mimořádně komplexním způsobem zpracovány a představeny poznatky o patofyziologii, diagnostice, o různých možnostech a formách ovlivnění a léčby bolesti. Mají přispět k pochopení bolesti jako bio-psycho-sociálně-spirituálního problému v podobě dvou klinicky odlišných forem - akutní a chronické.

Posuzuji-li 2. vydání z pozice algeziologa-anesteziologa, který se ve své ordinaci setkává po více než dvě desetiletí s pacienty, kteří prošli pracovišti různých odborností a přece se jim nedostalo očekávané úlevy od bolesti, vidím jeho přínos především v reflexi zkušeností a nových poznatků v oboru za poslední léta, lepším didaktickém a mnohdy i grafickém uspořádání jednotlivých kapitol.

V teoretické části je tradičně uchvacující sledovat patofyziologické mechanismy bolesti v klasickém celostním pohledu prof. Rokyty, buněčné a molekulární mechanismy nocicepce dr. Vlachové a dr. Vyklického, stejně jako účinky jednotlivých farmak v podání prof. Kršiaka a spoluautorů, které se pak odrážejí i v řadě speciálních kapitol. Čtenáři určitě ocení informace o neopioidních i opioidních analgetikách a možnostech jejich vzájemných kombinací. Celou kapitolu o farmakologii nocicepce lze považovat za didakticky propracovanější.

Prakticky přínosnou je kapitola o vyšetřování osob s algickými syndromy. Za pozornost určitě stojí i novější pohledy na psychologické vyšetřovací metody a možnosti ovlivňování pacientů s chronickou bolestí ve smyslu kognitivně - behaviorálního přístupu.

Zajímavých změn doznala i kapitola o dětské bolesti. Velmi přínosná je i podrobnější zmínka o průlomové bolesti v kapitolách o nádorové bolesti. Nově je zařazena zajímavá kapitola o refrakterní angině pektoris a současných možnostech jejího ovlivnění. Poučné je i podrobné sdělení o novějších možnostech farmakoterapie revmatoidní artritidy.

Tradičně velmi pěkně je zpracována kapitola o neuromodulacích, nověji především v pohledu na indikace, ale hlavně na komplikace této léčby. Podobně je na tom i nově zařazená velice zajímavá kapitola o radiofrekvenční léčbě bolesti. Velmi prakticky přínosné jsou kapitoly o léčebných možnostech akutní bolesti v terénní praxi, ambulantním ošetřování i v pooperační péči. Vyznavače alternativních metod jistě potěší kapitola o akupunktuře, zejména o její patofyziologii v podání prof. Rokyty.

Algeziologická praxe dokazuje, že zdrojem chronické bolesti převážné části pacientů je postižení různých částí pohybového systému. A i když kapitola o funkčních poruchách pohybového systému je precizně teoreticky zpracovaná, přece jen chybí podrobnější výčet jednotlivých klinických jednotek, které mohou být právě funkčními poruchami pohybového systému vyvolány. Bylo by vhodné přiblížit rozlišení radikulárních a pseudoradikulárních neurologických syndromů, jejich segmentální projevy, klinické projevy vertebrogenních poruch, problematiku vertebroviscerálních vztahů, dopady nocicepční ­aferentace u poruch nosných i perifeních kloubů a podobně. Na algeziologická pracoviště mnohdy přicházejí nemocní, u nichž tato problematika nebyla na předchozích zdravotnických instancích uspokojivě vyřešena. Znalosti myoskeletální medicíny jsou pro algeziology proto nesmírně významné, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. V kombinaci s lokálními anesteziologickými postupy přinášejí pacientům rychlou a výraznou úlevu a významně modifikují i používanou farmakoterapii.

V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že je stále poměrně velké množství pacientů, kteří trpí farmakologickou polypragmazií, mají řadu zažívacích potíží a jsou mnohdy proto diskvalifikováni k použití teoretických schémat klasické farmakoterapie. Pro ně, stejně jako pro mnohé nemocné, kteří farmakoterapii nepreferují ze zásady, tyto postupy představují přijatelnou alternativu.

Ve srovnání s trendy ve vyspělých demokratických zemích se jeví žádoucím věnovat více pozornosti i spirituálnímu rozměru chronické, především obtížně tišitelné a nádorové bolesti v terminálních stadiích nemoci, kdy se pacienti dostávají do bilančních situací, v nichž nejen lékaři, ale i ostatní zdravotníci a příslušníci mnoha pomáhajících profesí nejsou schopni nabídnout relevantní pomoc.

Závěrem je třeba znovu zopakovat, že monografie je mimořádným dílem, neboť je zdrojem nepostradatelných informací pro zdravotnické pracovníky všech stupňů, kteří se jakýmkoliv způsobem s lidskou bolestí utkávají. Editorský kolektiv v čele s prof. Rokytou zasluhuje úctu a obdiv především za to, že se jim podařilo multidisciplinární problematiku bolesti tak komplexním a srozumitelným způsobem zpracovat. Kéž je druhé vydání učebnice algeziologie i výzvou k intenzivní interdisciplinární spolupráci, bez níž není potřebná pomoc nemocným s chronickou bolestí uskutečnitelná.

MUDr. Milan Rataj

Ambulance léčby bolesti a anesteziologie

Otakara Ševčíka 1031/1

397 01 Písek

e-mail: ratajsen@volny.cz


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se