Autorský a věcný rejstřík


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 18, 2011, No. 4, pp. 2-4.

AUTORSKÝ REJSTŘÍK

PŮVODNÍ PRÁCE

Bastlová P., Krobot A., Zítková L., Míková M.: Svalové synergie horní končetiny: PolyEMG studie pro klinickou praxi.....3

Bednár R., Majeríková G., Kulišiaková D.: Zásady správnej manipulácie s imobilným pacientom – škola chrbta pre sestry.....69

Benešová M., Holubářová J., Pánek D., Pavlů D.: Využití proprioceptivní neuromuskulární facilitace u pacientů s desaultovou fixací ramenního kloubu.....14

Čemusová J., Pánek D., Pavlů D.: Možnosti propojení aktivního a pasivního přístupu ve fyzioterapii.....161

Dušková H., Pavlů D.: Účinky kinezioterapie při léčbě poruch příjmu potravy v České republice.....173

Hagovská M.: Sledovanie vzťahu inkontinencie moču so syndrómom kostrče a panvového dna a s výskytom bolesti v krížovej oblasti chrtice.....183

Horáček O., Schreier B., Lisý J., Kolesová A., Kolář P.: Využití neurofyziologických postupů u neurogenních paréz břišní stěny.....9

Chrástková M., Bačáková R., Kračmar B., Hojka V.: Kineziologický obsah vybraných forem běhu na lyžích, užívaných širokou veřejností.....32

Jalovcová M., Pavlů D.: Konzervativní terapie nestability krční páteře u revmatoidní artritidy.....179

Jandová D., Morávek O.: Změny v pohybovém systému po Nordic walking.....47

Jandová D.: Pitná léčba přírodními minerálními vodami. I. část: obecný úvod.....151

Neumannová K., Zatloukal J.: Ovlivnění poruch dýchání pomocí tréninku dýchacích svalů.....188

Neumannová K.: Rozvíjení hrudníku, ventilační parametry a vybrané kineziologické ukazatele u nemocných s asthma bronchiale a chronickou obstrukční plicní nemocí.....132

Opavský J.: Zvládání bolesti v rámci léčebné rehabilitace – výsledky ankety účastníků kurzu „Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci“.....120

Pánek D., Čemusová J., Pavlů D.: Diaphragmatická paréza a její kineziologická konsekvence.....20

Pařík O., V. Hojka V., Kračmar B.: Srovnání aktivace vybraných svalů při běhu - sprintu a při zakopávání.....25

Pařízková L., Ošlejšková H.: Zvyšování fyzické kondice, rozvoj jemné motoriky a sebeobsluhy u lidí s poruchou autistického spektra.....78

Pavlů D., Strachotová H.: Terapie a trénink s využitím vibrací: Současný trend nebo účinný prostředek?.....138

Poděbradská R.: Pohybová intervence jakou součást léčení nadváhy a obezity.....50

Sladká H., Pavlů D., Pánek D.: EMG analýza vybraných svalů dolní končetiny a zádových svalů při jízdě na kole ve vodním prostředí a na suchu.....126

Šimková I., Pavlů D., Pánek D.: EMG analýza vybraných svalů ruky při psaní krátkých textových zpráv na mobilním telefonu.....59

Šrámek P., Ticháčková J.: Studie hodnotící účinnost působení přístrojů DiaDENS-T u dospělých pacientů se syndromem bolestivého kolene degenerativní etiologie.....39

Vacek J., Pohanka M., Siegelová J.: Statistické hodnocení efektivity léčby bolestivých stavů lumbosakrální oblasti.....111

Vrbová M., Pavlů D., Pánek D.: Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na svalovou aktivitu pod ním ležícího svalu.....87

Zatloukal J., Mayer M., Neumannová K., Dvořák R., Lošťáková V.: Mechanika dýchání a její terapeutické ovlivnění u pacientů s plicní formou sarkoidózy.....167

SOUBORNÝ REFERÁT

Kolářová B., Janura M., Krobot A.: Posturografická evaluace funkční adaptability po amputaci dolní končetiny.....97

KAZUISTIKA

Nováková T., Hojková K., Satrapová L.: Centrální koordinační porucha – diagnóza nejen pro kojenecký věk.....193

ZPRÁVY

Zahraniční konference – 7th World Stroke Congress (Říha M.).....43

Mezinárodní ocenění pro Evu Novákovou, Dip.MDT (Říha M.).....105

XXI. konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny v Jáchymově (Maršík J., Nováček Š.).....106

RECENZE KNIH

Máček M., Smolíková L.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace (Jandová D.).....44

Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.: Bolest v ambulantní praxi (Kozák J.).....145

OZNÁMENÍ

Kurz „Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci“.....8

Kurz „Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci“.....144

VĚCNÝ REJSTŘÍK

A

aktivita svalstva 48

amputace dolní končetiny 98

asthma bronchiale 132

autismus 78

B

Barthelův test běžných činností 83

běh 25

na lyžích 32

bipedální chůze 36

Body atitude test (BAT) 174

bolest bederní páteře 111

v krížovej oblasti 183

bolesti chrbta sestier 69

bránice 20, 167

bruslení 33

břišní stěna 9, 20

C

centrální koordinační porucha 194

D

dechová mechanika 169

rehabilitace 133

dechový stereotyp 20

Desaultova fixace 15

diagnostika bolesti 123

diaphragmatická paréza 21

dominantní rameno 5

dynamická neuromuskulární stabilizace 13

počítačová posturografie 98

E

edukace 124

elektromagnetický záznam 163

F

fázové posuny 30

funkční test ruky podle Masného 82

fyzická kondice 83

fyzioterapie 13

G

gonartróza 40

CH

chronická bolest 114

I

iradiace svalové aktivity 18

K

kineziologické vyšetření 194

kinezioterapie 174

kloubní poranění 194

konzervativní terapie 181

krátké textové zprávy (SMS) 60

L

lázeňská léčba 156

lázně 156

M

m. biceps brachii 93

manipulácia s pacientom 72

mentální anorexie 173

bulimie 173

mobilní telefon 59

motorické dysfunkce 194

myelinizace 193

N

neurostimulace 39

Nordic walking 47

O

obezita-léčba 50, 52

operační řešení 180

P

pervazivní vývojové poruchy

pitná léčba 151

plicní rehabilitace 170

pohyb palce 61

pohybová aktivita 53

pohybový cyklus 33

systém 49

poruchy metabolismu 51

autistického spektra 78

příjmu potravy 173

postižení krční páteře 179

posturální kontrola 102

zajištění 194

povrchová elektromyografie 4, 15, 26, 63, 89, 127

polyelektromyografie 34

pregraduální a postgraduální příprava 124

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 14

proximální a distální koordinace 6

přírodní minerální vody 151

přístroj DiaDens-T 39

R

ramenní pletenec 33

raný motorický vývoj 195

redukce váhy 177

reflexní lokomoce 162

rehabilitační centra 97

léčba 122, 137

Repetitive Strain Injury“ (RSI) 59

revmatoidní artritida 179

rotátorová manžeta 7

S

sarkoidóza 157

sebeobsluha 78

segmentální paréza 9

senzomotorická stimulace 113

speciální běžecké cvičení

spektrální analýza 52

sprint 25

stabilizační cvičení páteře 118

stresová inkontinencia moču 183

svalová aktivita 26, 89

síla 3, 141

únava 62, 89

dysbalance 136

symptomy onemocnění 136

syndróm kostrče a panvového dna 184

Š

škola chrbta 70

T

taping 87

tělesné sebepojetí 175

TENS proudy 161

Text Message Injury“ (TMI) 59

Threshold IMT 190

Threshold PEP 190

timing vybraných svalů 128

tlakový vektor 163

trénink dýchacích svalů 189

trupová zóna 165

V

variabilita srdeční frekvence 52

ventilační funkce 133

vibrace 139

vibrační činky 139

přístroje 138

celotělový trénink 140

vodní kolo 126

prostředí 129

Vojtova metoda 162

Z

záchvatovité přejídání 173

zakopávání 25

zátěžová funkční diagnostika 82

zdravý životní styl 56

zvládání bolesti 120


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 4

2011 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se