ROLE DIASTÁZY MM.RECTI ABDOMINIS PŘI VZNIKU VERTEBROGENNÍCH PORUCH


The Role of Diastasis Recti Abdominis in Genesis of Low Back Pain

Coordinated contraction of the abdominal muscles (mainly m. transversus abdominis), the diaphragm and the pelvic floor, combined with increase of the intra-abdominal pressure, provide the spine stability at different static and dynamic movements. The pathology of linea alba – location of the abdominal muscles attachment – can dramatically influence this fragile muscle coactivation and by that can bring forth vertebral disorders. Our study, based on comparison of anamnestic data, incidence of diastasis and clinical examination of patients with low back pain and the control group, tried to review the importance of diastasis in genesis of lumbar vertebropathies.

Key words:
diastasis recti abdominis, low back pain, spine stability


Autoři: L. Oplová 1;  I. Špringrová 2
Působiště autorů: vedoucí katedry doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc. ;  Klinika rehabilitace FN, Motol, Praha přednosta doc. PaedDr. P. Kolář 1;  FTVS UK, katedra fyzioterapie, Praha 2
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 13, 2006, No. 4, pp. 197-200.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Koordinovaná kontrakce břišních svalů (především m. transversus abdominis), bránice a pánevního dna, spojená s nárůstem nitrobřišního tlaku, zajišťuje stabilitu páteře při různých statických i dynamických pohybových činnostech. Patologie linea alba - místa úponu břišních svalů - může výrazně ovlivnit tuto fragilní svalovou koaktivaci, a tím se podílet na vzniku vertebrogenních poruch. V provedené studii jsme se snažili posoudit význam diastázy v etiopatogenezi lumbálních vertebropatií, a to na podkladě srovnání incidence diastázy, anamnestických dat a klinického vyšetření u probandů s vertebrogenními obtížemi a kontrolní skupinou.

Klíčová slova:
diastáza mm.recti abdominis, vertebrogenní poruchy, stabilizace páteře


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se