MRI – IDENTIFIKACE ZMĚN TVARU PÁNVE


MRI – Identification of Changes in Pelvic Shape

The effort of this project is to identify by MRI intraindividual changes in pelvic region topography and to compare those changes with clinically described pelvic shape change called fixed pelvic nutation, optionally to add certain facts. The trial sample is made from two groups of female subjects. The group a) involves patients with dg. – coccygeal syndrom, shape change is induced by terapheutical input. Healthy women create group b). Fixed nutation is artificially evocated by surface electrostimulation of pelvic floor muscles. In the frame of pilot study (1 subject from each group) bone edge coordinates are achieved and imported into graphical software. Simple 3D models are created for better spatial image and also set of pelvimetry and distance measurements in state „before” and „after” are done. Evaluation of the pilot study shows certain congruence with clinical knowledge – in case of group a) qualitative and in case of group b) rather quantitative character.

Key words:
magnetic resonance imaging, pelvis, pelvic floor muscles, electrostimulation, fixed pelvic nutation


Autoři: P. Bendová 1;  M. Fričová 2;  M. Tichý 1;  Z. Seidl 3;  I. Špringrová 1;  Š. Horáčková 1;  D. Pánek 1
Působiště autorů: Katedra fyzioterapie, Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK, Praha vedoucí doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc. a prof. ing. S. Otáhal, CSc. 1;  Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, ČVUT, Praha vedoucí prof. ing. S. Konvičková, CSc. 2;  Radiodiagnostická klinika 1. LF a VFN, Praha vedoucí doc. MUDr. J. Daneš, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 12, 2005, No. 2, pp. 86-90.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Snahou projektu je identifikovat prostřednictvím MRI intraindividuální funkční změny reliéfu pánevního skeletu a tyto změny porovnat s klinicky popsanou změnou tvaru pánve, tzv. zafixovanou nutací, a případně některá fakta doplnit. Metodický soubor tvoří dvě skupiny subjektů ženského pohlaví. Skupina a) zahrnuje pacientky s dg. – kostrčový syndrom, u nichž byla změna tvaru pánve vyvolána terapeutickým zásahem. Zdravé ženy byly zařazeny do skupiny b). Tvarová změna pánve u nich byla evokována uměle prostřednictvím elektrostimulace svalů pánevního dna z povrchu. V rámci pilotní studie (1 subjekt ze skupiny a) i b)) byly zjištěny souřadnice důležitých anatomických útvarů a pro lepší prostorovou představu byly souřadnice importovány do grafického programu. Na zhotovených jednoduchých 3D drátěných modelech byla provedena sada pelvimetrických měření a vypočteny rozdíly v původní a následné poloze pánevních útvarů. Vyhodnocení pilotního experimentu ukazuje určitou shodu s klinickými poznatky – u skupiny a) kvalitativního a u skupiny b) spíše kvantitativního charakteru.

Klíčová slova:
MRI, pánev, svaly dna pánevního, elektrostimulace, zafixovaná nutace


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více