LIMITUJÍCÍ FAKTORY ČASNÉ REHABILITACE POOPERACÍCH SRDCE


Limiting factors of early physiotherapy followingheartsurgeries

Limiting factors of early physiotherapy after cardiac surgeries are, besides various risks of circulatorycomplications, set by general deconditioning of patients with multiple illnesses, syndrome of painfulthoracic armour and problems with unhealed operation wounds (longitudinal sternotomy, thoracostomy,sutures in graft donor sites in extremities). Significant non-cardiac pain dominates in the areaof sternotomy, associated with respiratory insufficiency and risk of unstable sternum. Patients canalso experience esophagus pain (GERD), segmental visceral pain with segmental propagation (Th4-11), as well as vertebral inter- and peri-scapular pain and acral paresthesias in the upperextremities. Ergometry is, because of risk of sutures dehiscence and misinterpretation of resultssecondary to non-cardiac factors, possible only after surgery sites heal. The goals of physiotherapyare to achieve good activity tolerance in the level of activities of daily living and to teach patientssimple technique of determination of appropriate preventative exercise. To set individually theadequate exercise level, we can use the ”speak, sing, and breathe heavily” method, set the trainingheart rate (THR) and limit heart rate according to approximate formula THR= (220 – age) * 0.75 oruse so called Corridor walking test (CWT) and correlation between CWT/6 min and spirometricmaximal O2 consumption.

Key words:
coronary revascularization, longitudinal sternotomy, prevention of unstablesternum, irritable esophagus, respiratory physiotherapy, training heart rate, Corridor walkingtest, Nordic walk


Autoři: J. Mikula
Působiště autorů: Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná primář MUDr. J. Mikula
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 4, pp. 133-138.
Kategorie: Články

Souhrn

Limitujícímifaktory časné kardiochirurgické rehabilitace pacientů po operacích srdce jsou vedle rizikarůzných oběhových komplikací dány především celkovou dekondicí polymorbidních operantů, syndromemalgického hrudního krunýře a problematikou nezhojených operačních ran (podélná sternotomie,torakotomie, sutury po odběrech štěpů z končetin). Dominuje výrazná nekardiální bolesthrudníku v oblasti sternotomie, spojená s dechovou insuficiencí a rizikemvzniku nestabilníhosterna.Vyskytuje se i bolest jícnového původu (GERD), viscerální bolest se segmentální propagací (Th4-11), jakož i vertebrogenní interskapulární a periskapulární bolest a akrální parestezie horníchkončetin. Zátěžová ergometrie je pro riziko dehiscence sutur a zkreslení výsledku extrakardiálnímifaktory možná až po zhojení operačních ran. Cílem rehabilitace je docílit u pacientů dobrou tolerancizátěže na úrovni běžných každodenních aktivit, ale také je naučit stanovit jednoduchým způsobemadekvátní zátěž preventivního fyzického tréninku.Lze využít stanovení individuální přiměřené zátěžedle dušnosti podle metodiky „mluvit, zpívat, těžce dýchat“, či stanovení tréninkového pulsu (TTF)a limitní TF dle orientačního vzorce TTF = (220 – věk). 0,75 nebo využít tzv. Corridor walking testu(CWT) a korelace mezi CWT/6 min. a spiroergometricky stanovenou max. spotřebou O2.

Klíčová slova:
koronární revaskularizace, podélná sternotomie, prevence nestabilníhosterna, dráždivý jícen, respirační fyzioterapie, tréninková tepová frekvence, Corridor walkingtest, severská chůze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se