Máček M., Smolíková L.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace


Autoři: D. Jandová
Působiště autorů: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 18, 2011, No. 1, pp. 44.
Kategorie: Recenze knihy

Jako mimořádný počin Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno hodnotím vydání knihy „Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace“ autorů ­PaedDr. Libuše Smolíkové, Ph.D. (nyní již docentky) a prof. MUDr. Miloše Máčka, DrSc., z Kolektivu rehabilitační kliniky a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Kniha je zásadní učebnicí plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie a obrací pozornost k faktu, že obor Rehabilitační a fyzikální medicína nelze redukovat pouze na rehabilitaci pohybového systému nebo kardiorehabilitaci. Autoři v úvodu specifikují obsah pojmů plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie podle současných mezinárodních trendů. Množstvím uvedených nových poznatků překračuje tato kniha jejich předchozí publikace.

Učebnice je logicky členěna od stručných anatomických poznámek přes fyziologii a patofyziologii dýchání po metodiky respirační fyzioterapie až po výhledy pro futuro. Autoři jasně formulují rozdíly v korekční fyzioterapii postury a práce s tělem a reedukaci motorických vzorů dýchání, zdůrazňují relaxační průpravy a neopomíjejí ani psychologické aspekty respirační fyzioterapie. Didakticky významnou je část určená charakteristice dušnosti, kašle, huffingu, bronchiální hypersekreci a neopominutelným zásadám péče o hygienu dýchacího systému. Významným přínosem učebnice je přesný a srozumitelný popis aktivního cyklu dechových technik, PEP systému dýchání a oscilujícího PEP systému. Učebnice obsahuje popisy moderních technologií dechových trenažérů, kontrolních mechanismů respirační fyzioterapie a pozornost věnuje také inhalacím.

Zátěžová vyšetření nemocných s plicními chorobami je vynikající kapitolou, kdy interpretace výsledků ze zátěžových testů pomůže všem studujícím rychle si osvojit problematiku respiračního systému, a to rozličné nálezy u dekondice, chronické obstrukční plicní nemoci a chronické plicní intersticiální nemoci. Mimořádnou částí respirační fyzioterapie je oddíl věnovaný respirační fyzio­terapii novorozenců a kojenců, s uvedením handlingu a dalších nových trendů v pediatrické léčbě. Rehabilitaci nemocných bronchiálním astmatem je věnovaná samostatná kapitola s výčtem možných rizik a komplikací základní nemoci (např. plicní hypertenze) a novým metodám léčby těchto stavů. Cenné jsou, zvláště pro vědecko-výzkumné pracovníky, literární odkazy na konci každé jednotlivé kapitoly. Obrazová příloha je velmi instruktivní.

Knihu „ Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace“ uplatní v denní rutinní praxi a v předatestační přípravě nejen lékaři a fyzioterapeuti, odborníci oboru Rehabilitační a fyzikální medicína v lůžkových zařízeních akutní i následné péče, včetně lázní, ale přivítají ji rovněž lékaři a fyzioterapeuti ambulantní složky oboru RFM, zdravotníci na odděleních ARO a JIP a nepochybně i celá pediatrická odborná veřejnost, včetně studujících fyzioterapii a ošetřovatelství.

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se