XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY V JÁCHYMOVĚ


Autoři: J. Maršík;  Š. Nováček
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 18, 2011, No. 2, pp. 106-107.
Kategorie: Zprávy

Rádi bychom informovali čtenáře časopisu RFM o proběhlé rehabilitační konferenci v Jáchymově, která se konala 10.- 12. března 2011 v lázeňském hotelu Akademik Běhounek. Díky snaze organizátorů a pořádající agentury se podařilo zaznamenat všechny přednášky, které jsou v případě souhlasu autora volně přístupné pro odbornou veřejnost na webových stránkách http://www.congressprague-gallery.cz/CONGRESS/21_KONFERENCE_2011/main.php, včetně sborníku abstrakt, stream záznamu přednášek a fotogalerie.

Letošní ročník, věnovaný tématu: CMP, poranění mozku a míšní léze, uvedl koordinátor odborného programu MUDr. Jindřich Maršík, který přivítal generálního ředitele LL Jáchymov MUDr. Eduarda Bláhu, dále prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., jako čestného hosta letošního ročníku konference, zástupce výboru SRFM doc. MUDr. Vladímíra Kříže a zakladatelku konference v Jáchymově MUDr. Hanu Hornátovou.

Vlastní odborný program zahájili představitelé MZ ČR Mgr. Roubal a MUDr. Pánová, kteří účastníky seznámili se statistickými daty a s připravovaným programem péče o pacienty s CMP. Svými statistickými údaji přispěl k diskusi i doc. Kálal. Jak je důležité spolupracovat se sdruženími pacientů a jejich příbuznými pohovořil prim. MUDr. Maršálek z rehabilitačního oddělení Městské nemocnice v Ústí nad Labem. Rovněž přednesl návrh modelu ucelené rehabilitace o postižené pacienty. Jak to vypadá na úrovni okresní nemocnice, sdělil prim. MUDr. Nerandžič z nemocnice v Litoměřicích.

Po tomto úvodu, ve kterém se účastníci seznámili s cennými údaji z oblasti statistiky, kontroverzí mezi pohledem ˇministerstva zdravotnictví a pohledem klinika v praxi, následovala plejáda přednášek, které se prakticky věnovaly metodologickým postupům, užívaných při rehabilitaci pacientů po CMP a poškození mozku. Kompaktnost a návaznost přednášek podtrhl výkon přednášejících z kolektivu Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze v čele s prim. MUDr. Angerovou. Jejich příspěvky z oblasti ergoterapie a fyzioterapie trefně doplnila naše přední odbornice v Bobath konceptu Bc. Hana Kafková z rehabilitačního oddělení nemocnice Liberec.

Páteční odborný program zakončil tematický blok, věnovaný spinálním lézím, který svou přednáškou uvedl prim. MUDr. Jiří Kříž ze spinální jednotky při klinice RHB FN Motol, ve které se věnoval komplikacím u chronických pacientů se spinální lézí, které špatně léčeny nebo neléčeny vyvolávají další komplikace a pacient se ocitá v začarovaném kruhu. Celý kolektiv přednesl celkem tři příspěvky, které utvořily průřez rehabilitační péčí o spinální pacienty, ergoterapií konče. Mgr. Čápová z Jimramova upozornila na alarmující nedostatek ambulantních pracovišť, zaměřených na rehabilitaci spinálních pacientů. V podobném duchu pokračovala i paní Faltýnková z centra Paraple, která označila rovněž fázi resocializace za tu nejproblematičtější.

Po pátečním společenském večeru se poměrně hojná účast objevila i při sobotním zahájení programu. Doc. MUDr. Votava seznámil posluchače s volně dostupnými zdroji informací na internetu v souvislosti s probíranou problematikou. Následovala dvojice příspěvků doc. MUDr. V. Kříže, který, tak jako mnozí předchozí, upozornil na žalostný nedostatek lůžkové rehabilitační kapacity jak v minulosti, tak v novém konceptu legislativních úprav, zejména zřizovaných komplexních cerebrovaskulárních a iktových center. Upozornil hlavně na dostatek kapacit pro péči v prvních týdnech, ale neadekvátní rozložení lůžek mezi jednot­livé odbornosti v období následujícím.

Zahajovací představenstvo konference: (zleva) MUDr. E. Bláha, prof. MUDr. V. Beneš, DrSc., doc. MUDr. V. Kříž, MUDr. H. Hornátová.
Obr. 1. Zahajovací představenstvo konference: (zleva) MUDr. E. Bláha, prof. MUDr. V. Beneš, DrSc., doc. MUDr. V. Kříž, MUDr. H. Hornátová.

O poruchách polykání po CMP pohovořil Mgr. Bitnar z RHB kliniky FN Motol. Dalším příspěvkem, hodnotícím statistiku výskytu CMP a kapacitu péče o tyto pacienty, byl zástupce RÚ Kladruby, MUDr. Moses. V průběhu konference zazněly i příspěvky, které se hlavního tématu dotýkaly vzdáleně, nebo nebyly širší odborné veřejnosti tak dobře známé, a dokreslovaly tak ucelený pohled odborníků z různých oborů. Jmenujme alespoň MUDr. P. Fialu a jeho přednášku o akupunktuře u CMP, roli vitaminu D a cerebrovaskulárních příhod prim. MUDr. Piknera z Klatovské nemocnice, vytvoření intenzivního rehabilitačního programu v lázeňských podmínkách prim. MUDr. Zajíčka z LL Jáchymov.

Zcela výjimečné postavení měl projev čestného hosta konference prof. MUDr. Vladimíra Beneše, který představil intervenční cerebrovaskulární minikurz z pohledu neurochirurga, a přestože jeho přednáška byla bezkonkurenčně nejdelší, téma bylo natolik zajímavé a poutavě podané, že si celé vystoupení zasloužilo dlouhý potlesk.

XXI. ročník konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny nabídl monotematický program, který ale zasáhl palčivé téma celé společnosti v celém svém rozsahu. Bude ještě otázkou dlouhého období, než se podaří péči o těžce postižené pacienty po CMP, poranění mozku a poškození míchy optimalizovat a zapojit je tak plnohodnotně do normálního života po všech stránkách jeho kvalit.

MUDr. Jindřich Maršík
e-mail: marsik@laznejachymov.cz
MUDr. Štěpán Nováček
e-mail: novacek@laznejachymov.cz
LL Jáchymov, a. s.


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se