VERTEBROGENNÍ OBTÍŽE A STABILIZAČNÍ FUNKCE SVALŮ - DIAGNOSTIKA


Vertebrogenic Complaints and Stabilizing Function of Muscles – Diagnostics

Back pains are the objects of attention of several medical disciplines. The clear communication requires a careful examination. From the standpoint of therapeutic possibilities the vertebrogenic disorder should be considered in the area of anatomical and biomechanical, viewed as a consequence of external strengths, but always in view of clinical evaluation of internal strengths acting upon the spine. In that we consider stabilization (postural) muscular function connected with the quality of controlling processes of CNS. Each pointed movement is transferred into the posture as a whole. The transfer of stabilization into the insertionassociated regions activates coordination of muscles strengthening the spine. Extensors of spine are harmoniously activated with deep flexors of the neck and muscular coordination between diaphragm, abdominal muscles and pelvic floor, which stabilize the spine from the anterior side by means of intraabdominal pressure. Under pathological conditions we observed insufficiency in the diaphragm function, disorder in timing during the balance of diaphragm with abdominal muscles, disorder in the initial position of thorax during stabilization of the spine connected with imbalance between upper and lower fixators of thorax and predominance in the function of superficial spine extensors. The examination of stabilization function is performed by means of specific tests. In spite of the differences of morphological findings and their clinical manifestations, exercise is the dominant procedure in conservative treatment for influencing the state by means of internal strengths. The therapeutic concept is dominated by education oriented to the change of muscular balance during stabilization.

Key words:
vertebrogenic complaints, spine extensors, spine stabilization, muscular balance, internal strengths


Autoři: P. Kolář
Působiště autorů: FN Motol, Praha přednosta doc. PaedDr. P. Kolář ;  Klinika rehabilitace a Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 13, 2006, No. 4, pp. 155-170.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Bolesti zad jsou předmětem zájmu mnoha medicínských oborů. Základem pro jednotnou komunikaci je pečlivé vyšetření. Z pohledu léčebných možností je vertebrogenní poruchu nutné vnímat v rovině anatomické a biomechanické z pohledu důsledku vnějších sil, ale vždy i s klinickým posouzením vnitřních sil působících na páteř. Tím máme na mysli stabilizační (posturální) svalovou funkci spojenou s kvalitou řídících procesů CNS. Každý cílený pohyb je převáděn do celé postury. Převodem stabilizace do úponově provázaných oblastí se aktivuje souhra svalů zpevňujících páteř. Extenzory páteře jsou vyváženě aktivovány s hlubokými flexory krku a svalovou souhrou mezi bránicí, břišními svaly a pánevním dnem, které prostřednictvím nitrobřišního tlaku stabilizují páteř z přední strany. Za patologické situace sledujeme nedostatečnost ve funkci bránice, poruchu timingu při souhře bránice s břišními svaly, poruchu výchozího postavení hrudníku při stabilizaci páteře spojenou s nerovnováhou mezi horními a dolními fixátory hrudníku a převahu ve funkci povrchových extenzorů páteře. Vyšetření stabilizační funkce provádíme pomocí testů. Přes rozdílnost morfologických nálezů a jejich klinických projevů je dominantním postupem v konzervativní terapii cvičení, které ovlivňuje stav pomocí vnitřních sil. V léčebném konceptu dominuje edukace zaměřená na změnu svalové souhry při stabilizaci.

Klíčová slova:
vertebrogenní obtíže, extenzory páteře, stabilizace páteře, svalová souhra, vnitřní síly


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se